17.10.2021 04:35:28
S Ing. Jozefom Urbanom, gen. riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.


O významných projektoch uplynulých,
ale aj budúcich
mesiacov
Ten čas neuveriteľne letí a od nášho posledného rozhovoru uplynulo už päť mesiacov. Čo sa za ten čas u vás udialo?
- Blíži sa koniec roku 2011 a to je pre ŽP Informatika obdobie, kedy predkladá dozornej rade vyhodnotenie plnenia stratégie rozvoja informačných systémov za obdobie 2009 až 2011 a pripravuje stratégiu rozvoja na najbližšie tri roky. Jednou z noviniek bude zriadenie nového organizačného článku: odbor riadenia produktov, od ktorého si do budúcnosti sľubujeme výrazné zlepšenie marketingu a predaja našich strategických produktov. Pre zamestnancov pripravujeme nový model zdokonaľovania sa v anglickom jazyku. To je len niekoľko bodov z pripravovanej stratégie. Verím, že na predstavenie nových cieľov budeme mať vo vašom médiu ešte priestor.

V priebehu uplynulých mesiacov sme sa zapojili do dvoch významných tendrov, stále čakáme na ich vyhodnotenie. Z projektov realizovaných pre dcérske spoločnosti by som vyzdvihol blížiacu sa finálnu fázu projektu realizovaného pre spoločnosť ŽP EKO QELET a ŽIAROMAT KALINOVO. V ŽĎAS, a.s., sme ukončili realizáciu rozsiahleho systému pre podporu obchodu a expedície. Do konca roku pripravujeme modernizáciu techniky pre používanie videokonferenčných hovorov. To je v skratke prierez hlavných aktivít za posledné mesiace.

Je niečo nové v projekte prepojenia spoločností ŽP GROUP?
- Na základe rozhodnutia vedenia ŽP a.s. sa projekt začne realizovať v spoločnosti PIPEX SK. V tomto mesiaci začína implementácia základného modulu SAP pre spoločnosť PIPEX SK. Cieľom je v prvom rade nahradiť stávajúci informačný systém k 31. decembru 2011 a postupne v priebehu budúceho roku pripájať špeciálne moduly z dielne ŽP Informatika tak, ako boli definované v zadaní projektu. Jedným z nich je modul realizovaný projektom: „Sledovanie nákladov na výrobok“, ktorý sme tento mesiac uviedli do skúšobnej prevádzky v prevádzkarni ťaháreň rúr.

Ako pokračujete s inštaláciou informačných tabúľ s dotykovou obrazovkou?
- Pilotná inštalácia bola realizovaná v prevádzkarni ťaháreň rúr. Poskytuje informácie o dianí v prevádzkarni, smerniciach a dokumentoch. Do konca roku máme v pláne osadiť tabule aj vo valcovni bezšvíkových rúr a oceliarni. Ide o prvú etapu ich využitia, to znamená, bez autorizovanej interaktívnej komunikácie.

Aké sú ohlasy z testovania FIRIS-u?
- Ukázalo sa, že FIRIS – Firemný informačný systém nie je len software, jeho používaním sa zavádza nový štýl riadenia. Používatelia sa musia podriadiť nemenným pravidlám:
udalosť musí byť zaevidovaná,
musí mať stanovené úlohy,
musí byť zaznamenaný výkon, ktorým bola úloha splnená.
Testovať FIRIS na vymyslených dátach je pre používateľov nepraktické a časovo náročné. Oveľa efektívnejšie je nasadiť ho do ostrej prevádzky pre vybrané udalosti a dôsledne vyžadovať jeho používanie. Úplný prínos je totiž možné sledovať len po určitom časovom úseku – minimálne 2 až 3 mesiace.
Na základe tohto poznania pripravujeme novú stratégiu marketingovej kampane.

Mládež je vašou „srdcovkou“. Čím sa môžete pochváliť v tejto oblasti činnosti?
- Pokračuje tradičná spolupráca s SG ŽP a a SSOŠH ŽP – implementovali sme pre nich dochádzkový a stravovací systém. Aj v tomto školskom roku plánujeme spolupracovať s vedením školy minimálne v takom rozsahu, ako po minulé roky. Už tradične aj tento rok sme usporiadali letné študentské kempy, kde cítime vytvárajúci sa potenciál pre našu firmu.
Rozširujeme spoluprácu s vysokými školami, mimo UMB Banská Bystrica sme oslovili katedry informatiky v Žiline, Košiciach a Bratislave. Do konca roku 2020 dosiahne dôchodkový vek v našej spoločnosti 20 zamestnancov. Je to takmer jedna pätina. Musíme nájsť spôsob ako zabezpečiť plynulú obmenu špecialistov bez ohrozenia chodu informačného systému. Presvedčili sme sa, že najefektívnejšia je cesta spolupráce so strednými a vysokými školami, periodická príprava študentov prostredníctvom vzdelávacích kempov, bakalárskych a diplomových prác.


Informačná tabuľa s dotykovou obrazovkou v ťahárni rúr. Foto: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová