11.september 1998 ROCNIK LIV CENA: 1,- Sk   17  

  Prehlad clankov      Archiv      Tiraz      Kontakt     Home page 

...


... spat na prehlad clankov

Na aktualnu temu :

V SIDERII - ISTOTE ziadna neistota

* V Komarne v dnoch 25. - 26. augusta 1998 zasadala Spravna rada SIDERIE - ISTOTY, zdruzenej zdravotnej poistovne. " Co bolo predmetom rokovania ?", sme sa opytali jej clena Mgr. Mariana ZIMU:
     
      - Spravna rada SIDERIE - ISTOTY, zdruzenej zdravotnej poistovne, na svojej piatej schodzi v Komarne hodnotila stav hospodarenia poistovne v prvom polroku t.r. Konstatovala, ze vsetky prostriedky v rozsahu 1,6 mld. Sk boli pouzite v sulade so Zakonom o zdravotnom poisteni. Zauctovane vydavky prekrocili tvorbu o necelych 50 milionov Sk a tak narastanie zadlzenosti sa za pat mesiacov existencie poistovne este nepodarilo uplne zastavit, ale v porovnani s uplynulym rokom sa priemerny narast zadlzenosti podstatne znizil. Obnovenie kladneho fungovania mechanizmu prerozdelenia vytvara predpoklad vyssej tvorby zdrojov v nastavajucich mesiacoch druheho polroka 1998. Vzhladom na poistny kmen SIDERIE - ISTOTY by pri fungovani aj sucasneho systemu prerozdelenia a urovne vyberu poistneho bola SIDERIA - ISTOTA svojim prijmom druhou najefektivnejsou zdravotnou poistovnou.
     
* To je vsak este tak trochu hudbou buducnosti. Co robite pre okamzite znizenie sklzu platieb lekarnam, lekarom, nemocniciam...?
     
      - Spravna rada v zaujme operativneho preklenutia nedostatku financnych prostriedkov na uhrady zdravotnej starostlivosti hradenej zo zakladneho fondu prijala uznesenie, v ktorom suhlasi s cerpanim uveru vo vyske 100 mil. Sk. Tymito financnymi prostriedkami sa vyrazne urychlia uhrady najma lekarnam, kde su asi 100 - dnove sklzy platieb, no rovnako aj nemocniciam a lekarom, priblizne so 60 - dnovymi sklzmi.
      Tento krok spolu s plnenim opatreni z KONSOLIDACNEHO PROGRAMU SIDERIE - ISTOTY na rok 1998 bude ako pre poistencov, tak aj pre poskytovatelov zdravotnej starostlivosti skutocnou zarukou zdravotnej i platobnej istoty aj do buducna.
      Ako vsak vyplyva z informacii, ktore nam poskytol clen Spravnej rady SIDERIE - ISTOTY, zdruzenej zdravotnej poistovne Mgr. Marian Zima a riaditel jej podbrezovskej pobocky p. Ondrej Demian, niet dovodu znepokojovat sa a spochybnovat spravnost rozhodnutia sa byt poistencom tejto zdravotnej poistovne. Verime, ze jej strategia je spravna a zaujmy poistencov zostavaju jej prioritou. 21. augusta 1998 sa uskutocnilo slavnostne otvorenie Colneho uradu Banska Bystrica, pobocky v Podbrezovej. Prestrihnutim pasky generalny riaditel ZP a.s. Ing. Vladimir Sotak odovzdal prostrednictvom generalneho riaditela Colneho riaditelstva SR JUDr. Jaromira Kaliciaka Colnemu uradu Banskej Bystrice, pobocke v Podbrezovej, do uzivania novovybudovany krasny areal, ktory posluzi na colne vybavovanie pre potreby celeho okresu Brezno.
      Zamer vybudovat okresnu colnicu sa zrodil v nasej akciovej spolocnosti este v uplynulom roku. S cielom vytvorit podmienky na pozadovanej urovni, cely projekt zabezpecoval odbor technickeho a investicneho rozvoja a dodavatelom stavebnych prac bola firma Hronstav. Namestnik riaditela Colneho uradu Banska Bystrica JUDr. Michal Fecilak vo svojom prihovore spomenul, ze zabezpecuju colnu cinnost v deviatich okresoch nasho kraja a vyjadril presvedcenie, ze po dobudovani dalsich dvoch pobociek sa im podari naplnit svoje poslanie a budu moct uspesne zabezpecovat colne naroky pozadovane na urovni celeho Banskobystrickeho kraja. Foto: A. Nociarova. Text: S. Tomcikova


... spat na prehlad clankov

Otvorenie Colneho uradu

21. augusta 1998 sa uskutocnilo slavnostne otvorenie Colneho uradu Banska Bystrica, pobocky v Podbrezovej. Prestrihnutim pasky generalny riaditel ZP a.s. Ing. Vladimir Sotak odovzdal prostrednictvom generalneho riaditela Colneho riaditelstva SR JUDr. Jaromira Kaliciaka Colnemu uradu Banskej Bystrice, pobocke v Podbrezovej, do uzivania novovybudovany krasny areal, ktory posluzi na colne vybavovanie pre potreby celeho okresu Brezno.
      Zamer vybudovat okresnu colnicu sa zrodil v nasej akciovej spolocnosti este v uplynulom roku. S cielom vytvorit podmienky na pozadovanej urovni, cely projekt zabezpecoval odbor technickeho a investicneho rozvoja a dodavatelom stavebnych prac bola firma Hronstav. Namestnik riaditela Colneho uradu Banska Bystrica JUDr. Michal Fecilak vo svojom prihovore spomenul, ze zabezpecuju colnu cinnost v deviatich okresoch nasho kraja a vyjadril presvedcenie, ze po dobudovani dalsich dvoch pobociek sa im podari naplnit svoje poslanie a budu moct uspesne zabezpecovat colne naroky pozadovane na urovni celeho Banskobystrickeho kraja.

Foto: A. Nociarova. Text: S. Tomcikova


... spat na prehlad clankov

Ing. Anton Mojzis, as. VR, informuje:

August vo vyrobe

Ak mam hodnotit plnenie vyrobnych uloh minuleho mesiaca, hned v uvode treba povedat, ze sortimentna skladba predaja vyrobkov bola trochu ina, ako po ine mesiace. Bolo to ovplyvnene tym, ze v auguste v rozhodujucich prevadzkach a to vo valcovni rur a v oceliarni boli vykonane stredne a generalne opravy technologickeho zariadenia, takze bolo vyrobenych a predanych menej bezsvikovych rur valcovanych za tepla a viac kontizliatkov pre externych odberatelov. Nizky predaj bezsvikovych rur, zvysene naklady spojene s opravami, velmi negativne ovplyvnili hospodarsky vysledkok, ktory je zatial najhorsi v tomto roku.
      V jednotlivych vyrobnych prevadzkach boli v minulom mesiaci dosiahnute tieto vysledky: Oceliaren svoje vyrobne mesacne ulohy splnila na 99 percent, v porovnani s planom vyrobila menej o 231 ton ocele. Nesplnenie vyrobneho planu bolo ovplyvnene sortimentnou skladbou, liali sme skoro vsetky profily, co suviselo s poziadavkami predaja pre externych odberatelov. V minulom mesiaci bola vykonana generalna oprava technologickeho zariadenia, pocas prestoja v trvani 10 kalendarnych dni boli vymenene opotrebovane casti a zaroven bola vykonana modernizacia riadiaceho systemu ZPO, ktory automaticky bude strazit a regulovat stabilitu vysky hladiny ocele v medzipanve a zaroven bude riadit mnozstvo chladiacej vody v zavislosti od profilu liatia a znacky odlievanej ocele.
      Vo valcovni rur boli v auguste splnene vyrobne ulohy v distribucnej vyrobe na 98 percent, z toho vyroba polotovarov tvorila 39 percent a realizacia 61 percent. Na upravarenskych operaciach sa podielali pracovnici samotnej valcovne rur, ako aj pracovnici taharne rur II. Z expedicneho miesta valcovne rur bolo expedovanych 3167 ton, a z expedicneho miesta taharne rur II. 945 ton v prevaznej miere kotlovych rur. Podstatnu cast mesiaca tvorili stredne opravy technologickeho zariadenia, pocas ktorych najdolezitejsou ulohou bolo vymenit opotrebovany ram noznice a znovu noznicu sprevadzkovat. Je potesitelne konstatovat, ze tato narocna uloha bola v pomerne kratkom case splnena a technologicke zariadenie v sucasnosti spolahlivo plni svoju funkciu.
     
      Vo zvarovni rur velkych priemerov bol august dobrym mesiacom. Prevadzka svoje vyrobne ulohy vo vyrobe zvaranych rur velkych priemerov splnila na 121 percent, horsie vysledky boli dosiahnute pri vyrobe izolovanych a zasnezovacich rur, ktore boli splnene len na 52 percent. Svoje ekonomicke vysledky si prevadzka vylepsila pracou vo vykonoch, ktore boli v minulom mesiaci zrealizovane az v hodnote 1,057 mil. Sk.
      Zakazkova napln taharni rur bola v auguste uz poznacena vplyvom leta, co sa odrazilo na dosiahnutych vysledkoch. Celkove v obidvoch taharnach boli vyrobne ulohy splnene na 97 percent, pricom taharen rur I. vykazala 102 percentne plnenie a taharen rur II. 96 percentne plnenie. Podkrocenie stanovenych uloh v taharni rur II. bolo sposobene nizsim dopytom po presnych rurach, co bolo eliminovane presunom casti sortimentu z nasledujuceho mesiaca. Ani ulohy nakladky neboli v minulom mesiaci splnene, taharen rur I. vykazala 88 percentne plnenie a taharen rur II. 87 percentne plnenie planovanych uloh.
      Stredisko oblukaren pocas celeho mesiaca pracovalo v nepretrzitom rezime striedania zmien a svoje planovane ulohy splnilo na 98 percent. Nesplnenie vyroby oblukov o 10 ton bolo ovplyvnene sortimentnou skladbou, ktora sa posuva k mensim priemerom.
      V prevadzke hutnicka druhovyroba zakazkova napln stale nedosahuje planovane zamery a aj v auguste sme zaevidovali nizsie plnenie. Celkove bol minuly mesiac z prevadzky vyvezeny tovar v hodnote 9,4 mil. Sk, takze vyrobne ulohy boli splnene len na 90 percent.
      Zaverom mozno konstatovat, ze v podmienkach nasej akciovej spolocnosti august je uz tradicne mesiacom velkych oprav, nizsia vyroba a vyssie naklady spojene s realizaciou oprav sposobuju dosiahnutie zaporneho hospodarskeho vysledku. V tomto mesiaci vplyvom zakazkovej naplne predpokladame uz dosiahnutie planovanych hodnot vyrob, az na prevadzku taharen rur II., v ktorej nedostatocna zakazkova napln si vynutila zaradit 4 dni prevadzkovej dovolenky. Do plnenia vytycenych uloh v mene vyrobneho useku prajem celemu pracovnemu kolektivu akciovej spolocnosti vela pevneho zdravia a pracovnej pohody. Text pod.fot 27. augusta navstivil nasu akciovu spolocnost minister hospodarstva SR M. Cagala. Na snimke A. Nociarovej v rozhovore s GR Ing. V. Sotakom a VR Ing. V. Zvarikom pocas prehliadky nasich vyrobnych prevadzok v novom zavode.

 


... spat na prehlad clankov

Dychovka opat uspesna

V dnoch 4.- 6. septembra 1998 sa uskutocnil 21. rocnik medzinarodneho festivalu velkych dychovych orchestrov PADIVEHO TRENCIN, na ktorom Dychovej hudbe ZP Narodne osvetove centrum Bratislava udelilo DIPLOM za umiestnenie v zlatom pasme. Blizsie sa docitate v buducom cisle na 7. str.


... spat na prehlad clankov

S pripravami zacinaju uz v januari

V strojarenskej vyrobe o podiele na opravach i o dalsej cinnosti


      Starostlivost o technicky stav strojov a zariadeni je nesporne jednym z prvoradych predpokladov zabezpecenia kvalitnej vyroby. Za nami je vacsia cast obdobia planovanych generalnych a strednych oprav technologickych zariadeni vyrobnych prevadzok. Najvacsie sa uskutocnili v taharni rur 1, vo valcovni rur s pretlacovacou stolicou a v oceliarni. Spravidla navstevujeme pracovnikov vyrobnych prevadzok a pytame sa aky bol priebeh jednotlivych oprav. Dnes sme vsak zasli do strojarenskej vyroby, prevadzky, ktorej zamestnanci sa podielaju na vsetkych a zaujimali sme sa o priebeh tych tohtorocnych z pohladu zastupcu veduceho prevadzky Ing. Jaroslava Romancika a veduceho mechanickej dielne p. Miroslava Malika:
      * Vasim poslanim je okrem ineho vyroba nahradnych dielcov potrebnych k planovanym opravam. Znamena to, ze s pripravami na ne zacinate omnoho skor ako v samotnych prevadzkach. V minulych rokoch vam obcas situaciu komplikovalo zle terminovane zadanie poziadaviek zo strany niektorych vyrobnych prevadzok. Ako hodnotite tohtorocnu situaciu?

     
      - Mechanici jednotlivych vyrobnych prevadzok vyspecifikovali svoje poziadavky uz v minulom roku v septembri az novembri, ale konecne upresnenie a specifikacia u nas nastala az v januari 1998. Ak by sme mali hodnotit tohtorocnu situaciu v porovnani s predchadzajucim obdobim musime konstatovat, ze pristup k danej problematike bol omnoho zodpovednejsi. Zlepsil sa vyber a vyskytlo sa ovela menej operativnych problemov.


      * Na priprave nahradnych dielcov sa podielate v spolupraci s inymi firmami?
     
      - V tomto roku sme sa snazili vyrobit vsetko podla nasich moznosti svojpomocne a v kooperacii sme vyrabali skutocne len to, coho realizacia bola pre nas technicky nemozna. Z tych vacsich akcii - pri generalnej oprave zihacej pece v taharni rur 1 sme sa podielali na vyrobe chladiacich kanalov v spolupraci s Mostarnou Brezno - Industriou. Montaz priamo na mieste realizovala firma Vomex Brezno. Mnozstvo nahradnych dielcov sme vyrobili aj do zihacej pece, napr. transparentne valce, rekuperatorove rury a loziskove telesa. S tymi sme vsak mali a zial, este stale pretrvavaju z dovodu nekvalitnej dodavky polotovaru problemy.


      * Pre ilustraciu, je mozne definovat pocet poloziek, ktore ste pre potreby letnych oprav vyrobili?
     
      - Od mechanikov valcovne rur s pretlacovacou stolicou sme dostali poziadavku na 446 poloziek. Po zvazeni technickeho stavu povodnych dielcov sme sa uzhodli na tom, ze 6 z nich je este funkcnych. Z oceliarne pozadovali vyrobu 25 poloziek, vyrobili sme ich vsetky. Pri zabezpecovani rurkoveho potrubia a rurkoveho kolena prostrednictvom SES Tlmace sa vyskytli aj nejake problemy, hlavne s dodrzanim terminov. Ziarovy oterovzdorny material sme zabezpecovali vo VSZ Kosice. Napokon sme to vsak vsetko stihli a k terminu planovanej opravy v oceliarni bolo vsetko pripravene.
      Pri celkovom hodnoteni pripravy nahradnych dielcov na opravy, vyroba prebiehala plynule a ak by sme mali porovnavat ich rozsah s uplynulymi rokmi, tak bol, aj napriek sirokemu sortimentu, omnoho mensi. Podstatnou zmenou bola skutocnost, ze tentokrat sme nemuseli vela renovovat, ako po predchadzajuce roky, ale menili sme len nove dielce, a to bola podstatne menej pracna robota aj pre pracovnikov mechanickej dielne. Narocna bola priprava na generalku noznice Lindemann vo valcovni rur s pretlacovacou stolicou. V spolupraci s touto prevadzkou sme sa nou zaoberali uz od januara. Technicku dokumentaciu a vobec, celu technicku pripravu za nasu prevadzku zabezpecoval p. M. Tischliar z konstrukcie. Pri vyrobe nahradnych dielcov pre realizaciu tejto opravy bolo velmi dolezite klast doraz na presnost, pretoze pocas vymeny sme si uz nemohli dovolit skusat a vsetko muselo na mieru "sediet". Ked sme prekladali smykadlo, vyskytol sa necakany problem. Na komponente, ktory predtym sluzil dva roky, sa tentokrat necakane vyskytli trhliny a bolo to potrebne riesit operativne, pruzne, s ohladom na harmonogram montaze. Oprava si vyzadovala cas a ten nas suril. Nasi ludia, so zretelom na tuto skutocnost, vynalozili vsetko usilie, aby chybu odstranili. Na technickej priprave ma svoj najvacsi podiel Ing. Jackuliak, ktory nehladiac, ci je noc a ci den, robil vsetko pre to, aby sme to zvladli bez narusenia harmonogramu. Trvalo to sice 5 dni, ale napokon sa to podarilo.


      * Hovorime stale o vasom podiele na opravach. Vasa prevadzka vsak zabezpecuje prace aj pri realizacii investicnych akcii a to nielen vyrobneho charakteru. Mozete spomenut tie vyznamnejsie, na ktorych mate v tomto roku svoj podiel?
     

      - Vsetky su vlastne vyznamne. Podielame sa ako na vyrobnych, tak aj na investicnych akciach ineho charakteru. Mnohe suvisia s nasou, skutocne rozsiahlou sportovou cinnostou, na mnohe ulohy sme museli reagovat okamzite, bez akychkolvek priprav.... Vyznamny je nas podiel na vystavbe Colneho uradu Banska Bystrica, pobocka v Podbrezovej, kde sme navrhli a vyrobili ocelovu konstrukciu vstupnej haly. Z planovanych investicnych akcii vyrobneho charakteru bola okrem inych vyznamna montaz kefovacej linky, svoj znacny podiel mame na priprave vyroby HP rur, niektore zariadenia od pripravy technickej dokumentacie po vyrobu boli realizovane u nas... Do konca roka nas caka realizacia dalsich styroch investicnych akcii vyrobneho charakteru. Ide o znizenie vynasania konzervacneho oleja v presnych rurach vo Vt 1 a vo Vt 2, v oblukarni budeme riesit odhranovanie hrubostennych oblukov a v ZPO skladovanie kontizliatkov, kde budeme pravdepodobne spolupracovat so Sunikom s.r.o. Momentalne sme vo faze priprav technickej dokumentacie a este v tomto mesiaci prve tri akcie rozbehneme. Do konca roka chceme rozhodne vsetky ukoncit.
      Co dodat na zaver? Charakter prace v strojarenskej vyrobe si casto vyzaduje pruzne reakcie, pracu v predlzenych pracovnych zmenach, najma renovacne cinnosti su velmi narocne a popri planovanych sa casto vyskytuju necakane situacie. Aj napriek tomu pracovnici tejto prevadzky zvladaju svoje poslanie a vynakladaju vsetko usilie na splnenie poziadaviek. Nielen za takmer bezproblemovy priebeh nedavno uskutocnenych oprav, na ktorych maju nesporne znacny podiel prave oni, ale aj za ostatnu cinnost im vsetkym patri podakovanie. A ako na zaver Ing. J. Romancik a p. M. Malik konstatovali, ak mechanici vo vyrobnych prevadzkach zacnu uz dnes rozmyslat nad buducorocnym planom poziadaviek pre vyrobu nahradnych dielcov, nemusia sa v buducnosti vyskytovat s ich pripravou ani tie male problemy. Podakovala O. Kleinova


      Montaz noveho stojanu na zaklad noznice LINDEMANN.

Pocas renovacie a zosilnovania poskodeneho smykadla noznice LIDENMANN.


... spat na prehlad clankov

V nasom okrese lekarnici k priamej platbe za lieky II.kat. nepristupili

NEPRIPUSTIME, ABY NASLEDKY NIESOL POISTENEC

S riaditelom pobocky SIDERIE - ISTOTY, zdruzenej zdravotnej poistovne v Podbrezovej, panom Ondrejom Demianom, na aktualnu temu:


      V predchadzajucich tyzdnoch rozvirilo hladinu verejnej mienky prehlasenie Komory lekarnikov Slovenskej republiky, ktorym neuvazene zatiahli do riesenia zlozitej financnej situacie v zdravotnictve aj obcanov. Zdruzena zdravotna poistovna SIDERIA-ISTOTA okamzite prijala opatrenia, smerujuce k zamedzeniu dopadov na svojich poistencov. Od dna prijatia uvedeneho opatrenia uplynuli dva tyzdne a my sme oslovili riaditela pobocky zdruzenej zdravotnej poistovne SIDERIA - ISTOTA v Podbrezovej, Ondreja Demiana a poziadali sme ho o zhodnotenie situacie zo sucasneho pohladu:
      - Co sa tyka problematiky, ktora vznikla po prehlaseni Komory lekarnikov SR, niektore zalezitosti sa medzi casom vyjasnili a priebezne su riesene. Podstatnou informaciou pre nasich poistencov je skutocnost, ze pokial kdekolvek na uzemi SR museli uhradit lieky druhej kategorie, garantujeme im, ze naklady budu mat preplatene. Zaroven vsak plati informacia, ze na uzemi okresov Banska Bystrica a Brezno lekarnici k tejto nezakonnej forme protestu nepristupili. O nezakonnej forme hovorim hlavne preto, ze vznikol urcity spor vyvolany celkovou krizou v zdravotnictve a vyhlasenie smerovalo k tomu, aby bol do neho zatiahnuty aj obcan. Povazujem to prinajmensom za neeticke. Stalo sa tak totiz v case, ked uz prebiehali rokovania o situacii so stavovskymi organizaciami, boli dohodnute zarucene objemy financnych prostriedkov pre zdravotnictvo, no napriek tomu boli porusene a o kratky cas sa ukazalo, ze situacia bola spolitizovana. Nebudem konkretizovat, ale bolo to jednoznacne. Napriek tomu, ze vyhlasenie Komory lekarnikov SR nebolo nikde doslovne publikovane, je zamerane na parlament, ktory by situaciu mohol riesit, ale v sucasnosti neexistuje a tak si kazdy o tom dokaze urobit svoj obraz. Medzicasom doslo k dalsim rokovaniam na urovni MZ SR a zdravotnych poistovni, 31. augusta priamo za ucasti MZ SR, rokovanie vlady 3.augusta... Zavery z tychto rokovani zatial neboli dostatocne medializovane (v case nasej uzavierky-pozn.red.) resp. boli skreslene, skutocnostou je, ze MF SR uvolnilo 1,1 mil. Sk pre potreby VsZP a SZP. Uvedene financne prostriedky su navratnou pozickou. Ziadny zakon totiz neuklada a ani neurcuje ziadne ine garancie statu voci poistovniam. ( V Z.z c. 239/ 1998, v 5. casti Organizacia zdravotneho poistenia, paragraf 28 - 1) " Stat sa podiela na zabezpeceni platobnej schopnosti vseobecnej poistovne poskytnutim navratnej financnej vypomoci, a to do vysky 100% jej platobnej neschopnosti"). Takym istym postupom smerujeme aj my. Preklenutie sucasnej situacie sa ale musi riesit koncepcne. Nemozeme totiz dopustit, aby bol ohrozeny obcan. To v ziadnom pripade. V tejto suvislosti je potrebne spomenut vsak aj dalsie dva financne fakty, a to, ze zdravotna poistovna MV SR zadrziavala prostriedky do prerozdelenia za prvy polrok 1998 a po zluceni do Spolocnej zdravotnej poistovne nam dlhuje cca 80 mil. Sk, ktore by mali byt na nase ucty prevedene v blizkej buducnosti. Dalsim je problem neplaticov zdravotneho poistenia. Urcite ozivenie nastalo v tejto oblasti v momente, ked MZ SR vydalo prve trestne oznamenie na neplaticov zdravotneho poistenia. Po prijati precedensu, ze ak zamestnavatel "strhne" zamestnancovi 3,7% zo mzdy a neodvedie ich poistovni, uvedena skutocnost je povazovana za trestny cin sprenevery so vsetkymi dosledkami pre fyzicku osobu, tzn. konatela tej - ktorej spolocnosti. Doposial totiz vzdy boli postihovane len pravnicke osoby a boli to postihy neucinne.
      Po poslednej analyze nasa zdravotna poistovna, pokial by boli v poriadku uz spomenute financne toky, bude patrit medzi zdravotne poistovne s druhym najvyssim prijmom. Po prijati plosnych celostatnych opatreni, ktorych pripravy su uz zname, by sme mali mat jednu z najlepsich sanci, dostat sa z nepriaznivej situacie v co najkratsom case.


      * Vo vasom prehlaseni uskutocnenom 24. augusta sa spomina aj situacia v regione. Citujem:" .. skutocne len vdaka Zeleziarnam Podbrezova zabezpecujeme zdravotnu starostlivost v okrese Brezno". Aka je sucasna situacia v regione? Je spomenute opatrenie vychodiskom aj pre problematiku uhrad zdravotneho poistenia v tomto regione?
     

      - Problem Horehronia a horehronskych podnikov je z nasho pohladu specificky, pretoze pokial firma mzdu ani nevyplatila, nespada do tejto pravnej zodpovednosti. Na druhej strane, robime rozne financne kroky a opatrenia, aby sme financne prostriedky ziskali, ci uz formou zapoctov alebo inymi formami vyrovnania pohladavok. Je to praca navyse, pretoze kazdy by mal zakon ctit a dodrziavat, hlavne na takom citlivom poli ako je zdravotne poistenie. V zaujme skonsolidovania situacie to vsak robime.


      * V tlaci sa dozvedame o znacnych ubytkoch v pocte poistencov. Mozete nas informovat aka je situacia v tomto smere vo vasej zdravotnej poistovni?


      - Ubytok, ktory sme zaznamenali, bol primerany danej situacii, no nie nejako vyrazny. Kazdy poistenec ma totiz pravo rozhodnut sa. Samozrejme, tie prvotne neobjektivne informacie o povinnosti priamej platby za lieky druhej kategorie vztahujuce sa len na nestatne zdravotne poistovne, hoci nasledne s platnostou od 1. septembra sa vztahovali aj na ostatne ( mimochodom nejde o statne, ale verejnopravne), navodili urcity nepokoj. Mozem vsak ubezpecit nasich poistencov, ze nie je dovod na paniku. Pokles nasich poistencov sme zaznamenali v okoli Komarna, bol vsak sposobeny inymi dovodmi. Ma tu totiz velmi silne zazemie sucast nasej zdravotnej poistovne - Istota. Po zluceni sme museli prejst velmi zlozitym procesom transformacie, v dosledku coho doslo k miernemu oneskoreniu spracovania dokladov a vyvolalo to nasledne reakcie. V tuto chvilu proces nasej transformacie, ktory spocival v zosuladeni uplne odlisnych informacnych systemov, inej organizacii prace ... bol definitivne zavrseny a celkova situacia bola stabilizovana.
      Co sa tyka stavu poistencov, hladinu verejnej mienky rozviril uplne iny problem. V okresoch Brezno, Rimavska Sobota a Revuca sme zaznamenali skutocnost, ze zdravotna poistovna Dovera - vzajomna zivotna poistovna ziskavala poistencov podvodnym sposobom. V 500 pripadoch zastupcovia uvedenej poistovne lanarili nasich poistencov tym, ze udajne vymienaju zdravotne preukazy poistencov z dovodu zlucenia Siderie a Istoty. Dovercivi obcania vsak vymenou obdrzali preukaz ich poistovne. Vsetkych, ktorych sa to tykalo, sme oslovili a 95 % z nich zostalo nasimi poistencami. Uvedena situacia sposobila dalsie problemy, je potrebne najst sposob zuctovania zdravotnych ukonov tychto poistencov za toto obdobie. Zhovarala sa O. Kleinova


... spat na prehlad clankov

Vyuzivanie informacnych technologii v Zeleziarnach Podbrezova a.s. zaznamenalo za posledne dva roky obrovske zmeny. Uz pomaly niet vo firme pracoviska, kde by nemali vypoctovy system. Pocitac alebo terminal sa stava neoddelitelnou sucastou nasej kazdodennej prace. Zbytocna by bola vypoctova sila strojov, keby tieto pocitace netvorili jeden celok - informacny system (IS). Jednym z komponentov IS je aj pocitacova siet. Pred mesiacom bola zrealizovana v ZP a.s. II. etapa nasadzovania ATM. Veduceho realizacneho timu Ing. Miroslava Stenu sme sa k danej problematike opytali:  

Informacna chrbtica spevnela


      * Aky je hlavny rozdiel medzi I. etapou, realizovanou koncom roka 1995 a tou sucasnou?

      - I. etapa nasadzovania ATM mala za ulohu prepojit existujuce siete v starom a novom zavode. Islo vtedy o polozenie optickeho kabla medzi starym a novym zavodom, zakupenie ATM prepinaca (mozog ATM siete) a ATM/LAN bridgov, umoznujucich pripojit do ATM siete existujuce LAN siete. Investicie do realizacii LAN sieti boli zachovane a LAN siete fungovali tak, ako predtym. Uz pri realizacii I. etapy nam bolo jasne, ze jednobodove prepojenie stary - novy zavod s rychlostou 100 Mbps je docasne. Preto hned po realizacii I. etapy sa zacala priprava na II. etapu ATM. Cela prestavba existujucich sieti (budovanie strukturovanych kabelazi, nasadzovanie aktivnych prvkov namiesto pasivnych repeatrov) a budovanie novych sieti sa realizovalo v duchu pripravy na II. etapu ATM. Vyber aktivnych prvkov pre LAN siete a cela topologia siete bola pripravovana na jednoduchy prechod z dvojbodoveho 100 Mbps spojenia na 155 Mbps rozvetvenu ATM siet.
      Pocas obdobia medzi I. a II. etapou sa nam podarilo do celopodnikovej siete pripojit takmer vsetky najdolezitejsie lokality spolocnosti. V najdolezitejsich a komunikacne najsilnejsich miestach sme zabudovavali zariadenia, ktore nam v II. etape umoznili jednoduchy prechod do ATM siete. Takymito zariadeniami su Ethernet prepinace, ktore po doplneni ATM portom zmenili rychlost prenostu dat z 10 Mbps na 155 Mbps.


      Co viedlo nasu firmu k realizacii II. etapy ATM?

- Hlavnym faktorom boli neustale sa zvysujuce naroky nielen na rychlost siete, ale aj jej kvalitu. Od instalacie dvojbodoveho ATM spojenia sa vo vyuzivani informacnych technologii (IT) u nas vela zmenilo. Kazdy z revolucnych krokov v IT vo svete, ale aj v nasej firme zatazoval coraz viac pocitacovu siet:
      1. Prechod z centralizovaneho spracovania na distribuovane spracovanie zvysil naroky na siet. Vacsina aplikacii beziacich vo vsetkych prostrediach pouziva data, ktore vznikaju v inych prostrediach, ako je samotny aplikacny server
. 2. Prechodom z terminaloveho prostredia na sietove pripojenie PC opat dochadza k zatazi siete. Vyhodou LAN siete pred terminalovou sietou je jej univerzalnost v pouziti protokolov, spojena, ale s vyssimi narokmi na priepustnost siete.
3. S narastom vykonnosti serverov a personalnych pocitacov stupaju naroky na siet. Stale dokonalejsie PC aplikacie vyzaduju aj viac dat, ktore su zvycajne ulozene v sietovych serveroch. Prikladom zvyseneho zatazovania siete su aj moderne sposoby instalacii SW balikov, ich upgradov..., ktore sa u nas vykonavaju po sieti.
4. V poslednom obdobi doslo v nasej firme k obrovskemu narastu PC techniky, ktora je pripojena do siete. Aktualny pocet pocitacov, ktore vyuzivaju sluzby siete, sa momentalne pohybuje okolo 500. V case I. etapy ATM ich bolo okolo 100. Okrem toho sietove sluzby vyuzivaju aj aplikacie a terminaly z terminalovych serverov.
5. V koncepcii sietovania v roku 1996 bola prijata zasada, ze vystavba LAN sieti sa bude realizovat bez serverov, cim chod siete nebude zavisly od chodu servera. Koncentraciou serverov sme zabezpecili ich lepsie manazovanie, riadenie, archivaciu... Tento krok suvisel aj s faktom, ze vacsina uzivatelov LAN sieti po ich pripojeni do celopodnikovej siete zacala pouzivat aj ine, ako lokalne siete. V roku 1997 doslo k presunu servera z ekonomickeho useku na vypoctove stredisko a k zruseniu servera v zasobovani. Vnutorny trafic siete sa tym samozrejme dostal na celu siet, co pri vyhodach tohoto kroku malo aj negativny vplyv na zataz siete.
6. Od roku 1995 doslo k radovemu narastu aplikacii, zalozenych na INTRANET architekture. Na tejto platforme bola schvalena aj vystavba manazerskeho informacneho systemu. Uvedena sustava aplikacii je prikladom zvyseneho vyuzivania siete, kde ci uz v procese pripravy dat, alebo priamo pri prezentacii dat dochadza k obrovskym presunom udajov po sieti.
7. V roku 1998 sme instalovali archivacny system ADSM, ktory umoznuje klientom (serverom, ale aj beznej PC technike v celej akciovej spolocnosti) archivovat data na ADSM serveri, bez potreby zakupenia vlastnych archivacnych medii na kazdom pocitaci. Samozrejme prenosy Mbytov alebo Gbytov dat sa uskutocnuju po sieti.
8. Projekt Informacneho systemu oceliarne je zalozeny na Client-Server architekture, kde aplikacny server je vzdialeny niekolko kilometrov od databazoveho servera. Aplikacia navrhnuta tymto sposobom pozaduje pridelene (dedikovane) 10 Mbps pasmo, ktore sa da zabezpecit pridelenim z pasma 155 Mbps ATM toku a vytvorenim tzv. virtualneho okruhu.

      Aky efektivny prinos priniesla realizacia II. etapy ATM nasej spolocnosti?

- Realizaciu II. etapy ATM mozeme rozdelit do troch zakladnych krokov. Prvou castou je instalacia noveho HW vo vypoctovom stredisku noveho a stareho zavodu a upgrade 155 Mb portov v existujucich zariadeniach. Tymto krokom sme rozsirili ATM siet priamo do lokalit LAN sieti. Prepojenie stary - novy zavod sa zmenilo zo 100 Mbps na 155 Mbps a pripojenie lokalit riaditelska budova, odbyt, vypoctove strediko novy zavod, unimobunky, vypoctove stredisko stary zavod, oceliaren sa zmenilo z 10 Mbps na 155 Mbps.
Druhou castou je vytvaranie virtualnych LAN sieti. Tym, ze sme servery z LAN sieti fyzicky oddelili od tychto lokalit, prerusili sme priame fyzicke prepojenie servera a klientov, ktore navzajom najviac logicky suviseli. Vytvaranim virtualnych sieti je mozne datove toky roznych sieti oddelit, cim z fyzicky vzdialenych pocitacov alebo LAN sieti mozno vytvorit jednu logicku siet. Tymto krokom na ATM sieti dojde k zefektivneniu prenosov a odlahceniu celej ATM siete. Efekt kvality kroku zavisi od kvalitnej analyzy datovych tokov v akciovej spolocnosti. Proces vystavby virtualnych sieti je riadeny nastavenim parametrov na HW zariadeni MSS server (Multiprotocol Switched Services). V pripade zmeny topologie LAN sieti a ich serverov je mozne tuto zmenu jednoducho premietnut do zmeny topologie virtualnej siete. Predpokladom kvalitnej vystavby virtualnych LAN-ov je aj vhodne nasadenie aktivnych prvkov v sieti, ktore je v nasom pripade instalaciou noveho HW zabezpecene.
Tretou castou II. etapy ATM je nasadzovanie serverov do ATM. Prave v tychto dnoch bol do siete ATM pripojeny IBM Mainframe s operacnym systemom VM/ESA. Odskusali sme pripojenie serverov s operacnym systemom SCO Unix a WindowsNT. Ostra instalacia na tieto platformy nas este caka.
      Nova ATM siet okrem spominanych kvalit umoznuje a zabezpecuje ochranu dat na jednotlivych serveroch alebo VLAN-och. Tak, ako Firewall chrani Intranet pred neopravnenymi uzivatelmi Internetu, je mozne aj v ramci Intranetu vytvarat podobny sposob ochrany. Na baze SW rekonfiguracie siete, je mozne zabezpecit ochranu serverov pripojenych do ATM bez toho, aby sme chraneny pocitac premiestnili do chranenej zony.

      Ake su perspektivy v oblasti rozsirovania ATM v nasej firme?

- Proces rozsirovania ATM bol doteraz robeny viacmenej etapovite, aj ked proces vystavby siete medzi tymito etapami bol kontinualny. Prva etapa bola charakteristicka prechodom na ATM siet rychlostou 100 Mbps. Druha etapa bola chrakteristicka instalaciou ATM prepinacov v starom, aj novom zavode. Tento krok umoznil prechod na 155 Mbps rychlost nielen medzi ATM prepinacmi, ale aj rozsirenie ATM do viacerych lokalit nasej firmy. Druha etapa ATM sa zapise do historie budovania siete v ZP a.s. pripajanim prvych serverov do ATM siete a budovanim virutalnych LAN sieti.
Dalsie rozsirovanie ATM siete sa uz nebude robit etapovite. ATM bude pokracovat kontinualne - pripajanim lokalit alebo serverov do ATM podla poziadaviek na komunikacnu narocnost jednotlivych projektov. Existujuca siet s dvoma ATM Switchmi ma na to vyborne predpoklady. V pripade nedostatku kapacity pre prenos dat medzi starym a novym zavodom je mozne zmenit 155 Mbps spojenie na 622 Mbps spojenie. Treba ale upozornit, ze ATM siet je siet umoznujuca prenos nielen dat, ale aj inych informacii, ako je hlas, video ... Mozno o rok vznikne poziadavka na realizaciu uvedenych prenosov a nasadenie videokonferencii a videoserverov bude realitou aj v nasej firme. V pripade, ze vznikne takato poziadavka, vyrobcovia, ale hlavne nasa siet je na to pripravena.
Zhovarala sa V. Kukolova + foto
     


... spat na prehlad clankov

Modernizacia ZPO

Coraz narocnejsi sortiment odlievanych akosti oceli a neustale stupajuce naroky na kvalitu vyrabanych zliatkov, nutia prevadzku oceliaren hladat riesenia v spolupraci s ostatnymi odbornymi utvarmi ZP a.s. Po uspesnej modernizacii na prelome rokov 1996-97, ked vzrastol pocet odlievanych formatov z jedneho (kv. 200 mm) na sedem, prebehla v auguste tohto roku v ramci generalnej opravy dalsia uspesna modernizacna akcia na zariadeni plynuleho odlievania ocele (ZPO) v oceliarni. Podla vyznamu na dosahovanie kvality zliatkov dostala prioritu modernizacia riadiaceho systemu ZPO. Nove riesenie bolo zrealizovane v termine od 17. do 26. augusta 1998 firmou INGELECTRIC a.s. a odbornymi utvarmi nasej akciovej spolocnosti.
      Povodny riadiaci system na baze AUDATECU nevyhovoval pre obmedzenu kapacitu pamati a nekomunikativnost s ostatnymi riadiacimi systemami. Celkova konfiguracia noveho riadiaceho systemu vychadzala zo zameru kompletneho nahradenia AUDATECU, ktory by zaistoval vzajomnu previazanost jednotlivych subsystemov. Koncepcia architektury riadiaceho systemu je zalozena na pripojeni jednotlivych subsystemov (PLC a stanice operatora) pomocou zbernice SINEC H1. Nasledne doslo pri modernizacii riadiaceho systemu k rozdeleniu funkcii PLC na PLC-0 spolocna cast a PLC-1 az 4 liaceho prudu. Zaroven bolo mozne zakomponovat stavajuci SW pre regulaciu hladiny ocele v krystalizatore a funkcie merania celkovej dlzky zliatku do jednotlivych PLC prudov. Riadiaci system umoznuje monitorovanie liaceho procesu, ovladanie a zber dat, zabezpecuje meranie a pocitanie spotreby medii, komunikaciu s vahami na liacej plosine, nastavenie armatur primarneho a sekundarneho chladenia, odsavanie par atd. Programovatelny automat je navrhnuty na baze HARDWARE prostriedku firmy SIEMENS rady S5. Zakladnym programovacim jazykom je SIEMENS STEP 5. Dve stanice operatora su umiestnene vo veline dispecera ZPO, jedna stanica je v kabine K1 (kabina palenia zliatkov). Operatorska stanica poskytuje obsluhe kompletne informacie o stave riadeneho objektu vo forme prehladnych grafickych obrazkov, doplnenych ako logickymi, tak ciselnymi udajmi. Stanicou je umoznene riadenie primarnej a sekundarnej vody vo veline ZPO, operatorom pomocou PC a prislusneho SW produktu. Uvedena stanica operatora umoznuje aj realizaciu roznych ovladacich povelov operatorom. Informacie operatora su doplnene moznostou tlace vytypovanych udajov. Stanica operatora v K1 umoznuje operatorovi sledovat proces palenia zliatkov, ako aj zadavanie pozadovanej dlzky zliatkov. HARDWARE je PC PENTIUM 133 MHz, 32 MB RAM, HDD 2,1 GB. PC je vybavene operacnym systemom Windows NT. Samotna vizualizacia je realizovana FactoryLink. Pre zvysenie spolahlivosti celeho riadiaceho systemu bol zabudovany zdroj nepretrziteho napajania o vykone 10 kW, s autonomnou prevadzkou 0,5 hod. Do tejto etapy modernizacie ZPO bola zahrnuta dodavka vazneho systemu pre medzipanvovy voz. Pouzite snimace su produktom firmy Schenck.
26. augusta 1998 po skonceni generalnej opravy uspesne prebehli studene a teple skusky riadiaceho systemu na zariadeni plynuleho odlievania ocele. Za uspesne zrealizovanu modernizaciu riadiaceho systemu ZPO patri podakovanie odbornym utvarom nasej firmy - Ttp, Tes, Tsv, Ttir, ako aj samotnym pracovnikom elektroudrzby a hlavne pracovnikom meracej a regulacnej techniky oceliarne.
Ing. Igor Kliment


... spat na prehlad clankov

Detsky tabor

D E M A N D I C E

Letny oddych uz maju za sebou aj nase deti, a po peknych slnecnych prazdninach opat zasadli do skolskych lavic. Niektore si vsak budu dlho pripominat chvile stravene v lete, co vsetko zazili a kde vsade boli. Tohtorocne letne prazdniny travili nase deti v letnych taboroch v Kunerade (o com sme uz pisali) a posledny turnus pred ukoncenim prazdnin mali zeleziarske deti zabezpeceny pobyt v detskom tabore Demandice. Povereni pracovnici ZP a.s. boli i tam na navsteve, aby preverili ubytovanie, stravovanie a celkovu spokojnost deti s pobytom. Blizsie informacie nam poskytol Ing. Julius Dvorsky, pracovnik hospodarskej spravy:
      - V Demandiciach sa rekreovalo spolu s detmi z celeho Slovenska aj 40 deti nasich zamestnancov. Vedenim tabora v zariadeni Peres bola poverena Agentura OK zo Ziaru nad Hronom. V hlavnej budove - murovanej chate boli ubytovane vsetky nase dievcata a mladsi chlapci. Okolo nej stalo este pat poschodovych drevenych chat, v ktorych boli ubytovani starsi chlapci. Pri nasej navsteve sa deti vyjadrili o pobyte v tabore pochvalne. Spokojne boli s bohatym a pestrym programom, aj so stravou. Po navrate vsak niektori ucastnici, najma starsi vyjadrili nespokojnost so stravou, ktora podla nich niekedy nebola dostatocne tepla. Zariadenie sa nachadza blizko Dudiniec a jedina vec, ktora kapacitne nestacila mnozstvu rekreujucich sa deti bol pocet stoliciek v jedalni. A to bol dovod, ze sa stravovali v dvoch turnusoch. K arealu patrilo aj male kupalisko, ktore deti plne vyuzivali. S agenturou OK zo Ziaru nad Hronom maju nase rekreacne sluzby dobre dlhorocne skusenosti. Spolupracujeme s nimi uz stvrty rok a vieme, ze dokazu zabezpecit pre deti program, ktory ich zaujme. Tohto roku sa cely tabor podriadoval svojmu nazvu - Tajomstvu Zlateho kanonu. Ubytovna sa premenila na kovbojsky ranc San Domingo Peres v krajine bohatej na zlato a naftu, ale jediny zdroj pitnej vody bol podla programu na uzemi ranca. Uz toto zameranie bolo garanciou letneho tabora plneho zazitkov a dobrodruzstiev. Deti venovali cas zaujimavym hram s kovbojskou tematikou a zazili aj napatie pri braneni svojho ranca pred nepriatelom. Na vypravach do okolia ziskavali dalsie skusenosti a nove uzemia, ale v hre odhalili aj tajomstvo svojho ranca. Starsi ucastnici sa mohli co to poucit na nocnych vypravach o orientacii v terene, zalozeni ohna, podavani sprav, o tichom presune a o mnohych inych zaujimavostiach. Vsetci ucastnici si osvojili vyrobu indianskych predmetov, bojove pomalovanie tvare a dievcata sa naucili vysivat indianske vzory, ako aj vyrobit ozdoby z koze a rozneho prirodneho materialu. Do tabora patril k povinnej vybave kobercek, na ktorom deti sedeli pri vecernom sneme kmena. Okrem zakladneho programu Zlateho kanona mali deti postarane aj o iny program - diskoteky, karneval, taborak, spev pri hre na gitare, sportovanie, tanecny maraton, sutaz o najkrajsie dievca a najkrajsieho chlapca, playback show, predvadzanie vlastnych schopnosti pri tvorbe roznych veci atd. Pri navrate z letneho tabora mnohym vypadla aj slza. Nadviazali tam nove priatelstva, ktore pevne do buducna spojili nezabudnutelne taborove zazitky a uz v Demandiciach si vymenili adresy s tym, ze si budu pisat. Tieto priatelstva pretrvaju dlho, rovnako ako deti nezabudnu na pekny pobyt, dobrych veducich, prajne pocasie. Vsetkym sa tam velmi pacilo a ak budu nase rekreacne sluzby organizovat o rok znovu letny tabor v spolupraci s agenturou OK, velmi radi ho znovu navstivia."
S. Tomcikova


... spat na prehlad clankov

EURO - nova mena od 1. januara 1999

      V poslednom obdobi, vzhladom na svoje profesijne zameranie, dostavam coraz castejsie otazky tykajuce sa nastupu jednotnej europskej meny od 1. januara 1999. Slovenske podnikatelske subjekty, ale i nepodnikatelia sa pochopitelne pytaju, v akej mene sa bude obchodovat s krajinami Europskej menovej unie, aky bude kurz slovenskej koruny voci "EURO" mene a pod...
     

      Nastup jednotnej europskej meny od 1. januara 1999 je nepochybne jednou z najvacsich zmien odohravajucich sa na svetovom financnom trhu a prinasa so sebou viacero zmien, ktore sa tykaju nielen 11 clenskych krajin Europskej menovej unie, ale celeho financneho sveta.
      Je preto pochopitelne, ze aj nasa akciova spolocnost tuto skutocnost pozorne sleduje, analyzuje s cielom aj po roku 1999, resp. 2001 zabezpecit plynuly platobny styk so vsetkymi obchodnymi partnermi, samozrejme na patricnej urovni. Ak uvazime, ze za rok 1997 sme predali vyrobky nasim odberatelom v hodnote 3,6 mld. Sk, pricom 2,85 mld. Sk predstavoval export a viac ako 1 mld. Sk zahranicnych dodavok skoncilo pri zakaznikoch v krajinach Europskej unie, zistime, ze inej cesty niet.
      Tu musim zdoraznit, ze predmetna oblast je precizne sledovana aj nasimi partnermi, ktori posobia vo financnej sfere - SLSP a.s., CSOB a.s., VUB a.s., Komercni banka a.s., pricom intenzivna komunikacia je s CREDITANSTALT a.s., CITIBANK Slovakia a.s., ING BANK Bratislava a dalsimi...
      Zavedenie jednotnej meny "EURO" neznamena, ze nemecka marka, francuzsky frank, talianska lira a dalsie meny prestavaju existovat. Jedina mena, ktora 1. januara 1999 skutocne zanikne, bude europska menova jednotka "ECU". Ostatne meny vsak budu existovat subezne s "EURO" pocas celeho prechodneho obdobia, ktore bude trvat este dalsie tri roky, do 31. decembra 2001. Rovnako i uhrady do zahranicia bude nadalej ( pocas troch rokov) mozne uplatnit rovnako v nemeckych markach..., ako aj v "EURO". Rozdiel bude iba v tom, ze kazda platba denominovana v europskej mene bude niest so sebou aj informacie o jej hodnote v jednotkach novej meny "EURO".
      Nasa akciova spolocnost uz v minulom roku 1997, so suhlasom NBS, pri platobnom styku s nasimi zahranicnymi obchodnymi partnermi vyuzivala a vyuziva aj devizove ucty (DEM, USD), pricom s nasimi najsilnejsimi penaznymi ustavmi pri transformacii jednej meny na inu vyuziva vzajomne ekonomicky vyhodne moznosti, vyplyvajuce zo zmluv o uzatvarani devizovych spotovych a terminovych operacii ( spotova menova konverzia, terminova menova konverzia, menovy swap).
      Vznik spolocnej europskej meny urcite ovplyvni aj obchodovanie so slovenskou korunou, najma na devizovom trhu. Slovenska koruna je totiz tzv. kosova mena, teda je zavisla na menovom kosi, ktory v sucasnosti pozostava z americkych dolarov (40%) a nemeckych mariek (60%). Bankova rada NBS rozhodla 14. maja 1998, ze nemecku marku nahradi od 1. januara 1999 v menovom kosi SKK "EURO". Az po definitivnom stanoveni noveho menoveho kosa sa ukaze, ci sa hodnota Sk v porovnani s inymi menami zvysi alebo poklesne. Konverzia na "EURO" nastane medzi 31. decembrom 1998 a prvym obchodnym dnom r. 1999 (4. januara), kedy budu neodvolatelne stanovene konverzne kurzy medzi narodnymi hodnotovymi systemami a "EURO". Medzi januarom 1999 a decembrom 2001 budu vsetci klienti v krajinach Europskej menovej unie postupne prevadzat transakcie do "EURO". K 1. januaru 2002 v tychto krajinach narodne meny prestanu existovat. Subezne sa budu distribuovat aj nove bankovky a mince.
     
