20.7.2023 11:02:57
Dňom narcisov sme prejavili našu solidaritu

DEŇ NARCISOV sa uskutočnil 16. apríla aj v objektoch starého a nového závodu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Projekt solidarity organizuje na Slovensku už po štrnásty raz Liga proti rakovine v spolupráci s tisíckami dobrovoľníkov, medzi ktorých patrili aj študenti SSOŠH a SG ŽP. Rozdelení do dvoch skupín vo firme i obci Podbrezová oslovovali zamestnancov i občanov s cieľom napĺňať finančnú zbierku, ktorej výťažok je určený na skvalitnenie liečby onkologických pacientov, ako aj zakúpenie špeciálnej techniky,
používanej v prevencii - pri diagnostikovaní a liečbe najzákernejšej choroby v našom kraji. Žltý kvietok života a nádeje – narcis nemal funkciu ozdobnú, ale všetci zapojení ním vyjadrili svoj postoj a ochotu pomôcť. Za tých, ktorí budú príspevky, investované do tejto oblasti, využívať všetkým ďakujeme. Opäť sme potvrdili, že chorí nie sú vo svojom boji o zdravie sami.

Čo vás viedlo k tomu, zapojiť sa do zbierky?

Ines BALLOVÁ, oddelenie nákupu šrotu
- Oslovuje ma hlavne osud chorých detí, prezentovaný v médiách. Predpokladám, že naše príspevky budú smerovať na nákup zdravotníckych prístrojov.


Alžbeta LAUKOVÁ, odbor zásobovania
- Dôvodom je osobná skúsenosť s touto chorobou, vyskytla sa aj v našej rodine. Chcem podporiť všetkých, ktorí s ňou bojujú aby tú náročnú liečbu zvládli.

Anna Majeríková, doprava
- V prvom rade súcit s chorými. Môžeme aspoň takouto formou prispieť k skvalitneniu ich liečby a dať najavo, že nie sú v ťažkom boji s rakovinou sami.

Jozef Mondl, ŽP Gastro-servis, s.r.o.
- Nevieme, kedy budeme potrebovať takúto pomoc a preto prispievam každý rok. Verím, že prevencia je vždy lepšia ako choroba a nových diagnostických prístrojov nie je nikdy dosť.

Lenka Kamzíková, Vt – výroba 2
- Pre všetkých – zdravých i chorých je tento krok dôležitý. Príspevkom do zbierky urobíme niečo dobré a verím, že výťažok z nej bude opäť použitý na tom správnom mieste.

Anna Vaculčiaková, Gork
- Nakoľko som prešla všetkými liečebnými procedúrami na onkológii, snažím sa prispievať každý rok. Viem sa vžiť do situácie pacientov, podmienok liečby a chcem prispieť k tomu, aby sa niektoré veci zlepšili.
Foto: I. Kardhordová„V priebehu Dňa narcisov v Železiarňach Podbrezová a.s. prispeli pracovníci v tomto roku sumou 652,70 eura (t.j. 19 663,24 korún),
čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 11,5 percenta,“ informovala nás v Mgr. Ľudmila Tichá.
Autor (zdroj): Viera Kúkolová