20.7.2023 11:02:24
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známy, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a bratom
Pavlom SCHWARCBACHEROM z Osrblia.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP..
Manželka a deti s rodinami


„Opustil si nás bez slova rozlúčky, ale my sme s tebou stále v spomienkach a prosíme za spásu tvojej duše.“
Dňa 11. augusta uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, brat, otec a starý otec
Branislav POBOŽNÝ z Podbrezovej.
S láskou spomína celá rodina
„Nečakane si odišiel z nášho života, my zostali sme sami, no naveky budeš v srdciach našich a tých, čo ťa mali radi.“
Dňa 25. augusta by sme si pripomenuli nedožitých 50 rokov a 30. augusta štvrté výročie od úmrtia nášho milovaného syna, otca a brata
Vladimíra ŠVANTNERA z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 6. augusta sme si pripomenuli pätnáste výročie od tragickej smrti nášho milovaného syna a brata
Bohuslava LIBIČA z Valaskej.
S láskou spomína mama, brat a sestry s rodinami
„Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas. Už poznáš ten pocit prázdnoty, keď život druhú šancu nedá ti. Srdce topí sa v mori horkých sĺz, dušu zviera bolesť blízkych sŕdc. A myseľ hodnotí chvíle s tebou strávené, čo nevrátia sa nikdy, navždy sú vzdialené...“
Dňa 7. augusta 2012 sme si pripomenuli piate výročie úmrtia
Pavla KVIETKA z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry sw rodinami, vnúčatá Lucka s manželom, Ivanka, Zuzka, Jakubko a ostatná rodina
„Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. Aj keby láskou zobudiť sme ho chceli, neozve sa už nikdy viac. Odišlo, zmĺklo, išlo späť. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Márne ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.“
Dňa 12. augusta uplynul smutný rok, čo nás navždy opustila naša milovaná
Jolana FOGELOVÁ z Hronca.
Kto ste ju poznali a mali radi spomínajte v tichosti spolu s nami
Dňa 28. augusta uplynú dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
Martin RIDZOŇ z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš. Tvoj odchod veľmi bolí, všetkých ktorí ťa mali radi a na teba nezabúdajú.“
Dňa 17. júla uplynuli tri roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, dcéra, sestra a kolegyňa
Anička NIŠČÁKOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra, mama, sestra, synovci a bývalí spolupracovníci zo ŽP InformatikaAutor (zdroj): v texte