20.7.2023 11:02:57
S predstavenstvom rokovali o aktuálnych otázkach regiónu: Pavol Paška navštívil železiarne

V sobotu, 10. apríla, navštívil Železiarne Podbrezová a.s. predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška v sprievode poslancov Jaroslava Demiana a Jany Laššákovej. Železiarne Podbrezová sú najväčším zamestnávateľom regiónu, preto predmetom rokovania s Predstavenstvom ŽP a.s., boli najmä otázky týkajúce sa legislatívy a problematiky zamestnanosti. Predseda parlamentu navštívil železiarne po prvýkrát a preto si so záujmom prezrel výrobu. V sprievode Ing. Vladimíra Zvaríka, člena predstavenstva výrobného riaditeľa, prešiel výrobné prevádzkarne oceliareň, valcovňu bezšvíkových rúr a expedíciu ťahárne rúr. Na záver návštevy sa s nami podelil o svoje dojmy:
- Človek si ani neuvedomí, koľko ľudskej práce je za výrobkom, ktorý sa zdá veľmi jednoduchý. Prvýkrát som mal možnosť vidieť takúto výrobu. Som veľmi rád, že tu cítiť symbiózu medzi majiteľmi a tými, ktorí sa živia každodennou prácou. Teší nás, že ešte takí zamestnávatelia existujú. Neviem si predstaviť, kde by tie tisíce ľudí našli obživu.

Kríza, počas ktorej ste podržali zamestnávateľov, pomaly ustupuje. Aké sú vaše predstavy o ich ďalšej podpore?
- Pravdepodobne by sme boli naivní, keby sme podľahli pokušeniu, že z pohľadu krízy je všetko za nami, aj keď niektoré ukazovatele dnes nasvedčujú, že nastáva určité oživenie. Svet však pravdepodobne čakajú ešte krušné časy a o tom je aj odpoveď na vašu otázku. Vláda vyšla zamestnávateľom v ústrety, napokon to spomenul aj Vladimír Soták, generálny riaditeľ, na našom dnešnom stretnutí, a tieto kroky určite pomohli, aj napriek tomu, že k redukcii došlo, udržať veľa pracovných miest. Dnes sa chvalabohu vracajú ľudia späť do práce.
Štátna pomoc je dnes komplikovaná z dvoch dôvodov. Jedným sú pravidlá Európskej komisie a prísny dohľad direktoriátu pre hospodársku súťaž, druhým je nedostatok zdrojov. Štátny rozpočet aj v tomto roku naozaj využíva štátnu pomoc relatívne minimálnym spôsobom. Ak však dôjde k rastu predpokladanému Svetovou i Európskou bankou, budú sa dať opäť kumulovať zdroje v masívnejšom objeme a som presvedčený, že sa treba vrátiť k myšlienke vytvorenia predpokladov určitej rovnocennosti pre podporu akéhokoľvek producenta a zamestnávateľa väčšieho rozsahu a ja verím, že sa to podarí.

Železiarne v tomto roku oslávia svoje 170. výročie existencie. Čo im zaželáte k jubileu?
- Z pohľadu histórie priemyselnej produkcie na Slovensku je to dnes výnimočné výročie. Po roku 1989 žiaľ veľa podnikov s dlhodobou históriou zaniklo. Našťastie Železiarne Podbrezová nie sú ten prípad. Tu boli dobrí gazdovia a dobrí manažéri, majitelia, ktorí našli spôsob ako ďalej. Dúfam, že podbrezovské železiarne budú najväčším zamestnávateľom tohto regiónu ešte ďalších 170 rokov.


Predsedu NR SR Pavla Pašku privítal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták


Na návšteve vo výrobných prevádzkarňach v sprievode výrobného riaditeľa Ing. Vladimíra Zvaríka
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová