20.7.2023 11:02:57
Od júna budú v ponuke kompletné chladené jedlá: Pripomienky nie sú, asi sú všetci spokojní


Z minuloročnej bilancie cítiť dopady hospodárskej krízy. Niekde viac, niekde menej. Ako sa dotkla spoločnosti ŽP Gastro servis s.r.o?, zhovárali sme sa s jej riaditeľom Jozefom Krellom:


Pán riaditeľ, jesť sa musí vždy, a to aj v tých horších časoch. Zaujímalo by nás,či ste pocítili dopady krízy aj vy.
- Z našej minuloročnej bilancie síce vyplynuli kladné čísla, ale aj my sme zaznamenali prepad výroby jedál, medziročne o 32,2 percenta. Rok pred krízou bol pre nás veľmi úspešným obdobím,. V apríli 2008 sme dokonca dosiahli rekordnú výrobu 113 599 jedál . Ako prichádzala kríza, aj počet vyrobených jedál postupne klesal. V novembri roku 2008 sme ich vyrobili 85 tisíc a v decembri 69 tisíc kusov. Postupne sa počty znižovali, k čomu nepochybne prispeli úsporné opatrenia prijaté v ŽP a.s. V decembri roku 2009 počet vyrobených jedál predstavoval 49 tisíc kusov a z toho vyplýva, že sme klesli až na úroveň výroby roku 2003.

Uvedené čísla zahŕňajú výrobu jedál vrátane externých odberateľov. Zmenil sa pomer stravníkov?
- Zo štatistík vychádzajúcich od roku 2005 možno konštatovať, že pomer externých a interných odberateľov je vyrovnaný a v priemere sa pohybuje, vrátane roku 2009, okolo 50 percent.

Kríza postihla všetkých. Znamená to aj pokles externých stravníkov?
- Nakoľko sme dodávateľmi jedál pre široké spektrum firiem, medzi inými aj z automobilového priemyslu, pokles sme pocítili.

Nepochybne ste situáciu riešili úspornými opatreniami. Spomeniete niektoré?
- Vzhľadom na pokles dopytu sme boli nútení prijať opatrenia na elimináciu dopadov krízy a nevyhli sme sa ani tomu najnepopulárnejšiemu, stav sme znížili o štrnásť zamestnancov. Boli prijaté aj ďalšie s tým súvisiace úsporné opatrenia.

Ako sa javí situácia z dnešného pohľadu?
- Verím, že sa postupne vraciame do normálnych koľají. Hoci pred krízou sme mesačne vyrábali v priemere 96 tisíc jedál a v marci sme zaznamenali 70 tisíc, v porovnaní s decembrom 2009 je to už nárast o 21 tisíc a to je dobré znamenie aj pre nás.

Interných stravníkov počas krízy neodbudlo a preto sa vráťme k téme ich spokojnosti. Vlani bola obnovená stravovacia komisia a boli prijaté pravidlá, na základe ktorých majú stravníci možnosť reagovať okamžite. Koľko problémov ste riešili na základe ich sťažností?
- Zatiaľ žiadne, čo nasvedčuje, že asi je všetko v poriadku.

Aj v otázke prístupu stravníkov je všetko v poriadku?
- Hoci v tejto oblasti sa už veľa problémov z minulosti nevyskytuje, stále sú situácie, na ktoré musím upozorniť. Najviac nás trápi vystupovanie niektorých jedincov voči personálu. Iste sa vyskytne aj situácia, ktorá vyvolá nespokojnosť, ale personál si nezaslúži spŕšku nadávok či iných foriem prejavov nespokojnosti. Znova pripomeniem, že v jedálňach sú skrinky na pripomienky, knihy prianí a sťažností, ktoré môže každý stravník využiť na svoje sťažnosti, pripomienky a podnety . Stále pretrváva aj problém znehodnocovania dochucovadiel na stoloch, ale aj „straty“ drobného inventáru.

Prejdime k príjemnejšej téme. Pravidelne zvyknete svojich stravníkov niečím prekvapiť. Čo pripravujete na najbližšie obdobie?
- Našou novinkou by od 1. júna mala byť ponuka kompletných obedov aj vo forme balenej chladenej stravy v cene 1 eura. Podmienkou však bude objednávka. Stravník si bude môcť vybrať z dennej ponuky možnosť čerstvej či chladenej stravy.

Prečo až od júna?
- Realizácia si vyžaduje určité úpravy v elektronickom systéme a bez objednávky chladenej stravy vopred to nie je realizovateľné.

Materská firma si v tomto roku pripomína svojich 170 rokov od zrodu. Čo jej zaželáte k tomuto krásnemu jubileu?
- Pevné zdravie celému osadenstvu, aby sa jej sláva a úspechy zachovali aj
ďalšie desiatky rokov.

    Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová