20.7.2023 11:00:47
12. ročník veľtrhu Tube 2010

Dňa 12. apríla 2010 o 9. hod. sa otvorili brány 12. ročníka medzinárodného veľtrhu TUBE 2010.

Od tej chvíle prebiehalo nespočetné množstvo stretnutí, na ktorých participovali predajcovia, nákupcovia, inžinieri, technici a manažéri vystavovateľov a návštevníkov.

TUBE je miestom stretnutí najvýznamnejších a najmocnejších v našom odvetví. Vznikajú tu nové perspektívne kontakty a tu sú dláždené cesty do budúcnosti. Navzdory nepriaznivému vplyvu finančnej krízy nedošlo k poklesu počtu vystavovateľov ani počtu návštevníkov tohto podujatia. Nálada vo výstavných halách nebola tak optimistická ako pred dvoma rokmi. Množstvo stretnutí, perspektíva nových obchodných partnerstiev však sú prívlastky, ktoré charakterizovali Medzinárodný obchodný veľtrh rúr (International Tube Trade Fair). Tak ako každé dva roky, aj tento rok sa stal Düsseldorf hlavným mestom oceľových rúr. Viac ako 1 100 vystavovateľov od Číny po USA, celková výstavná plocha viac ako 45 000 m2 a okolo 70 000 návštevníkov z krajín celého sveta.

Dopyt po výrobkoch z ocelí vykazuje pozitívne signály od začiatku tohto kalendárneho roku. Považujúc sa za globálneho dodávateľa pre širokú škálu dodávateľov požadujúcich oceľové rúry, sme potešení, týmto trendom. Veľtrh naplnil očakávania a potvrdil, že je pre našu spoločnosť platformou pre vlastnú prezentáciu. Množstvo jednaní so stávajúcimi i novými partnermi mali i predstavitelia predajnej spoločnosti PIPEX Italia a výrobnej spoločnosti ŽĎAS. Široký okruh návštevníkov prejavil záujem aj o produkty výrobného závodu TRANSMESA. Španielska spoločnosť, ktorá je členom našej skupiny od roku 2008, sa predstavila na TUBE po prvýkrát.


Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD