20.7.2023 11:02:55
Stretnutie s autormi publikácie Železiarne Podbrezová 170 ročné

V posledný májový deň sa v Hutníckom múzeu ŽP uskutočnilo stretnutie autorov publikácie Železiarne Podbrezová 170 ročné, s vedením akciovej spoločnosti. Podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík poďakoval všetkým za úsilie vynaložené pri zhromažďovaní materiálov a zostavovateľovi za vydarené dielo. Členka predstavenstva Ing. Mária Niklová vysoko ocenila prístup k príprave publikácie a konštatovala, že tvorcovia si zvolili správny postup a vytvorili hodnotné dielo. Člen predstavenstva Ing. Ľudovít Ihring zdôraznil, že kniha bude nesporným prínosom pre nasledujúce generácie.

Zostavovateľ Ing. Tibor Turčan odovzdáva prvý výtlačok knihy Ing. Márii Niklovej, členke predstavenstva a personálnej riaditeľke
Pri rozlúčke si prítomní zaželali hlavne zdravie
a veľa úspechov do ďalšej spolupráceFoto: I. Kardhordová, A. NociarováAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová