17.10.2021 05:29:46
LETNÉ KEMPY


Od myšlienky - zorganizovať letné kempy pre študujúcu mládež, bol už len krôčik k jej realizácii. Odozva na výnimočnú ponuku ŽP Informatiky, s.r.o. – získať bezplatne vedomosti a zručnosti v oblasti IT priamo z praxe, plus nejaké to euro navyše, sa stretla so záujmom vysokoškolskej mládeže. Po vzniku Súkromného gymnázia ŽP začali kempy prebiehať aj v tejto škole. Rozdielnosť znalostí a zručností v programovaní viedla organizátorov k tomu, že vytvorili dva typy kempov - pre stredoškolákov v Súkromnom gymnáziu ŽP a pre vysokoškolákov priamo v priestoroch svojej spoločnosti. V prvý prázdninový mesiac sme navštívili ich účastníkov.Pre stredoškolákov

V Súkromnom gymnáziu ŽP sa kemp pre stredoškolákov uskutočnil od 5. do 15. júla, denne od 8. do 14. hodiny, v triede výpočtovej techniky. V poradí už tretí kurz mal deväť „dobrovoľníkov“, snažiacich sa počas prázdninového voľna o rozšírenie si vedomostí v tejto oblasti.


Ing. Ivana Štubňu, vedúceho kurzu a zároveň vyučujúceho výpočtovú techniku v SG ŽP, sme požiadali o zhodnotenie:
- V ŽP Informatika, s.r.o., už podobný kemp organizujú niekoľko rokov pre vysokoškolákov. V súlade s touto tradíciou sme zabezpečili (Súkromné gymnázium ŽP v spolupráci so ŽP Informatika, s.r.o. – poznámka redakcie) už tretí ročník letného kempu pre informatikov z radov našich žiakov. Tohto roku sa prihlásilo deväť stredoškolákov, ktorí ukončili prvý ročník a vytvorili sme pre nich III. kurz letnej školy informatiky. Jeho účastníci za dva týždne zvládli učivo, ktoré v škole prezentované nebolo. Bolo pre nich nové a verím, že im pomohlo rozšíriť zdatnosti z oblasti výpočtovej techniky. Predmetom výučby boli základy programovania HTML a PHP tvorba webovej stránky atď., teda oblasť, ktorá sa využíva v ŽP Informatika, s.r.o. Časť z prebraného učiva majú v osnovách vo vyšších ročníkoch. V kempe sa stretli študenti so záujmom o IT, ktorí sa chcú v tejto oblasti neustále zdokonaľovať. Verím, že získané vedomosti budú ich devízou do praxe, i v ďalšom štúdiu.

Splnil kemp vaše očakávania?

Martin NIKEL
- Som spokojný, že som sa takto rozhodol. Očakával som znalosti z tvorby stránok a základom som sa teraz priučil. Určite mi to pomôže aj v druhom ročníku pri preberanom učive.

Dávid POPPER
- Práca s počítačom ma baví a chcel som sa v nej zdokonaliť, naučiť sa napr. vytvoriť web stránku. Som spokojný, nakoľko aj programovanie bolo súčasťou nášho kempu.

Jaroslav MATULA
- Niečo som už vedel, niečo som sa v programovaní naučil – v jazyku HTML a PHP. Nakoľko oblasť IT si vyžaduje zvládať v prvom rade základy, neustále ich rozširovať a byť prístupný novým informáciám, som rád, že som kurz absolvoval.

Tomáš DZIAD
- Moje rozhodnutie prihlásiť sa do kempu bolo správne – je pre mňa prínosom, získal som nové vedomosti, ktoré sa mi v budúcnosti zídu. Zároveň som zmysluplne vyplnil čas, ktorý ma delí od športovej prípravy, v auguste štartujeme dorasteneckú ligu.


Zuzana HIADLOVSKÁ
- Výpočtová technika ma baví, kemp mi pomôže v ďalšom štúdiu. Som spokojná s učivom i vyučujúcim, ktorý nám vždy kvalifikovane odpovedal a pomohol. Nečakala som, že to bude o učení, ale som rada, že som sa prihlásila a zvládla to.Pre vysokoškolákov

Od 4. do 22. júla v ŽP Informatika, s.r.o., sa uskutočnil kemp pre študentov vysokých škôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Ružomberka, Brna a Brezna.


