20.7.2023 11:02:57
Predstavujeme Vám


Dňom 1. apríla došlo k personálnej zmene v dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET, a.s.

Do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti bol menovaný Ing. Jozef BÁNIK.

Ak sa nemýlim, podbrezovské železiarne sú vašim jediným pracoviskom od skončenia vysokoškolského štúdia. Spomínate si ešte na prvý kontakt?
- Veľmi dobre. V auguste 1977 nastúpila do železiarní skupina mladých inžinierov, ktorá bola poverená vybudovať a spravovať informačné systémy jednak v novopostavených prevádzkarňach, ako i nahradiť bývalú strojno - početnú stanicu veľkým počítačom. Muselo sa postaviť výpočtové stredisko na Kolkárni. Zvládli sme obsluhu, programovanie i opravu mainframe počítača EC1033, neskôr počítačov IBM. Príprava a vstup dát s podnikovou pôsobnosťou bol vykonávaný na anglickom počítači Redifon. Môžno konštatovať, že sme s kolektívom výpočtového strediska vybudovali informačný systém, ktorý bol na svoju dobu pozoruhodný. Celý doterajší profesijný život som venoval železiarňam.

Spomínate si aj na časy zavádzania internetu, či z pozície predsedu redakčnej rady Podbrezovana na elektronickú podobu novín?
- Výpočtová technika sa v 80-tych rokoch prudko vyvíjala. Bol som pri tom, keď železiarne kúpili prvé štyri osobné počítače. Snažil som sa, aby bola Podbrezová vždy na špici poznatkov, i v technike. V roku 1995 sa pripojila ako jedna z prvých výrobných spoločností na Slovensku do internetu pevnou linkou na akademickú sieť SANET. O rok neskôr sme spojili nový a starý závod optickým káblom. Nasadili moderné a výkonné sieťové prvky s protokolom ATM. Celá fabrika bola jedna rýchla LAN sieť. Prvou BBS - kou sa posielali ložné listy do Pipexu do Milána. Majstrovstvá sveta v biatlone v Osrblí v roku 1997 sme zabezpečili web serverom s on-line zadávanými výsledkami. Server bežal na mainframe IBM v Podbrezovej, čo uvádzajú aj historické referencie firmy IBM. Ďalším míľnikom bolo vybudovanie troch webserverov Tále pred otvorením golfového ihriska Gray Bear v auguste 2002.
Významne prispeli k propagácii golfového a športového rezortu na Táľoch.
Webtím ukázal svetu prostredníctvom internetu samotné železiarne, naše hutnícke múzeum, hrad Ľupču, región, šport a dcérske spoločnosti.
Elektronická podoba Podbrezovana bol môj dávny sen. Som rád, že mi ho Ing. Slávka Trajteľová splnila. Je to unikát, porovnateľný s veľkými novinami.
V redakčnej rade podnikových novín som bol ešte v časoch riaditeľa Antona Koleničku, predsedom som bol od roku 2 000. Využívam príležitosť a chcem sa s členmi redakčnej rady a čitateľmi Podbrezovana z tejto funkcie rozlúčiť a poďakovať im za dlhoročnú spoluprácu.

Prezradíte nám niečo aj zo svojho súkromia?
- Nedá sa povedať, že by som bol v regióne a odborných kruhoch na Slovensku neznámy, preto aspoň stručne. Som Horehronec, rodák z Valaskej. V Brezne žijem od skončenia vysokej školy. Manželka je učiteľka v základnej škole. Máme dvoch synov. Veľa radosti a pozitívnej ľudskej energie mi priniesla naša jednomesačná vnučka.
S koníčkami je to horšie. Nová funkcia, časové vyťaženie a vzdialené pôsobisko mi neumožňuje pokračovať v niektorých aktivitách. Po viac ako štyroch desiatkach rokov som bol nútený ukončiť činnosť v Dychovej hudbe ŽP a presunúť sa z javiska do občasného hľadiska. Je mi z toho smutno, ale nič s tým nezmením.
O ostatných aktivitách by som zatiaľ nehovoril. Čas ukáže, čo nová funkcia nedovolí a čo sa dá zachovať. Zachovať by som si chcel rodinu, vychádzky s blízkymi do našich hôr, prípadne aj pohyb po golfovom ihrisku.

