17.2.2020 19:01:02
Dizajn sa zmenil: Nová internetová prezentácia Železiarní Podbrezová a.s.

Cieľom zmeny dizajnu je pokračovať v propagácii Železiarní Podbrezová a.s., s dôrazom na sprehľadnenie súčasnej formy internetovskej prezentácie a poskytnutie hlbšej komunikačnej bázy pre zákazníkov (klientská zóna), akcionárov, partnerov akciovej spoločnosti ako aj celej domácej a svetovej verejnosti. Nová internetová prezentácia spoločnosti nesie znaky súčasného dizajnérskeho trendu. Najvýraznejší je zásah do formy hlavnej strany webu (Homepage). Snahou realizátorov je umiestniť na prvú stránku čo najviac liniek, ktorých cieľom je umožniť užívateľovi priamo pri prvom priblížení nájsť potrebné údaje o našej spoločnosti resp. skupine ŽP Group.

Hlavné menu obsahuje štyri hlavné kategórie spolu s krátkym popisom (Spoločnosť, Výrobky, Média a Kariéra) čo je menej ako v predošlom riešení. Nové riešenie však umožňuje zároveň vytiahnuť na prvú stranu vybrané položky submenu, čím sa dosiahne zobrazenie až 12 liniek. Klipnutím na ilustračný obrázok, či názov kategórie prechádza užívateľ do prvej úrovne webu - do zvolenej kategórie, kde je mu ponúknuté kontextové menu s kompletným obsahom danej kategórie. Hlavné kategórie boli vybrané tak, aby reflektovali potreby návštevníkov stránky podľa ich záujmu. Pribúda tu nová kategória: Kariéra, ktorá je určená pre ľudí hľadajúcich zamestnanie, brigádu resp. študijný kontakt.
Nosným prvkom celého grafického riešenia je titulný obrázok - grafický banner, navrhnutý tak, aby fotografiou a krátkym sloganom upriamoval pozornosť na konkrétnu tému, ktorou môže byť nový výrobok, skupina výrobkov, udalosť či iná dôležitá informácia.
V hornej časti nad titulným obrázkom je umiestnené menu, pre „rýchlu informáciu“: kontakt, dopravné spojenie, mapa stránok a vyhľadávanie. Horná lišta, ktorá zároveň obsahuje logo spoločnosti, prepínač jazykových mutácií je spoločným nemenným prvkom všetkých úrovní nového webu.
Pod bannerom je umiestnené „nástrojové menu“. Jeho súčasťou je Klientská zóna, autorizovaná aplikácia pre zákazníkov ŽP a dcérskych predajných spoločností. Klientská zóna umožňuje užívateľom sledovať stav vyrobenia objednaného tovaru, vyhľadať a stiahnuť atesty, a tiež sledovať finančné záväzky voči našej spoločnosti. Ďalšie nástroje ponúkajú možnosť pre vyhľadanie výrobku, pre vyhľadanie akosti ocele, pre vyhľadanie porovnateľných akosti ocele. Tieto nástroje sú spolu s prevodovou kalkulačkou „rúrových“ veličín určené pre zjednodušenie práce zákazníka a potenciálneho zákazníka našej spoločnosti. Nástroje má užívateľ k dispozícii počas celého času svojej prítomnosti na našom webe.
Ľavý stĺpec hlavnej stránky obsahuje priame linky umožňujúce získanie tlačených periodík, ktoré vydáva spoločnosť: Katalóg výrobkov, Ročná správa, Zákaznícky spravodajca, Podbrezovan, aj zápis do Newsletter. Od začiatku roku je k dispozícii nová elektronická forma firemných novín. Svojimi funkciami, priateľským užívateľským a grafickým riešením konkuruje i celoštátnym periodikám. Newsletters je registrácia do zoznamu návštevníkov stránky, ktorí sú, resp. chcú byť informovaní o každej zmene, ktorá sa na stránkach udeje.
Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová považuje internet za dôležitý nástroj prezentácie a tiež za nástroj komunikácie s obchodnými partnermi spoločnosti. Každý mesiac sa počet čitateľov nášho webu šplhá k číslu 20 tisíc. (čitatelia portálu www.oceloverury.sk resp. www.zelpo.sk). O výrobný program spoločnosti sa mesačne prostredníctvom webu zaujíma okolo 500 návštevníkov - potenciálnych zákazníkov. Klientskú zónu, nástroj obchodného vzťahu s našou spoločnosťou mesačne pravidelne využívajú tri desiatky zákazníkov.Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD.