24.1.2022 18:53:54
Ďakujeme


Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová, osobitne pani personálnej riaditeľke Ing. Márii Niklovej za ochotu a nezištnú pomoc pri vybavovaní náročnej operácie.
Rodina Kvačkajová
Autor (zdroj): v texte