V novej funkcii ste len pár dní. Je to niečo iné ako doposiaľ. Iste ste si však už vytýčili kľúčové kroky, ktorými sa budete uberať. Čo považujete v tejto chvíli za najdôležitejšie?
- Za najdôležitejšie považujem upokojiť situáciu, ukľudniť ľudí. Vysvetliť im, či už na poradách, alebo osobnou návštevou v závodoch, strediskách, zberniach, že Qelet je zdravá firma, ktorá je a bude stabilným dodávateľom oceľového šrotu pre Železiarne Podbrezová. Nemá problémy s platbami, má dostatok techniky. Je potrebné naskočiť do obvyklého pracovného tempa vo výkupe, spracovaní a expedícii šrotu.


ŽP EKO QELET prechádza aj ďalšími zmenami, spomeniete čo je ich princípom?
- Podstatou organizačných zmien je fakt, že sa akcionári na valnom zhromaždení ŽP EKO QELET a.s. dohodli, že budú pôsobiť v dozornej rade a vedením spoločnosti poverili štyroch riaditeľov, na ktorých sa zhodli. Generálny, ekonomický (Ing. Marcel Vlček), obchodný (Ing. Viliam Ryšavý) a výrobno - technický riaditeľ (Ing. Ivan Demian) tvoria vedenie spoločnosti a zároveň predstavenstvo ako jej výkonný orgán. Tento model riadenia je obvyklý aj v iných firmách.
Od 1. apríla 2010 bola schválená nová organizačná štruktúra spoločnosti ŽP EKO QELET a.s., ktorá do značnej miery reflektuje úsekový typ riadenia materskej spoločnosti. Organizačný poriadok, ktorý schválilo nové predstavenstvo, vymedzil pôsobnosť úsekov. Začína fáza uplatňovania organizačných zmien do praxe.


Hoci je v oceliarskom priemysle avizovaný ústup hospodárskej krízy, ostatné týždne sú poznamenané neúmerným rastom cien vstupných materiálov, medzi ktoré patrí nesporne aj oceľový šrot. Ako vidíte najbližšie mesiace v tomto smere?
- Turbulencie cien šrotu neprospievajú ani šrotárom. Skoky o viac ako polovicu cien vstupných surovín robia starosti hutám, lebo nemôžu v mesiaci preniesť nárast vstupných cien do finálnych výrobkov. Cenové skoky škodia aj šrotárom, ktorých sklady môžu zo dňa na deň „zdražieť“, či „zlacnieť“ o desiatky tisích eur - samozrejme s dopadom na výsledok hospodárenia spoločnosti. Ďalším nepriaznivým faktorom je, že ceny na mesiac sú zverejňované neskoro. Tak tomu bolo aj tento mesiac – Taliani ich zverejnili 9., na Slovensku až 12. apríla. Čiže na realizáciu mesačných objemov dodávok sú dva týždne a niečo.
Prognózu cien sa snažíme získavať zo svetových mediálnych informačných zdrojov a analýz Enš. Ak prihliadneme na analógiu s rokom 2007, dá sa predpokladať ešte dvojmesačné maximum cien. Musíme diverzifikovať nákupy aj predaj šrotu viacerými smermi a pritom sa spoľahnúť na intuíciu skúsených šrotátov.

Materská spoločnosť oslavuje v tomto roku neuveriteľné stosedemdesiate jubileum. Čo jej zaželáte do ďalších rokov?
- Aj v rodine sa matke želá všetko najlepšie. Je príjemné oprieť sa pri rokovaní s obchodnými partnermi o stabilnú spoločnosť s výbornou reputáciou, takou bohatou a slávnou históriou. Predpokladám, že si všetci pripomenieme 170 - výročie a výročie zarezonuje v domácich a zahraničných médiách. Sme súčasťou skupiny ŽP Group. Prajem teda železiarňam prosperitu v každej oblasti, lebo to je záruka prosperity aj dcérskych spoločností, medzi ktorými je aj ŽP EKO QELET a.s.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová