20.7.2023 11:02:24
ŽĎAS podpísal Memorandum s firmou AREV


Dňa 22. júla 2012 sa na francúzskom veľvyslanectve v Prahe zišli predstavitelia významných českých firiem s reprezentantmi francúzskeho konzorcia AREVA.

Spoločnosť patrí medzi najvýznamnejšie firmy zaoberajúce sa výstavbou atómových elektrární a je medzi tromi váženými uchádzačmi o prípadnú dostavbu českej atómovej elektrárne Temelín. Až 70 percent prác na uvedenom projekte mieni zadať miestnym firmám. Dlhodobé skúsenosti Areva s realizáciou atómových projektov sú podložené funkčnou prevádzkou 58 reaktorov na území Francúzska a v súčasnosti tam stavajú dva reaktory EPR tretej generácie. Významný potenciál spoločnosti sa naďalej angažuje vo výskume a aktívne spolupracuje i v ďalších štátoch, ktoré chcú rozvíjať atómovú energiu pre civilné a mierové účely. Podľa prehlásenia predstaviteľa spoločnosti, pána Thomasa Eprona – riaditeľa AREVA Česká republika, nie je voľba atómovej energie náboženstvom založeným na viere, ale vychádza z presvedčenia opierajúceho sa o analýzu záujmov celej spoločnosti, priemyslu a európskeho hospodárstva všeobecne. Atómová elektráreň Temelín nepredstavuje zďaleka jediný, aj keď významný projekt v Európe. V súčasnosti ide o oveľa viac. Potrebné je postaviť sa realite tvárou v tvár – musíme si byť vedomí, že budúcnosť atómovej energetiky skutočne ovplyvnila atómová havária vo Fukušime. Niektoré krajiny sa v jej dôsledku rozhodli vzdať sa atómovej energie. V niektorých krajinách havária nahlodala dôveru obyvateľstva a tak viedla k celkom oprávneným diskusiám a otázkam. Skutočnosť je ale taká, že počet obyvateľov planéty rastie, ľudia chcú žiť v relatívnom blahobyte a s tým jednoznačne súvisí výroba a spotreba elektrickej energie. Už dnes vieme, že v roku 2030 budeme v Európe potrebovať o 40 percent energie viac. Jedinou možnosťou ako udržať tento vývoj a zároveň bezpečnú prevádzku, je vysoká a nekompromisná kvalita. Preto aj české firmy, ktoré boli prizvané k podpisu Memoranda, patria k špičke vo svojich odboroch.
Pre firmu ŽĎAS je zaujímavým vstupom do tejto spolupráce skutočnosť, že dcérska spoločnosť TS Plzeň podpísala s firmou AREVA zmluvu na dodávku veľkého kovacieho súboru na výrobu komponentov pre atómovú energetiku. Podpisového ceremoniálu na pôde francúzskeho veľvyslanectva sa za ŽĎAS a.s. zúčastnil podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Miroslav Šabart.Podpredseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽĎAS, a.s. Ing. Miroslav Šabart sa v reprezentačných priestoroch francúzskeho veľvyslanectva v Prahe zúčastnil slávnostného podpisu zmluvy s firmou AREVAAutor (zdroj): Žár