17.2.2020 19:57:24
Treba si zachovať najmä chladnú hlavu

Zimné obdobie sa spája s väčším rizikom nehôd na cestách a každý bez rozdielu mu je vystavený. Ak sa nám už niečo nepríjemné stane, potrebné je vedieť si zachovať chladnú hlavu a vyhnúť sa zásadným chybám:

1. Bez polície

Ak sú to „iba“ plechy, môže mať najmä vinník nehody pocit, že by sa to dalo vyrovnať bez prítomnosti polície. Tú však volajte vždy: ak je niekto ranený, ak škoda presiahne 81 000 Sk (2 688,71 €), ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodnú na zavinení, ak je aspoň jedno auto na lízing, z požičovne či služobné. Ak škoda na vozidle prekročí limit a poistenec nedonesie protokol o dopravnej nehode vystavený políciou, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie.

2. Nezabezpečenie miesta nehody

Hoci máte starosti sami so sebou, musíte zabrániť riziku, že do vás nabúra ešte niekto ďalší. Zapnite ihneď varovné svetlá a umiestnite výstražný trojuholník dostatočne ďaleko a odíďte do bezpečnej vzdialenosti.

3. Odstránenie vozidiel

Aj keď bránite premávke na frekventovanej ceste, neodtláčajte ich, kým nie je všetko zmapované, nie sú označené miesta, kde autá stáli, a nemáte jasno o vinníkovi. Pri akýchkoľvek pochybnostiach zostaňte, kde ste až do príjazdu polície. Odporúčame označiť na ceste pozíciu všetkých havarovaných áut a urobiť fotky aspoň mobilom.

Ilustračné foto: I. Kardhordová
4. Nepresné údaje

Účastníci nehody by sa mali rozísť iba v prípade, že máte všetky údaje – najmä mená, adresy vodičov a svedkov. Vinník by mal ukázať poškodenému doklad o poistení s číslom poistky. Ak ide o firemné auto, poznačte si jej názov, sídlo IČO a evidenčné číslo auta. Nástojte na tom, že má podpísať písomné vyhlásenie, že nehodu spôsobil a škodu nahlási vo svojej poisťovni.

5. Poisťovňa to nevie včas

Volajte svoju poisťovňu, aj tú - kde je vinník poistený, hoci aj priamo z miesta nehody, informujte, čo sa stalo a nadiktujte potrebné údaje. Ak máte nepojazdné auto, môže vám poisťovňa poslať odťahovú službu.

6. Bez zmluvného poistenia

Problém máte, či ste vinník, alebo poškodený. Ak škodu spôsobil nepoistený, musíte si náhradu vymáhať od neho. Ak ste zavinili nehodu, budete platiť pokutu aj milióny za zdravotnú starostlivosť o zranených.

7. Bez záznamu o nehode

Neopúšťajte miesto nehody bez čestného vyhlásenia vinníka, uveďte čas, miesto nehody, priebeh deja a opis poškodených častí spolu s evidenčnými číslami áut a mien vodičov, ich adresami, telefónnymi číslami, menom poisťovne a číslom poistky. Ak je to možné, nafoťte situáciu tak, aby bolo viditeľné poškodenie. Každý môže v zázname uviesť svoju výpoveď.

Volať asistenčnú službu?

Pri nehode je dobré ju zavolať, skúsení odborníci vám pomôžu s odhadom predbežnej škody, nájdu najbližší servis alebo dopravia auto do vášho zmluvného, či môžu pomôcť s menšou opravou na mieste. Volajte najprv asistenčnú službu svojej poisťovne, služby iných nemusí poisťovňa uhradiť.Autor (zdroj): Internet