20.7.2023 11:02:55
O cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s.Dnes nájdete desiate kolo súťaže venovanej 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní, tradične na piatej strane. Vašou úlohou bude text pozorne prečítať a správne odpovedať na otázku. Nezabudnite priložiť aj kupón. Každé súťažné kolo bude vyhodnotené a jeden zo súťažiacich bude odmenený. Pravidlá súťaže dovoľujú použiť dva žolíky. Ak splníte požadované kritériá, dostanete sa do žrebovacieho bubna o Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s.


Do deviateho kola sa zapojilo 82 súťažiacich a úspešní boli tí, ktorí odpovedali: „Filiálka Pohronského potravného družstva v Podbrezovej bola založená v roku 1876.“ JUDr. Radim Kochan z právneho odboru vyžreboval výhercu, stal sa ním Michal Miklovič z ťahárne rúr – výroby 2, ktorému zablahoželal a cenu venoval Ing. Július Kriváň, člen Predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽP a.s.
Foto: I. Kardhordová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová