20.7.2023 11:02:55
Do rodiny železiarov pribudli aj prví gymnazisti

Tohtoročná slávnosť odovzdávania vysvedčení absolventom súkromných stredných škôl a ich prijatia do rodiny železiarov sa konala v znamení 170. výročia založenia podbrezovských železiarní. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták hneď v úvodnom príhovore zdôraznil, že „.. ak chceme, aby spoločnosť bola úspešná ďalších 170 rokov, musíme venovať pozornosť predovšetkým mladej generácii.“ Slávnostný okamih umocnila prítomnosť ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka, prezidenta Konfederácie odborových zväzov Miroslava Gazdíka a štátnej tajomníčky Ministerstva práce a sociálnych vecí Emílie Kršíkovej.

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a prijatie do rodiny železiarov sa uskutočnilo 21. mája 2010 v Dome kultúry Železiarní Podbrezová

Miroslav Gazdík vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil, že „..Podbrezová je jediná lastovička na Slovensku, ktorá si vychováva svoje kádre a to by malo byť námetom pre ďalšiu vládu.“
Absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej bolo 58, z toho 22 hutníkov operátorov pre tvárnenie kovov, 9 mechanikov elektrotechnikov a 27 mechanikov strojov a zariadení. Všetci dostali šancu, o akej sa bežne absolventom škôl len sníva. Môžu nastúpiť do zamestnania v materskej firme, kde ho majú garantované už od prvého ročníka a kde svoje budúce pracoviská poznajú už z odbornej praxe.


Pasovanie do železiarskej rodiny sa v Podbrezovej traduje od roku 1961. Po devätnástich rokoch odmlky bolo obnovené v roku 2007. Slávnostného aktu sa ujal člen predstavenstva Ing. Ľubor Schwarzbacher

Najlepšiemu absolventovi Michalovi Mistríkovi zablahoželal predseda predstaventva Ing. Vladimír Soták


Po prvýkrát do rodiny železiarov pribudli aj gymnazisti.

V tomto školskom roku zavŕšilo svoje štvorročné štúdium prvých dvadsaťštyri maturantov Súkromného gymnázia ŽP. Budú síce pokračovať v štúdiu na vysokých školách, brány Železiarní Podbrezová sú im však po jeho úspešnom ukončení otvorené.

Barbore Figľušovej vysvedčenie odovzdáva triedna učiteľka Ing. Iveta Bruončová a pamätný list členka predstavenstva Ing. Mária Niklová

Súčasťou slávnostného ceremoniálu odovzdávania vysvedčení, pamätných listov a „pasovania“ do rodiny železiarov, boli slová obdivu a vďaky pre zriaďovateľa škôl, pedagógov i rodičov. Absolventi odbornej školy zavŕšili slávnostný ceremoniál tak, ako sa patrí, hutníckou hymnou a študentskou hymnou v podaní gymnazistov.
Nasledovalo oceňovanie najlepších. Zo študentov súkromnej strednej školy hutníckej ho za aktívnu činnosť získal Tomáš Hrabčák z Dubovice a gymnazista Michal Mistrík z Brezna. Dvaja najlepší prevzali vecné dary venované spoločnosťou ALO Diamands.


Už tradične pri takejto príležitosti bývajú ocenení aj najlepší pedagógovia. Po tridsiatich rokoch pedagogickej praxe prevzala Plaketu Jána Amosa Komenského z rúk podpredsedu predstavenstva Ing. Mariana Kurčíka Ing. Daniela Kvietková a druhým oceneným po tridsiatich piatich rokoch práce na poste majstra odbornej výchovy bol Stanislav Kostoláni.
Študenti odbornej školy počas svojej prípravy na budúce povolanie pobudli množstvo hodín vo výrobe a tam prichádzali do styku s inštruktormi, ktorí ich oboznamovali s praxou. Traja z nich - Ján Marek z ťahárne rúr, František Kurek a Maroš Gregor z centrálnej údržby si v tomto školskom roku vyslúžili titul najlepší a boli pri tejto príležitosti odmenení plaketami a vecnými darmi.

Ing. Daniele Kvietkovej k oceneniu „Najlepší pedagóg“ zablahoželal podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek vo svojom príhovore nešetril slovami chvály a okrem iného povedal: „... vy to považujete za samozrejmé, ale veľkým šťastím tohto regiónu je, že ŽP majú manažment so sociálnym cítením.“

Slávnostné dopoludnie zavŕšilo sláčikové kvarteto Neosolium pod vedením koncertného majstra Michala Hudáka.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová