17.2.2020 20:44:28
Euro – info: Nemocenské dávky v korunách a eurách

V eurách sa budú od januára vyplácať aj nemocenské, úrazové dávky, dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia. Nemocenské sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na najbližších desať eurocentov nahor.

Do 31. decembra sa budú uvádzať v rozhodnutiach o priznaní nároku na nemocenské, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia tieto dávky sumy v korunách a informatívne peňažné sumy v eurách, konverzný kurz, spôsob prepočtu dávky z korún na eurá. Od 1. januára do 31. decembra 2009 bude poradie mien opačné.
Neprepočítava sa všetko
Ak Sociálna poisťovňa rozhodnutie o nároku na dávku vydala v období pred povinnosťou duálneho zobrazovania a nárok na dávku bude trvať v období duálneho zobrazovania, jej pobočka bude zasielať oznámenie, v ktorom uvedie informatívne peňažné sumy v eurách, konverzný kurz, respektíve spôsob prepočtu dávky zo slovenských korún na eurá. Základné informácie o duálnom zobrazovaní nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
V oblasti výberu poistného na sociálne poistenie duálnemu zobrazovaniu a vykazovaniu nepodliehajú sumy vo vstupných údajoch, ktoré oznamujú Sociálnej poisťovni tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba. Sú to najmä sumy uvádzané vo výkaze poistného a príspevkov, a na tlačive Registračný list FO (údaj o vymeriavacom základe).
To znamená, že fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú tlačivá a formuláre do Sociálnej poisťovne v období duálneho zobrazovania pred dňom zavedenia eura, teda do 31. decembra 2008, uvádzajú sumy poistného, vymeriavacích základov a iných hodnôt iba v korunách. Od 1. januára 2009 ich uvádzajú v eurách. Výroky rozhodnutí sa nebudú duálne zobrazovať.
Dávka, na ktorú vznikol nárok pred zavedením eura a má sa poukázať príjemcovi od dňa zavedenia eura, sa určí v slovenských korunách a po prepočte konverzným kurzom sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
Ak nárok na túto dávku trvá aj po 31. decembri 2008, od 1. januára sa dávka v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
Dávka, na ktorú vznikol nárok do 31. decembra 2008 v korunách, a ktorú príjemca dávky neprevzal, sa vyplatí po zavedení eura už v eurách. Jednotlivé mesačné sumy dávok sa prepočítajú konverzným kurzom a zaokrúhlia na najbližší eurocent nahor. Súčet takto prepočítaných súm sa poukáže príjemcovi.

EUROSLOVNÍK

Už sedem rokov sa členovia EÚ pokúšajú dohodnúť na zjednodušenom rámci fungovania inštitúcií a dať sami sebe nový právny štatút. Po tom, čo neprešla európska ústava, prišla na rad
Lisabonská zmluva.
Po jej prijatí bude v Európskom parlamente 751 poslancov namiesto terajších 785. Zníži sa aj počet eurokomisárov, každý člen EÚ už teda nebude mať svojho komisára. Zmení sa systém hlasovania, ktorým členské štáty prijímajú rozhodnutia v Rade EÚ. Zvýši sa počet oblastí, v ktorých sa nebude rozhodovať jednomyseľne, ale kvalifikovanou väčšinou. Zruší sa systém rotujúceho predsedníctva, v ktorom sa v polročných intervaloch striedajú jednotlivé členské krajiny. Čiastočne ho nahradí nová funkcia predsedu Európskej rady, ktorý sa bude voliť na 2,5 roka. Post vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vznikne zlúčením funkcie terajšieho Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku, ktorú zastáva J. Solana a funkcie eurokomisára pre vonkajšie záležitosti, ktorú teraz vykonáva B. Ferrerová Waldnerová. Bude zároveň podpredsedom EK.

Eurobalíčky

Kremnická mincovňa začala už v auguste raziť prvé euromince. V novembri pripravila štartovacie balíčky, ktoré si budú môcť občania kúpiť od 1. decembra 2008 na všetkých poštách a v bankách. V každom balíčku bude 45 rôznych euromincí v hodnote 500 korún, t.j. 16,60 € (45 slovenských euromincí s nominálnymi hodnotami od 1 eurocentu (0,30 Sk) do dvoch eur (60,25 Sk).


Zámenu korún si nenechávajte na poslednú chvíľu. Bližšie informácie nájdete po kliknutí na dokument.24.4.inzercia.pdfAutor (zdroj): Euro, príloha HN, Žurnál