17.2.2020 20:45:01
GASTROVIANOCE 2008
  GASTROVIANOCE 2008,
  sa uskutočnia v hoteli Ďumbier v Brezne,
  v dňoch 2. a 3. decembra,
  denne od 9. do 18. hod.
  Výstava bude spojená s prezentáciou
  zručností žiakov Obchodnej akadémie
  v Brezne a s predajom.
Autor (zdroj): Obchodná akadémia Brezno