8.7.2020 04:26:57
Siedmeho príde Mikuláš

Pre deti svojich zamestnancov, vo veku od troch do dvanástich rokov, pripravili Železiarne Podbrezová mikulášske divadelné predstavenie rozprávky „Ach, aká nádherná je Panama“. Predstavenie sa uskutoční 7. decembra o 14. hod. v DK ŽP a.s. Záujemcovia o vstupenky sa môžu prihlásiť do 1. decembra (do 10. hod.) v sekretariátoch výrobných prevádzkarní a odborných útvarov.

Autor (zdroj): Personálny odbor