20.7.2023 11:02:55
Báseň - Svitanie ...
Svitanie ...

Bezsenné noci,
čas tíško planúc
kráča si tmou.
Ruka v ruke hrajúc,
pod oblohou nežnou,
so svitom dňa úsmev vyčarí.
Na tvári jasné svetlo,
pohladí vánkom života
a vdýchne silu, okamih,
plnú náruč majúc.
Sťa steblo trávy...
Autor (zdroj): E.V.