20.7.2023 11:02:57
Autoškola Súkromného gymnázia ŽP

Autoškola Súkromného gymnázia ŽP ponúka výcvik a výučbu účastníkov pre získanie oprávnenia viesť motorové vozidlo skupiny „B“ na osobnom automobile Kia Rio.


  Vyučovanie:

  - teória – 42 hodín,
  - ovládanie vozidla – 1 hodiny,
  - autotrenažér – 4 hodiny,
  - autocvičisko – 4 hodiny,
  - jazda – 30 hodín,
  - praktická údržba – 5 hodín,
  - zdravotná príprava – praktická – 4 hodiny.
  Výučba prebieha v zmysle najnovších ustanovení zákonov NR SR o premávke vozidiel na pozemných komunikáciách.
  Cenník:
  - študenti škôl SG ŽP a SSOŠH ŽP
290 eur,
  - vyznamenaní študenti SG ŽP a SSOŠH ŽP
280 eur,
  - ostatní účastníci
300 eur,
  - skupinová zľava (za 7 účastníkov kurzu)
290 eur .

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a informovať na:

telefónnych číslach: 048/617 2809 alebo 048/671 2714,
www.sgzp.sk/skoly/sgymnazium.nsf/page/Autoskola.


Autor (zdroj): Autoškola SG ŽP