20.7.2023 11:02:57
Z demografických údajov  • Podľa údajov Štatistického úradu SR, pracoviska v Banskej Bystrici, dosiahol počet obyvateľov obce Podbrezová v minulom roku 4 102, z toho bolo 2 013 mužov a 2089 žien. V porovnaní s rokom 2008 poklesol o 7 osôb. Narodilo sa 38 detí, z toho 19 dievčat. Zomrelo 29 občanov, z toho 18 mužov a 11 žien. Prirodzený prírastok bol 9. Do Podbrezovej sa prisťahovalo 61 osôb a vysťahovalo sa 77 ľudí. Celkový úbytok (prirodzený + prisťahovaní) bol 7 osôb. V obci bolo uzavretých 13 sobášov a rozviedlo sa 5 manželstiev.  • Autor (zdroj): Oddelenie informačného servisu ŠÚ SR v B. Bystrici