20.7.2023 11:01:07
V orchestri si mládež vydobyla svoju pozíciu


Najstarším krídlovkárom je Vojtech Kotrán a najmladším Juraj Vilmon. Foto: M. Lehoczky
   Ako sa vám darilo na domácich a zahraničných pódiách?
- Predovšetkým spomeniem akcie, ktorým sme venovali najväčšiu pozornosť. V marci sme sa podieľali na zabezpečovaní osláv k 65. výročiu oslobodenia obce Podbrezová. V máji sa v Dome kultúry ŽP a.s. konala celoslovenská konferencia Združenia dychových hudieb Slovenska, pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku, za účasti mnohých zahraničných delegácií. Vystúpenie našej hudby bolo súčasťou nielen kultúrnej časti, ale na podujatí sme sa podieľali i organizačne. Vrcholom slávnostného večera bolo vystúpenie Vojenskej hudby Banská Bystrica a DH Maguranka. Avšak ani Dychová hudba Železiarní Podbrezová nestála bokom. Interpretáciou svojho programu prispela k zdarnému priebehu podujatia. Svedčia o tom pozitívne hodnotenia domácich, ale i zahraničných účastníkov konferencie. Tu by som chcel ešte raz poďakovať vedeniu Železiarne Podbrezová a.s. za poskytnutie sponzorskej pomoci k tomuto podujatiu. V júni sa naša hudba zúčastnila festivalu DH vo Valaskej. Významnou júlovou akciou pre nás bola účasť na jednom z najvýznamnejších festivalov na Slovensku „Trstenskej krídlovke“. V tomto roku sme si pripomenuli 20. výročie jeho vzniku. Pozvánka od organizátorov festivalu bola pre nás veľkou výzvou, veď účasť prijali i zahraničné orchestre. Príprave sme venovali mimoriadnu pozornosť s cieľom dôstojne reprezentovať nielen ŽP a.s., ale i obec Podbrezovú, a v konečnom dôsledku i samotnú slovenskú dychovú hudbu. Môžem s plnou zodpovednosťou konštatovať, že tento ciel sa nám podarilo splniť. Hudba predviedla kultivovaný a dramaturgicky ucelený program, začo si vyslúžila u organizátorov i obecenstva plné uznanie. August sa už tradične niesol v znamení osláv SNP a v septembri sme vystúpili na Celoslovenskej výstave včelárstva, v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici. Naše hodinové vystúpenie mimoriadne zaujalo nielen účastníkov výstavy, ale aj organizátorov.
V tomto roku sme neabsolvovali žiadne vystúpenie v zahraniční. Jedným z najvážnejších dôvodov je, že sa v poslednom období naplno prejavili závažné problémy s technickým vybavením kapely. Zastaralé hudobné nástroje, z ktorých veľká väčšina má už 20, 30 ba i 40 rokov, majú už dávno svoju životnosť za sebou. No a musíme uznať, že s takýmto nástrojovým vybavením by sme ako reprezentanti dychovej hudby Slovenska v zahraničnej konfrontácii neobstáli, obdobne je to aj s uniformami členov.
  Ako hodnotíte tohtoročnú prácu s mládežou a celým orchestrom?
  - Čo sa týka práce s mládežou môžem zodpovedne konštatovať, že po niekoľkých rokoch cielená práca prináša prvé ovocie. Veď orchester tvorí v súčasnej dobe takmer polovica hudobníkov z radov mládeže a detí. Bez nich by sme už ťažko odohrali služobnú akciu, nie to ešte koncert.
   Ktoré z aktivít vás čakajú v závere roka?
   - Spoločne so Speváckym zborom HRON z Banskej Bystrice pripravujeme vianočný koncert, v ktorom si priaznivci hudby budú môcť vypočuť nielen najnovšie skladby z repertoáru oboch telies, ale i množstvo známych kolied. Veríme, že v tomto predvianočnom čase potešia duše všetkých milovníkov hudby.

   Autor (zdroj): Viera Kúkolová