8.7.2020 02:54:13
Vianočný plat bude

Hoci tohtoročné výsledky hospodárenia ovplyvnili rôzne okolnosti, počnúc neúmerným rastom cien vstupných materiálov na začiatku roka a končiac vplyvmi celosvetovej finančnej krízy, Predstavenstvo ŽP a.s. rozhodlo, že vianočný plat zamestnanci dostanú. Bude predstavovať desať percent z úhrnu miezd za obdobie januára až októbra tohto roku, po odrátaní položiek, špecifikovaných vnútropodnikovým mzdovým predpisom. Vianočný plat budú mať zamestnanci vyplatený v novembrovej výplate v decembri.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová