20.7.2023 11:02:55
Súťaž k 170. výročiu ŽP a.s.: PO OSLOBODENÍ PODBREZOVEJ [10]


Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto obdobia sa vystriedali roky úspechov i neúspechov, niekoľko svetových hospodárskych kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiadania – od monarchie až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou ovplyvňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali a nakoniec transformovali na mini hutu.

Z výstavby kultúrneho domu na Kolkárni v Podbrezovej (1973)

Po oslobodení Podbrezovej, 21. marca 1945, súbežne s rekonštrukciou vojnou zničeného závodu podbrezovské železiarne investovali nielen od sociálnej vybavenosti obce, ale menili i tvár regiónu. Do sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia postavili, či investovali do výstavby:
  - nemocnice v Podbrezovej (v roku1952),
  - v roku 1952 budovu bývalého kasína, v ktorom bol sústredený kultúrny život, adaptovali a jej rekonštrukciou získali čitáreň, knižnicu a herňu. Vo februári slávnostne otvorili prvý dom kultúry v Podbrezovej,
  - významným sa stal rok 1954, v ktorom postavili slobodáreň a prvé byty vo Valaskej, zrealizovali výstavbu bloku T 20 v Podbrezovej a na Táľoch pre rekreačné účely zamestnancov postavili chatu Stupku,
  - v roku 1955 pribudli v Novej kolónii v obci Podbrezová dva internáty,
  - 1. augusta 1959 bola ukončená výstavba futbalového štadióna v Podbrezovej,
  - v roku 1967 bolo dané do užívania prírodné kúpalisko,
  - s adaptáciou starej budovy na účely závodnej ambulancie, stála 500 tisíc korún, začali vo februári r. 1974 a 15. augusta 1975 bola stavba skolaudovaná,
  - 5. decembra 1975 bol v tejto obci odovzdaný do užívania obchodný dom Jednota,
  - koncom sedemdesiatych rokov sa železiarne zapojili do výstavby bytov v Brezne, neskoršie na Štiavničke, či v Podbrezovej.
Osemdesiate roky, okrem pokračujúcej bytovej výstavby, boli charakteristické:
  - investovaním do zariadení pre predškolskú a školskú činnosť. Prvým septembrom 1980 bola odovzdaná Materská škola ŠŽ v Brezne, s kapacitou 60 detí, ktorá pribudla k po vojne postaveným detským jasliam, škôlkam a základnej škole v Podbrezovej a blízkom okolí. Úpravami terénu odštartovali výstavbu detského tábora v Bystrej a po piatich rokoch - 30. júna 1985 ho odovzdali do prevádzky. Výstavbu Súkromného stredného učilišťa hutníckeho v Lopeji zrealizovali v dvoch etapách. Prvá bola zrealizovaná od mája 1980 do 1. septembra 1986, kedy bola do užívania daná moderná škola a domov mládeže, ku ktorým v roku 1988 pribudli laboratóriá. V rámci druhej etapy výstavby odbornej školy boli (v roku 1989) sprevádzkované dielne, špecializované učebne, telocvičňa a kuchyňa s jedálňou,

  - v roku 1985 bola športujúcim železiarom postavená telocvičňa na Štiavničke (dnes známa ako športová hala), zmodernizovaný bol areál tenisu, futbalový štadión a v rámci výstavby areálu branných športov v Osrblí bola zrekonštruovaná sociálna budova a upravená strelnica s bunkami. V roku 1987 sa v areáli pokračovalo s výstavbou šatí (dokončené boli úpravy terčov na elektrické ovládanie na malorážkovej strelnici, trestné kolo, rekonštruované železné premostenie z 3 na 5 metrov a vybudovaný kovový most). V tomto roku začali železiarne aj s realizáciou rekonštrukčných prác na chate Stupka, s cieľom vytvoriť rekreačno-rehabilitačné zariadenie. Dňa 8. januára 1990 sa uskutočnil slávnostný akt otvorenia podnikovej chaty na Táľoch, ktorej ubytovacia kapacita po rekonštrukcii bola 80 – 90 lôžok, nový vzhľad dostala reštaurácia, nočný a denný bar a recepcia s predajom. Pre rehabilitačné účely bola v roku 1988 na futbalovom štadióne v Podbrezovej vybudovaná sauna,
  - v roku 1989 bol zmodernizovaný hotel Podbrezovan a 28. apríla odovzdaná zamestnancom železiarní do užívania zrekonštruovaná 8-bytovka, tzv „šalanda.“
Investície podbrezovských železiarní smerovali aj do ďalších stavieb – 24. novembra 1980 bol odovzdaný do užívania objekt závodnej kuchyne a jedálne v železiarňach a pre rozvoj kultúrnej činnosti bol 15. októbra 1974 slávnostne otvorený závodný klub na Kolkárni v Podbrezovej. Dňa 28. augusta 1984 sústredili železiarne históriu hutníctva do závodného hotela, v ktorom verejnosti sprístupnili podnikové múzeum. Expozíciu k 150. výročiu založenia železiarní v ňom inštalovali 11. apríla 1991.   Otázka 10. kola:

   Kedy bola odovzdaná do užívania závodná kuchyňa a jedáleň?


   Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín,
   s uvedením správnej odpovede:


   Odpoveď: .....................................................................................

   Meno a priezvisko: .........................................................................

   Prevádzkareň, útvar: ......................................................................  Autor (zdroj): Viera Kúkolová