Ing. Janka Nižníková, projektantka informačných technológií a lektorka kempu pre študentov vysokých škôl:
- Spoločnosť ŽP Informatika od mája zverejňovala v printových médiách a na internete oznam o konaní študentského kempu 2011, o ktorý je z roka na rok väčší záujem. Opäť sa potvrdilo, že mladí ľudia sa chcú vzdelávať a chcú na sebe pracovať aj v čase prázdnin. Šancu zúčastniť sa tohtoročného letného kempu dostalo desať mladých študentov. Už tradične - najskôr absolvovali prednášky o spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o., o spôsobe práce, projektovom riadení, technickom zabezpečení. Nasledovala séria školení z infraštruktúry PHP jazykov SQL a UML. Ani tento rok nechýbali vlastné prezentácie pred kamerou a ich vyhodnotenie odborníkom z oblasti psychológie. Študenti si mohli potom preveriť, ako dokáže vedomosti získané na školení uplatniť v praxi. Na základe deklarovaných schopností uvedených vo vstupnom formulári pri prihláške do kempu dostal každý študent individuálne zadanie.
Cieľom zadaní bolo vytvoriť malé zjednodušené aplikácie, ktoré by mohli byť súčasťou väčších projektov.
Posilou tohtoročného kempu bol aj účastník kempu z roku 2008 Bc. Andrej Ťažký, ktorý už vystupoval v úlohe školiteľa a ochotne poradil a pomáhal účastníkom pri tvorení ich zadaní. Je to výborné, keď môžeme s tými najlepšími nadviazať ďalšiu spoluprácu a posilniť tím pracovníkov ŽP Informatiky. To je vlastne aj cieľom našich uvedenej aktivity – nájsť šikovných, talentovaných mladých ľudí a získať si ich pre ďalšiu spoluprácu s našou firmou. Verím, že účastníci kempu získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré určite ocenia pri svojom ďalšom štúdiu a tých, ktorí sa nedostali do tohtoročného kempu, radi uvidíme v ďalšom ročníku .

Titulok: Splnil kemp vaše očakávania?


Jaroslav PETRÍK Univerzita M. Bela B. Bystrica
- Určite tento krok neľutujem, prežil som zmysluplné dni. Som rád, že ma mama upozornila na letný kemp organizovaný ŽP Informatika s.r.o. Našiel som si ich stránku a prihlásil sa. Oboznámil som sa trošku s praxou, rozšíril si školské vedomosti, ale nadobudol aj nové, nakoľko v prvom ročníku sme nemali programovanie. Prenikol som do jeho základov, oboznámil sa s prácou s databázou, UML..., a samozrejme, že dobre padlo trochu si finančne prilepšiť.

Michal VÉNOS, Vysoké učení technické Brno
- Do kempu som sa prihlásil s predstavou získať nejaké skúsenosti z praktickej stránky, nakoľko o rok končím štúdium. V škole sa viac venujeme teórii a tu som mal možnosť vidieť, ako to je vo fungujúcej firme. Oboznámil som sa s vývojom aplikácii v ŽP Informatika a nakoľko som z Brezna, vyhovovala mi aj blízkosť tejto firmy.

Pavol MAŠKARA, Katolícka univerzita Ružomberok
- O letnom kempe som sa dozvedel od kmeňového pracovníka tejto firmy, ktorý ma oboznámil aj s jeho priebehom. Na základe toho som sem už išiel s jasnejšími predstavami, vedel som, že to bude o databázach a PHP. Moje predpoklady sa splnili. Potešilo ma, že všetky zadania sa týkali práve tejto oblasti, nakoľko IT a programovaniu venujem hodne zo svojho osobného voľna.


Účastníci kempu v ŽP Informatika objektívom I. Kardhordovej
Letné kempy sa začali v našich súkromných školách. Foto A. Nociarová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová