20.7.2023 11:02:57
Záujem o vlastné zdravie sa zvyšujeĽudia si začínajú uvedomovať zodpovednosť za vlastné zdravie. Aj to môže byť jeden z poznatkov Dňa otvorených dverí v Poradni zdravia Odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Konal sa 7. apríla pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa zdravia. Na rozdiel od uplynulých rokov sa počet záujemcov, ktorí sa chceli dať vyšetriť, znásobil. Svoj podiel na tom má aj masívnejšia mediálna propagácia akcií, ktoré jednotlivé RÚVZ na Slovensku ponúkali občanom. Poradňu zdravia priamo navštívilo 17 klientov (14 žien a 3 muži), ktorým tamojší odborníci vyšetrili biochemické parametre - celkový cholesterol, glukózu, triglyceridy, HDL cholesterol (tzv. dobrý cholesterol) z kapilárnej krvi, získali antropometrické údaje, zmerali telesný tuk, krvný tlak. Na mestskom úrade odborníci banskobystrického RÚVZ 8. apríla, vyšetrili ďalších 61 klientov (48 žien a 13 mužov), ktorým poskytli poradenstvo na základe zhodnotenia anamnestických údajov, merania krvného tlaku, antropometrie s výpočtami antropometrických indexov a stanovenia hmotnostného percenta telesného tuku. Nie všetci však chceli absolvovať všetky vyšetrenia. Telesný tuk bol pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2010 odmeraný spolu 53 ženám a 13 mužom, krvný tlak 60 ženám a 18 mužom. Normálne hodnoty boli zistené u 34 žien a 3 mužov, tlak v rozsahu 140-159/90-99 mmHg malo 17 žien a 8 mužov, hodnoty od 160/100 malo 9 žien a 7 mužov. Normálna hodnota BMI (pomer výšky na druhú a hmotnosti klienta) sa zistila u 30 žien a 5 mužov, nadváha u 16 žien a 8 mužov, obezita u 6 žien a 1 muža.
Podľa Mgr. Tatiany Zvalovej z Odboru podpory zdravia RÚVZ v B. Bystrici tieto merania môžu byť základom pre orientáciu klienta, či má alebo nemá navštíviť lekára. Ak údaje nie sú kritické, poradia im, ako zmeniť životosprávu, na čo sa upriamiť, čo vypustiť z výživy, aby sa výsledky zlepšili. Ide hlavne o cholesterol a ochranný faktor HDL (dobrého) cholesterolu, ktorý je dôležitý pre zlepšenie aterogénneho indexu (pomer celkového a HDL cholesterolu). Z neho je možné usúdiť, aké je riziko hlavne srdcovocievneho ochorenia. „Podľa našich súčasných poznatkov ľudia viac počúvajú naše rady, chodia pravidelnejšie na kontroly. Očakávame však, aby nás navštevovali hlavne ľudia v produktívnom veku. Veľmi dobré skúsenosti máme s preventívnymi vyšetreniami v teréne. Na základe žiadostí firiem, zariadení sociálnych služieb, či domovov dôchodcov chodíme do terénu dvakrát do týždňa a poskytujeme tieto vyšetrenia na náklady nášho RÚVZ,“ konštatovala Mgr. Zvalová.


Ilustračné foto A. Nociarová

Autor (zdroj): M. Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica