20.7.2023 11:02:57
Spomienky a poďakovania
Dňa 29. apríla uplynie dvadsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat
Ľubomír KOVÁČIK z Čierneho Balogu
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami, mama, bratia a sestry s rodinami

...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Smutný je náš dom, prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zostava von.“
Dňa 25. apríla uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy, bez slova rozlúčky, opustil náš milovaný syn
Peter CHOVAN z Mýta pod Ďumbierom.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia, bratia Ján a Slávko s rodinami.

...
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“
Dňa 23. apríla uplynulo trinásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Július KAZÁR.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá


Autor (zdroj): v texte