      V suvislosti so zavedenim "EURO" je potrebne spomenut aspon niektore vyhody, ktore krajinam EMU prinesie:
      * Zavedenie "EURO" znamena, ze vymenne kurzy a fluktuacia kurzov medzi menami krajin EMU prestanu existovat. Spolocnosti importujuce a exportujuce v ramci EMU uz nebudu musiet pokryvat kurzove rizika, co predstavuje uspory nakladov.
      * Cestujuci v ramci EMU si nebudu musiet vymienat peniaze, co znamena usporu casu a vydavkov.
      * S jednotnou menou su ceny v krajinach lepsie porovnatelne. Vysledkom moze byt zvysenie konkurencie, pokles spotrebitelskych cien.
      * Zjednodusenie vedenia uctovnictva. Vznik "EURO" prinesie so sebou mnozstvo zasadnych zmien v krajinach EMU, ale aj na Slovensku. Nasa akciova spolocnost - Zeleziarne Podbrezova, ma k statom Europskej menovej unie blizko jednak svojou geografickou polohou, ale aj ekonomicky - prostrednictvom nasich obchodnych partnerov. Preto je nevyhnutne sledovat vznik novej meny "EURO" aj pre nas, aby sme sa dokazali co najlepsie prisposobit novej situacii vo financnom svete.
Ing. Jaroslav MACEJOVSKY, ved. odb. financovania


... spat na prehlad clankov

Zdrave aj kostky

Viac ako desatrocne komplexne vyskumy americkych vedcov potvrdili tezu, ze grapefruitove kostky maju antibakterialne a antivirusove vlastnosti.
Neutralizuju 770 roznych druhov bakterii a 93 druhov plesni a ich skodlivy vplyv na nas organizmus. Su ucinnejsie ako mnohe antibiotika a nemaju ziadne vedlajsie ucinky. Uspesne bojuju aj s volnymi radikalmi, ktore nicia bunkovu strukturu, vdaka comu jedenie grapovych kostok ma omladzujuce ucinky. Vytazok z nich pomaha tiez pri infekcnych ochoreniach criev a celkovo zvysuje prirodzenu odolnost organizmu.


... spat na prehlad clankov

HOROSKOP

KOZOROZEC 22.12.-20.1. Nasledujuce dni budete velmi spokojne prezivat, pretoze dostanete ponuku do zahranicia. Nerozmyslajte prilis dlho, pretoze vsade na vas cakaju nove znamosti, s moznostou nevsedneho zazitku.

 VODNAR 21.1.-20.2. Opat ste si na seba navalali mnozstvo povinnosti, ktore nemozete stihnut. Znizte tempo, posunte nizsie latku, ktora je dost vysoko, a dajte si pozor, aby ste sa nedopracovali ku kolapsu.

 RYBY 21.2.-20.3. Svoje citove zalezitosti nesiete velmi chaoticky, mohli by ste prist o partnera. Zamerajte sa inym smerom, a uvazujte o naprave vo svojom spravani, pretoze cert nikdy nespi.

  BARAN 21.3.-20.4. Zahravate sa so svojim vlastnym stastim angazovanim sa do veci, o ktorych by ste radsej nemali ani vediet. Otocte sa inym smerom a neprijemnosti zahodte za hlavu.

  BYK 21.4.-20.5. Pripravte sa na prudke zmeny v najblizsom okoli. Nedajte sa nicim vyprovokovat, a zvyste pozornost na cestach, aby ste prisli vsade vzdy a nacas.

  BLIZENCI 21.5.-20.6. Uz ste opat v starych kolajach. Povinnosti, ktore pred sebou mate, hravo zvladnete. Najblizsie dni budu pokojne a bez problemov.
     
 RAK 21.6.-22.7. Dovolenkove obdobie sa skoncilo, a vy sa oddychnuti, plny elanu, dobrej nalady a napadov vraciate do prace. "Bez prace nie su kolace", hovori prislovie, a tak horx sa s chutou do kazdodennych povinnosti.

 LEV 23.7.-23.8. Nie je vsetko zlato, co sa blysti, a preto neverte kazdemu, kto sa na vas usmieva. Budte ostrazitejsi, a vcas si dajte pozor na kazdy usmev.

 PANNA 24.8.-23.9. Aj ked vam dovolenka pri mori nevysla, nezufajte. Vyberte sa do nasich hor, nazbierate nielen zdravy vzduch, ale aj lesne plody, a tak spojite prijemne s uzitocnym.

 VAHY 24.9.-23.10 Dni, kedy ste bezstarostne lezali na plazi a mocili si nohy v mori su nenavratne prec. Kedze ste nacerpali novych sil, mozete sa s chutou vratit do prace.

 SKORPION 24.10.-22.11. Vasi nadriadeni budu s vami nadmieru spokojni, pretoze sa da na vas spolahnut. Obchody, ktore ste rozbehli, vam pravdepodobne v najblizsich dnoch prinesu zisky.
     
 STRELEC 23.11.-21.12. Nikdy nie je neskoro na novy zaciatok. Treba si len vybrat spravnu cestu, po ktorej sa vydat. Nedajte na nicie reci, lebo len vy viete, co je pre vas dolezite.


... spat na prehlad clankov

Zdravie mas len jedno

BOLESTI CHRBTICE

Medzi najcastejsimi navstevnikmi v cakarni ortopedickej ambulancie polikliniky vo vstupnom areali su pacienti s bolestami chrbtice. Podla profesii mozno rozdelit zamestnancov na dve skupiny. Prvu tvoria fyzicky tazsie alebo lahsie pracujuci, druhu zamestnanci v administrative. Z hladiska tak nutneho pohybu kostroveho aparatu mozno diferencovat tak subjektivne, ako aj objektivne tazkosti. U fyzicky pracujucich dochadza casto k jednostrannemu zatazeniu chrbice a svalovych skupin, u administrativnych pracovnikov zasa svoju rolu zohrava dlhodobe sedave zamestnanie. Nerovnomernost zatazenia svaloveho aparatu je tu teda zrejma v oboch pripadoch. Dnesny rezim cloveka je zial postaveny na nedostatku aktivneho pohybu - sledovanie televizie, vytahy, cesta do prace a z nej autom atd. Necudo, ze zakonite dochadza k oslabeniu svaloveho korzetu tak potrebneho k tonizacii svalov. Vysetrenie a liecba poruch svaloveho aparatu je dnes mimoriadne financne narocna. Preto treba jednoznacne apelovat na spravnu fyzicku kulturu a pohybovy rezim. Rekondicne pobyty nasich zamestnancov mnohokrat nesplnaju svoj ucel, pacienti su doliecovani na ortopedickej ambulancii. Aj do kompetencie zavodnych lekarov by mala patrit povinnost spravne informovat pacientov o prinosoch plavania, sportovania, gymnastiky, sauny, sedavych kupelov na organizmus cloveka. MUDr. Peter BINDAS, ortoped (Prevzate z Ocele vychodu)


... spat na prehlad clankov

Dakujem vam!


      Tropicke augustove pocasie prinieslo sice mnozstvo radosti dovolenkarom, ale i nemalo starosti tym, ktori horucavy tazko znasaju. Zdravotnici zaznamenali nemalo kolapsov vyvolanych nadmernymi teplotami.
      V mnohych pripadoch slo o zivot a bez pomoci by nahle zlyhanie niektorych funkcii ludskeho organizmu malo omnoho vacsie nasledky.
      "V tazkych chvilach najcitlivejsie reagujeme na ludsky pristup a pomoc svojho okolia", hovori p. Magdalena Gracova z podnikovej predajne. Prostrednictvom novin chce vyjadrit vdaku svojim spolupracovnikom za poskytnutie prvej pomoci a vysoko si ceni pomoc vodica sanitky ZP a.s., p. Miroslava Kretta, ktoremu ludsky pristup a spolupatricnost s pacientom nechybali ani 5. augusta, pri nahlom odvoze menovanej do NsP v Brezne.
      "Som rada, ze pracujem s ludmi, ktori ani v takejto situacii nezavahali, vedeli co treba v danom okamihu urobit a tym ma vlastne zachranili. Dakujem vam vsetkym!"
- v.k.-


... spat na prehlad clankov

BISTRO GASTRO

ZP GASTRO servis s.r.o. otvorila 7. septembra 1998 pre siroku podbrezovsku ale i turisticku verejnost stravovacie zariadenie s rychlym obcerstvenim v BISTRE GASTRO (nachadza sa v byvalych priestoroch pobocky Slovenskej poistovne). Tak dlho ocakavana moznost zakupenia si tepleho obcerstvenia sa vam ponuka denne od 6. do 16. hod. Blizsie informacie najdete v buducom cisle novin.
-vk-


... spat na prehlad clankov

Jedalny listok od 14.- 27.9.1998

 


... spat na prehlad clankov

Blahozelame nasim jubilantom

V septembri si pripominaju pracovne jubilea

      40-rocne Helmut GROSS, Milan SEJIRMAN, Elemir MIKLOSKO, Milan BUDA, Jan MINKA, Viktor SLOBODNIK, Jozef SVETLIK, Emil STANCIK, Frantisek FILO, Igor MOTYCKA, Jozef RONCAK, Milan CELLAR, Daniel SUBIK, Leopold SCHVARZBACHER, Miroslav TAPAJCIK, Jan FIZER

      35-rocne Michal MARTINEC, Jan BUCKO, Jozef MOLCAN, Jan ORAVEC, Jan VESTUR, Dobroslav TOMCIK, Milan KOVACIK, Milan KOBELA, Marian LACKO, Vladimir BURIK, Dezider SMITKA, Jan BALCO, Dusan MOLCAN, Milan SMUGALA, Jan KORDIK, Marian JAKUBOVIE, Miroslav MALIK, Ivan SOLIAR, Anna KUPCOVA, Peter SUHAJDA, Zvonimir SUBA, Miroslav STRAKOTA, Milan GIERTLI

      30-rocne Slavomir BALINT, Miroslav CIBULA, Marian SPISIAK, Jaroslav BUDA, Jan MALCEK, Milan LACKO, Ivan DEMIAN, Lubomir SRNKA, Miroslav NAGY, Milan MEDVED, Maria BOZOOVA, Dusan DANIS, Anton BERAXA, Ondrej LOKSA, Jaroslav DODOK, Jozef MEDVED, Stefan KORMOCZI, Jozef KUVIK, Jan STELLER, Anna VACULCIAKOVA, Ing. Lubomir SCHWARZBACHER, Stefan MICHALISKO, Branislav POBOZNY, Ladislav DUNAJSKY, Jozef KURTY

      25-rocne Martin HAVAS, Jozef HADZEGA, Miroslav JAHODA, Michal KUBALIAK, Julius VEBER, Matej KACHNIC, Peter JUROS, Miroslav HRIN, Ivan KRAJCI, Jan MAKKI, Jozef MEDVED, Jozef PINDIAK, Vladimir STANCIK, Milan SVINCIAK, Vojtech ZACHAR, Stefan AUXT, Jozef FASKO, Jan GIERTLI, Otto HALAJ, Jan KOMORA, Julius KOSTIAL, Peter LEHOCKY, Ivan KUCERAK, Vojtech REMENAR, Miroslav DURCIK, Anna JANOSTIAKOVA, Mariana TALIANOVA, Jaroslav STIERANKA, Jozef RONCAK

      20-rocne Maria PINDIAKOVA, Dusan GONDA, Jozef PILIAR, Alica DUDASOVA, Jan LAURINC, Pavol FASKO, Jan HLADAJ, Jozef IPOLYI, Ivan MLYNARCIK, Jaroslav NUTER, Peter OSTRIHON, Jan PEPICH, Jan SVINCIAK, Jozef KVIETOK, Stanislav KUBICA, Pavol MAJER, Jozef SPISIAK, Lubomir SVITEK, Milan TURON, Marian KUCERA, Dusan BELKO, Slavomir BERES, Zdeno CIBULA, Peter GONDA, Jan KOSTIAL, Pavol MARCOK, Vladimir PEPICH, Sona BANIKOVA, Pavol STACHURA, Peter VONDERCIK, Ing. Sergius BARAN, Mgr.Jitka BARANOVA, Jaroslav DVORSKY, Miroslav ORAVEC, Vladimir PEPICH, Peter TISTIAN, Vladimir VENGER, Ladislav VISTIK, Lubomir VANO, Sona SALINGOVA, Darina STAVINOVA, Jan SPERKA, Jaroslav TAZKY, Miroslav CIEF, Miroslav SNIRER, Jarmila PENIAKOVA

      Zivotne jubilea

      55-rocne Jozef SVETLIK, Milan SLIVKA, Benadik KRISTEK, Tibor BUDAJ, Ondrej RIDZON, Stanislav BOBAK

      50-rocne Jan KORDIK, Marian JAKUBOVIE, Anna RONCAKOVA, Martin CIBULA, Zora HALIARSKA, Pavel TRNAVSKY, Frantisek BUKVA, Irena ROCHOCKA, Margita MOJZISOVA, Marian BYSTRIANSKY, Mgr. Vladimir SKULTETY, Frantisek KATRENIAK


... spat na prehlad clankov

SPOMIENKA


      16. septembra uplynie rok odvtedy, ako nas navzdy opustila nasa spolupracovnicka
     
      p. Valeria P O L I A K O V A,
      na ktoru si spominaju pracovnici z prevadzky taharen rur I. a najblizsi pracovny kolektiv mzdovej uctarne.
      Vsetci, ktori ste ju poznali, venujte jej pietnu spomienku.


  ... spat na prehlad clankov

Program kina Panorama

V septembri je v obecnom kine Panorama zaciatok predstavenia o 19. hodine.

      12. v sobotu, a 13. v nedelu o 19.hod.(v sobotu aj o 16,30), dobrodruzny pribeh v novom spracovani, MUZ SO ZELEZNOU MASKOU, MP od 12 r., vstupne 40 Sk. 15. v utorok, len o 16,30 hod., detske pasmo o krtkovi, steniatku a vcielke, KRTKO A MEDICINA, slov. verzia, vstupne 10,- Sk. 19. v sobotu, film USA VESMIRNA PECHOTA, skupina specialne vycvicenych vojakov bojuje proti... MP od 15 r., vstupne 34,-Sk. 20. v nedelu, katastroficky film USA SOPKA, rozbesneny zivel v uliciach Los Angeles, MP od 12 r., vstupne 36,-Sk. 22. v utorok, strelenu komediu s jedinym vystrelom, STUJ, NEBO SE NETREFIM, MP od 12 r., vstupne 40 Sk. 26. v sobotu, eroticky thriler DIVOKE HRY. Stredoskolsky profesor, dve studentky a detektiv su zapleteni v ..., MP od 15 r., vstupne 34,-Sk. 27. v nedelu, akcny sci-fi thriler ARMAGEDDON. Bruce Willis ma len dva dni na to, aby..., MP od 12 r., vstupne 36,-Sk. 29. v utorok, len o 16,30 hod., hrany film v dvojulohe s Janou Brejchovou, GALOSE STASTIA. MP, vstupne 10,- Sk.


... spat na prehlad clankov

Kino Mostar

12. sobota o 19.30 a 13. nedela o 19.30 SMRTONOSTNA ZBRAN 4. Stvrte pokracovanie zo serie filmov. MP/12.r., vstupne 40,- Sk.
      17. stvrtok o 19.30 a 18. piatok 19.30 CERVENY LABYRINT. Moore je obzalovany z vrazdy a jedinou zachrankynou jeho zivota sa stane obhajkyna. MP/12 r., vstupne 45,- Sk.
      19. sobota o 19.30 a 20. nedela o 17. a 19.30 hod. STRATENI VO VESMIRE. Dobrodruzny sci - fi velkofilm, plny uzasnych specialnych efektov. MP/12 r., vstupne 38,- Sk.
      22. utorok o 19.30 filmovy klub: TIENE ZABUDNUTYCH PREDKOV. Podla rovnomennej poviedky, dramaticky pribeh nenaplnenej lasky dvoch mladych ludi. Vstupne pre clenov 20,- Sk a pre neclenov 30,- Sk.
      23. streda o 19.30 hod. G.I.Jane. Demi Mooreova v ulohe vojenskej dostojnicky. MP/15 r., vstupne 35,- Sk.
      26. sobota o 19.30 a 27. nedela o 19.30 hod. ARMAGEDON. Asteroid velkosti Texasu sa ruti k Zemi obrovskou rychlostou. Po celej planete hodiny odtikavaju posledne dni, hodiny a sekundy zivota na Zemi... MP/12 r., vstupne 42,- Sk.
      29. utorok o 19.30 hod. filmovy klub: PINK FLOYD : STENA. Rockova hviezda zmietajuca sa v neustalych traumach a krizach. Kombinacia hraneho filmu s kreslenymi pasazami. Vstupne pre clenov: 20,- Sk a pre neclenov: 30.- Sk.


... spat na prehlad clankov

Odborari v Pieninskom narodnom parku

Posledny julovy den si strojni zamocnici, z mechanickej dielne z noveho zavodu (odborovy usek DV OZK c.15), naplanovali spolu s rodinnymi prislusnikmi navstevu Pieniskeho narodneho parku. Zraz bol v skorych rannych hodinach a potom nasledovala preprava ucastnikov zajazdu cez Certovicu, Poprad, Kezmarok do Cerveneho klastora. Po malom osviezeni pri rannej kave, niekomu chutilo pivo, sme sa vo vychodzom pristave v pltnici nalodili na tri plte a necele dve hodiny na 9 km trati sme vychutnavali krasu Dunajca a okolitych skalnatych horskych masivov. Po prichode do pristavu nasledoval spolocny obed v chate Pieniny, ktory nam sprijemnovala vyborna ziva goralska muzika. Krasny slnecny den nas nabadal k pobytu pri vode. Najblizsie to bolo do kupelov Vysne Ruzbachy, ktore nam poskytli vyborne osviezenie. Vo vecernych hodinach, bohatsi o nove zazitky z dalsieho malebneho kuta Slovenska, sme sa vratili domov. Vsetci ucastnici zajazdu sme sa zhodli na tom, ze budeme v tradicii zajazdov pokracovat aj v buducich rokoch (vlani sme boli v Gabcikove, navstivili sme AUTOSALON v Nitre) a tak spoznavat krasy nasho rodneho Slovenska. Ivan Prosovsky, predseda DV Jan Juros, veduci zajazdu


      Na devatkilometrovej trati sme vychutnavali krasy Dunajca.


... spat na prehlad clankov

Sport v skratke

* 22. augusta sa uskutocnil cestny beh Gaderskou dolinou, za ucasti 70 pretekarov. Pavol Fasko zvitazil, v kategorii muzov nad 50 rokov obsadil 1. miesto Dezider Smitka a Stanislav Bobak skoncil 3., Vojtech Ridzon v kategorii nad 60 rokov obsadil 3. miesto. 29. augusta sa v Brezne uskutocnil Popmaraton SNP. Za ucasti 50 pretekarov, v kategorii nad 50 rokov skoncil Stanislav Bobak 2. a v kategorii nad 60 rokov Vojtech Ridzon 4. -PF-

      * V Ziline, v Lalinoku, sa uskutocnili 29. a 30. augusta cestne cyklisicke preteky v ramci Slovenskeho pohara za ucasti 150 pretekarov. Nasi cyklisti skoncili prvy den pretekov s vysledkami: Martin Molcan 25. a Jan Rosik preteky nedokoncil, v kategorii kadet Dusan Orgonik 4., v kategorii juniori Robert Malcek 4. a Pavol Veselovsky 12., Pavol Medved v kategorii elite obsadil 20. miesto. V druhy den sa konalo cestne horske kriterium, kde v kategorii dorastu Martin Molcan skoncil 17., Jan Rosik 24. a Pavol Veselovsky 22., v kategorii veteranov Miroslav Kovacik zvitazil a v kategorii elite Pavol Medved preteky nedokoncil.
J.M.


