Tiráž
  Dvojtýždenník  Železiarní Podbrezová a.s. | cena    Sk  | ročník        |  vyšlo  

Regionalna tlac  Archiv  Tiraz  Kontakt Home page 

        
PODBREZOVAN - vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová.
Vychádza v párnych týždňoch vo štvrtok. Uzávierka aktualít v nepárnom týždni v piatok.


Redakčná rada:
predseda Ing. Jozef Bánik, členovia Ing. Alena Kurčíková, Ing. Anton Mojžiš, Ing. Iveta Králiková, Ing. Alena Strmeňová, Ing. Milan Majer, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Pavol Kuhnel, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Vladimír Vaník
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa šéfredaktorky: Viera Kúkolová.
Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová, a.s., 976 81, telefón:  645 2711, 645 2714, fax: 645 2713.
Tlač: HLP grafik Brezno. Registračné číslo: 15.  

     
E-mail:  noviny@zelpo.sk       

Web:     http://www.zelpo.sk/region/tlac/podbr00/zelpodbr.html