17.10.2021 04:26:44
Aj vďaka ŽP Informatika s.r.o...Sociálne starnutie prebieha u každého jednotlivca odchodom do dôchodku, zmenou sociálneho postavenia, zmenou životného programu a akceptáciou sociálnych dôsledkov porúch zdravia. Mení sa sociálne začlenenie takéhoto človeka. Jeho nedostatočná aktivita vedie k apatii, depresii, pocitu bezmocnosti, neschopnosti a rýchlej strate telesných a duševných síl. Toto všetko ešte znásobuje osamelosť. Osamelosť je subjektívne prežívanie nedostatku sociálnych kontaktov, ktorý môže byť prežívaný v neprítomnosti ľudí ale aj v prítomnosti mnohých ľudí, pričom však chýba ten „pravý kontakt“. Starší ľudia majú menej sociálnych kontaktov, bývajú viac izolovaní v svojom súkromí.

V starobe dochádza k väčšej koncentrácii na seba, respektíve na rodinu a známych v najbližšom okolí. Kontakt s ľuďmi je pre starých ľudí dôležitý, ale musí byť primeraný z hľadiska kvality aj kvantity. Súčasťou sociálneho kontaktu je komunikácia. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON sa usiluje neustále skvalitňovať svoje služby. Snažíme sa sledovať a aplikovať najnovšie trendy pri poskytovaní sociálnych služieb našim klientom. V rámci aktivít na voľný čas poskytujeme služby podľa ich výberu a záujmu, ale aj individuálnych možností každého z nich. Zlepšiť komunikáciu a rozšíriť jej možnosti aj na komunikáciu pomocou PC medzi prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia a ich príbuznými a známymi, často roztrúsenými po celom svete, sa nám podarilo vďaka dvom PC, ktoré našim klientom venovala ŽP Informatika s.r.o. Zvládnutím práce s PC zvýšime prijímateľom sociálnej služby v DD a DSS HRON sebavedomie a dôveru v samého seba a vieru vo vlastné sily a schopnosti. To všetko pozitívne ovplyvní kvalitu života každého jedného klienta. Aj vďaka spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s., sa nám darí napĺňať poslanie nášho zariadenia „Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným!“


Autor (zdroj): Ing. M. Šurábová, riaditeľka DD a DSS HRON