8.7.2020 03:16:55
ŽĎAS - Dopad finančnej krízy na naše spoločnosti v ČeskuO informáciu sme požiadali Ing. Miroslava ŠABARTA, generálneho riaditeľa ŽĎAS, a.s.:
Podľa očakávania, aj napriek názorom niektorých optimistov, splnil sa predpoklad, že aj Českej republiky, ako súčasti európskej ekonomiky, sa priamo či nepriamo dotkne svetová finančná kríza, vyvolaná krachom amerického hypotekárneho trhu.
Zdá sa mi, že Česká republika je zo stredoeurópskych krajín zatiaľ zasiahnutá krízou najmenej. Nutné je však uvedomiť si, že nie je izolovaným ostrovčekom v mori nedotknuteľnom vonkajšími vplyvmi. Najnovšie správy potvrdzujú skutočnosť, že postupne dochádza k útlmu hospodárenia firiem podnikajúcich aj v našom regióne. Rok 2008 je zatiaľ pre ŽĎAS, a.s., z hospodárskeho hľadiska veľmi úspešný. S najväčšou pravdepodobnosťou bude opätovne prekročený plánovaný výsledok hospodárenia.

Starosti však vedeniu spoločnosti robí rok 2009 a 2010. Už sa prejavujú náznaky, že dôjde k poklesu výroby vplyvom neochoty odberateľov a ich snáh, šetriť vo svojich investičných zámeroch. Príkladným dôkazom je skutočnosť, že aj náš významný ruský zákazník, spoločnosť OZMM zo Starého Oskolu, požaduje od nás buď zrušenie už uzatvoreného kontraktu na dodávku veľkého kovacieho lisu a manipulátora, alebo dosť výraznú zľavu z ceny diela, a to s odvolaním sa na významný pokles dopytu po ich výrobkoch. Ak tento obchodný prípad nebude realizovaný, bude to výpadok v naplnení kapacít výroby strojární, a to najmä v druhom polroku 2009. Znamená to nutnosť ich dotiahnutia inými obchodnými prípadmi, s kratšou výrobnou lehotou. Problémy spôsobené svetovou krízou sa nevyhli aj v súčasnosti nášmu najvýznamnejšiemu zákazníkovi v Rusku - spoločnosti OEMK Starý Oskol, kde v súčasnosti robíme montáž inšpekčných liniek, dodaných našou spoločnosťou. OEMK v dôsledku zníženého dopytu zo západnej Európy znížila výrobu o sedemdesiat percent, skrátila pracovný čas a obmedzila prácu v sobotu. Tieto skutočnosti majú výrazný vplyv na harmonogram priebehu montáže a následkom bude - v porovnaní s dohodnutým termínom – oneskorenie odovzdania diela až o štyri mesiace.
Znižovanie nákladov a ďalšie úsporné opatrenia sa pomaly začínajú prejavovať aj u našich zákazníkov v Európskej únii, do ktorej smeruje značná časť našej produkcie. Už teraz prebiehajú bilaterálne rokovania, vyvolané snahou významných odberateľov znížiť ceny našich výrobkov. Ide najmä o produkty výroby metalurgie. Našťastie, zatiaľ nejde o zastavenie dodávok, ale len o rokovania ohľadom výšky cien.
Zatiaľ nemáme problémy s finančnými zdrojmi, ale zdá sa, že banky vplyvom súčasného diania a stavu ich materských bánk sa budú snažiť znižovať úverové rámce a naopak, zvyšovať úroky z úverov a ďalšie poplatky.
Budúci rok rozhodne nebude taký jednoduchý. Čaká nás veľa práce, aby sme dokázali naplniť výrobné kapacity a dosiahli tak plánované výsledky hospodárenia. Nezostáva iné, ako vyvinúť maximálne úsilie, aby sme tento cieľ dosiahli.

Ilustračné foto: J. ŠindelkaAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová