20.7.2023 11:02:57
Neprehliadnite!

V siedmom čísle Podbrezovana bol uverejnený prieskum spokojnosti zamestnancov, zameraný na osobné ochranné pracovné prostriedky. Šlo o anonymný prieskum, ktorého poslaním je zistiť, či ste spokojní s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré denne používate pri výkone svojej práce. Ak máte pripomienky k vlastnostiam používaných osobných ochranných prostriedkov a prieskum ste ešte nevyplnili, využite príležitosť a pošlite ho vnútropodnikovou poštou na adresu: Odbor bezpečnosti a hygieny – Ing. Jozef Búlik, resp. Ing. Jozef Hlaváčik, prípadne si vyberte elektronickú formu z elektronickej stránky Podbrezovana a dotazník pošlite na adresu:
bulik@ zelpo.sk, resp. hlavacik@zelpo.sk.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová