20.7.2023 11:02:57
Starostlivosť o zamestnancov


Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu môžete predložiť ešte do 30. apríla 2010 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.Pomáha všetkým, ktorí sú na jej pomoc odkázaní. Jej činnosť je zameraná na finančnú a materiálnu pomoc fyzickým a právnickým osobám v oblasti zdravotníctva, športu, vzdelávania, sociálnej sféry a kultúry. Obchodné meno:
Nadácia
Železiarne Podbrezová
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. NZ 41842/2009
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová


Vznikla s cieľom poskytovania materiálnej pomoci nadaným deťom zo sociálne slabších rodín, rozvoja ich prirodzeného talentu v oblasti športu, vzdelávania, publikačnej a výchovnej činnosti, resp. v oblasti kultúry. Obchodné meno: Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP, a.s., 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. 37744/2009
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Mária Sotáková