... spat na prehlad clankov

74. tradicny horolezecky tyzden
JAMES - VYSOKE TATRY 8.-15.8 1998

            Horolezci z nasho klubu tak, ako po ine roky predtym, nemohli na tomto vyznamnom tyzdni chybat. Ubytovani sme boli v horskom hoteli Sliezsky dom a zamerali sme sa na okolite doliny a stity, medzi ktore patrili Batizovsky a Gerlachovsky stit, Velicka stena, Granatova stena i Dvojita veza.
      Medzi najaktivnejsich horolezcov sa zaradila dvojica Bohus Schwarzbacher a Dusan Luptak, ktori vyliezli najviac tur. Vystupom Granatovou stenou klasifikacie VI - AZ ( narocny vystup) potvrdili svoju odvahu a dobru kondiciu. Horolezeckeho tyzdna sa zucastnili aj "stari JAMESACI", clenovia, ktori liezli uz v povojnovych rokoch. V sucasnosti uz dochodcovia sa opat zaradili medzi nas. Gerlachovsky stit im neodolal a tak si mohli na jeho vrchole podat ruky. Vystupovali i zostupovali sice "lahsou" cestou v spolocnosti mladsich, ale vzhladom na ich vek, to bol obdivuhodny vykon.
      Slavnostne zakoncenie horolezeckeho tyzdna sa uskutocnilo v zotavovni Plesnivec v Starom Smokovci, za ucasti vedenia nasho spolku na cele s predsedom M. Sajnohom. Sucastou vyhodnotenia bolo aj odovzdavanie oceneni a vyznamenani. Za svoju dlhorocnu aktivnu cinnost za zachranu vlastnych zivotov (z 25. februara 1995, kedy utrpeli tazke urazy - lavina), prevzali z ruk predsedu spolku dvaja nasi clenovia Dusan Javorcik a Otto Weisenpacher vyznamenanie " Strieborny odznak Jamesu".
      Nas tatransky tyzden sprevadzalo pekne pocasie a co je najdolezitejsie, absolvovali sme ho bez akejkolvek nehody, ci urazu. Takze, o rok dovidenia!
      Otto Weisenpacher, HK Brezno pri TJ Zeleziarne Podbrezova


... spat na prehlad clankov

DOLOMITY 1998

      V horucich julovych dnoch sa skupina clenov TJ ZP, zlozena z clenov turistickeho a horolezeckeho oddielu, zucastnila zajazdu DOLOMITY 1998. Akciu organizoval Klub slovenskych turistov Namestovo, s ktorym nasa telovychovna jednota uzko spolupracuje a jeho hlavnou naplnou bola vysokohorska turistika v oblastiach Cortina dx Ampezzo a Marmolada. Vopred vytyceny ramcovy program zajazdu bol pruzne upravovany podla priania jednotlivych skupiniek, so zameranim sa na vystup na najvyssi vrch Marmolady Punta Peniu (3 342 m n.m.).
      Po noci prespatej pocas cesty v autobuse, sme pobyt v horach zacali lahkou "aklimatizacnou" turou, na ktorej sme si zblizka mohli obzriet majestatne sa tyciace skalne veze Tre Cime, na zaciatok odskusat jednu z lahkych "zeleznych ciest" - ferrat, ktorymi su Dolomity zname vsetkym vysokohorskym turistom a vystupit na Paternkofel (2 744 m n.m.). Aj s kuskom strachu sme sa pohybovali po uzkych skalnatych a strkovych chodnickoch nad strmymi zrazmi, isteni naviazanim na fixne kovove lana, podla ktorych dostali ferraty nazov. Mala skupinka horolezcov nasho oddielu to zobrala "od podlahy" a podnikla horolezecky vystup na najvyssiu vezu Tre Cime - Cima Grande (2 999 m n.m.).
      Dalsie tri dni sme stravili v oblasti sedla Tre Crosi a tiez boli charakteristicke rozdelenim sa skupin podla zaujmov a fyzickej zdatnosti. Jednotlive skupinky postupne absolvovali vystup na Punta Erbing, prezreli si prirodne muzeum 1. svetovej vojny na vrchu Monte Piana, pricom zasli nad utrapami, ktore museli sprevadzat boje a budovanie pozicii vo vysokohorskom skalnatom terene. Nezabudnutelnym zazitkom je cesta lanovkou do sedla Monte Cristallo, spojena s absolvovanim tentoraz uz obtiaznejsich ferrat na prve trojtisicovky Cristallino dx Ampezzo (3 008 m n.m.) a Cima di Mezzo (3 154 m n.m.). Clovek ani nevedel, ci sa mu viac zatajuje dych na ferrate, rozknisanom lanovom moste nad priepastou, na rebriku alebo lanovke, ktorej kabinka svojim tvarom a hrubkou plechovych stien prudko pripominali nase smetne kose a do ktorych sa naskakovalo a z nich vyskakovalo za jazdy lanovky. Lanovkar ledva stihol "zacapit" dvere kabinky a dvojica v nej uz prudko stupala k vrcholu... Skupina zdatnejsich a tuziacich po este vacsom dobrodruzstve zatial absolvovala aj dvojdnovu turu okolo Sorapiss s pohybom po tazkych ferratach, s lezeckymi partiami bez istenia a s bivakom v otvorenom vysokohorskom terene.
      Dalsi den bol pre jednu skupinu relaxacny - prehliadka Cortiny dx Ampezzo, druha skupina absolvovala turu na dalsiu trojtisicovku Tofana di Rozes, ti najzdatnejsi si pridali este aj Tofana di Mezzo. Az vo stvrtok, 23. jula, sa zaujmy zjednotili. Necudo - ciel Punta Penia, pre mnohych z nas zatial najvyssi vrch celej turistickej "kariery", bol lakadlom pre kazdeho. Naviazani na lana, niektori z nas prvykrat v zivote s mackami na nohach, sme sa vydali cez trhlinami zvrasneny ladovec k vrcholu. Za ladovcom nasledovalo lezenie po kratkej skalnej stene a na zaver v porovnani s doterajsimi usekmi, uz len prechadzka po chodniku vyslapanom v snehu a lade, az k vrcholu. Pohlad na okolie od vrcholoveho kriza bol odmenou za vynalozenu namahu a zostup zavrsenim vysokohorskeho programu zajazdu.
      Posledne dva dni zajazdu boli relaxaciou a "triedenim" zazitkov z hor v znamom primorskom stredisku Bibione, kde sa vdaka peknemu podla niektorych " gycovemu" pocasiu, ktore nas sprevadzalo prakticky celym zajazdom, bolest turistikou unavenych noh zmenila na palenie rychlo opalenej pokozky. Ing. Jan Kmet
     


... spat na prehlad clankov

Risovi sa darilo nad ocakavanie

      III. rocnika Vysokohorskeho duatlonu o cenu Ziarskej chaty, ktory uskutocnil Skialpinisticky klub Ziarska dolina 22. augusta 1998, sa zucastnili aj reprezentanti Horolezeckeho oddielu TJ ZP. Zapolili v sutazi jednotlivcov, za ucasti 35 pretekarov. Vysokohorsky duatlon sprevadzalo velmi nepriaznive pocasie, trate boli rozmocene a v dosledku neustaleho dazda bezecku trat skratili o 200 m. 4 km bezecku trat a 5,5 km cyklisticku trat, s vyskovym rozdielom cez 1 000 m, sa podarilo z nasich pretekarov najuspesnejsie zdolat Richardovi Zilkovi, ktory sa postavil na stupienku vitazov na 3. miesto.
      Ocakavania nenaplnil Miroslav Leitner, ktory skoncil 6. Vykon Ivana Trajtela poznacili zdravotne problemy, a tak skoncil 7., Pavol Zilka 12. a Drahomir Sliacan 22.


... spat na prehlad clankov

*futbal * futbal* futbal*

II. FUTBALOVA LIGA


     PODBREZOVA - NOVAKY 3:1 (1:1)

Hlavny rozhodca: Kubani
Zostava ZP: Stefik, Jancik, Pauk, Svantner (80. Turna), Chudik (52. Nemec), Rusko, Bukovec, Mores, Krochta, Gajan (87.Vais), Nemec
Zostava Novaky: Figura, Drabek, Zember, Vagner, Panis, Belak, Cernak, Bednar, Orsula (70. Mojzis), Spanik, Gula Goly: Gajan (6), Spanik (28), D. Nemec (61) a Krochta (67).
Zlte karty: Spanik (30), Panis (35), Cernak (41), Chudik (50) a Svantner (75)
Cervena karta: Spanik (35)
     
      Prvych 10 minut stretnutia vyslo domacim hracom nad ocakavanie. Uz v 6. minute dal Gajan veduci gol zapasu. Postupne vsak zacali preberat iniciativu hraci Novak, ktori svojou rychlou kombinaciou zatlacili supera k ich brane. Az v 28. minute Spanik z trestneho kopu delovkou vyrovnal na 1:1. V 32. minute rozhodca vylucil hostujuceho Spanika. Od tohto momentu domaci hraci uplne ovladli hru.
      V druhom polcase hra na jednu branu priniesla domacim ziadany efekt golom v 61. minute. Dal ho Daniel Nemec, ked dorazil brankarom vyrazenu loptu. Dalsi gol pridal v 67. minute hlavou vyborny Krochta. Do konca zapasu hostujuci brankar Figura pochytal este niekolko golovych striel domacich hracov, ale gol uz nepadol. Podbrezova zvitazila zasluzene. V. Vanik


... spat na prehlad clankov

MICHALOVCE-PODBREZOVA 0:1 (0:0)

Hlavny rozhodca: Duroska
ZEMPLIN VTJ: Komenda-Surmin, Senjuz, Frolich, Malinak, Capik, Sivy, Molnar, Kozar (60. min. Kolenik), Sotak (70. min. Hriso), Gozda
ZELEZIARNE: Stefik-Jancik, Pauk, Rusko, Chudik, Bukovec, Mores, Krochta, P. Turna, D. Nemec (65. min. Pisoja), Gajan (57. min. M. Nemec)
Zlte karty: Krochta, Chudik


      V novacikovskom derby 5. septembra sa stretli dva ambiciozne muzstva. Domaci od zaciatku zapasu nechceli nechat nic na nahodu a pustili sa s vervou do podbrezovskeho supera. Vypracovali si niekolko dobrych streleckych prilezitosti, ktore hlavne vdaka podbrezovskemu brankarovi Stefikovi zostali nevyuzite. Druhy polcas hostia postupne vyrovnali hru, az v 89. minute hrajuci trener Milan Nemec, po prihravke Pisoju, krasne zakoncil utocnu akciu hosti a strelil vitazny gol Podbrezovej. V. Vanik


... spat na prehlad clankov

5. medaili putovalo do Podbrezovej

      V dnoch 4. a 5. septembra sa konala v Kosiciach Hutnicka oplympiada VSZ Kosice, hold. spol., ktorej sa zucastnili aj nasi sportovci. O tom, ze boli velmi uspesni, co napokon dokazuje ziskanie 5 medaili, sa docitate v buducom cisle.


... spat na prehlad clankov

Pozyvame vas na 10. rocnik cestneho behu zeleziarov

19. septembra 1998 sa uskutocni 10. rocnik cestneho behu zeleziarov. Startovat budu pretekari v kategoriach muzov do 40, 50, 60 a nad 60 rokov a zeny v kategorii do 30 a nad 30 rokov. Financne odmeny cakaju na vitazov prvych troch miest v kazdej kategorii a ucastnici behu dostanu i spomienkove darceky. Ak holdujete tomuto sportu, nevahajte a pridte, hoci aj povzbudit nasich bezcov. Prezentacia sa uskutocni od 8. hod. v budove podnikoveho muzea a start je planovany na 10.30 hod. Blizsie informacie poskytne jeden z organizatorov podujatia p. Dezider Smitka, t.c. 4359. -DS-


  Prehlad clankov      Archiv      Tiraz      Kontakt     Home page