6.12.2021 18:46:57
Naučila som sa viac, ako v škole za tri roky ...
ŽP Informatika s.r.o. aj v tomto roku zorganizovala kemp informačných technológií, ktorý od 1. do 21. augusta absolvovali študenti vysokých škôl z Bratislavy, Košíc, Brna...V závere akcie sme oslovili lektorku kempu Ing. Janku Nižníkovú, projektantku informačných technológií:

Záujem o absolvovanie vami organizovaného kempu z roka na rok rastie. Bolo tomu tak aj v tomto roku?

-Sme radi, že náš kemp sa už dostáva do povedomia mladých ľudí a ani tento rok nebol výnimkou, opäť sme prijali jedenásť študentov, ktorí prejavili záujem a spĺňali naše podmienky.

Zmenila sa osnova a cieľ zadaní v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi?

-Osnovy ani cieľ sa v podstate nemenili, osvedčili sa už v minulosti a tak po oboznámení sa s firmou ŽP Informatika s.r.o., vlastných prezentáciách a sérii školení, každý dostal svoje vlastné zadanie, na ktorom pracoval. Niektoré z týchto zadaní sa po menších úpravách implementujú do praxe ako podporný softvér.

Z vášho pohľadu, akí boli tohtoroční účastníci?

-Je zaujímavé sledovať, aká skupina študentov sa každý rok stretne v našom kempe. V každom ročníku sú veselšie, otvorenejšie typy, ale aj introvertnejšie, no vzájomne si dokážu vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru. Tohoroční „kempisti“ brali účasť rovnako zodpovedne, ako ich predchodcovia a snažili sa zo seba vydať maximum.

Myslíte si, že sa v oblasti informačných technológií zdokonalili?

-Podľa reakcií študentov môžem povedať, že účasť bola pre každého z nich určite prínosom, pretože povedzme si otvorene, nie všetky vysoké školy vedia zabezpečiť rovnakú kvalitu výučby, čo môžeme veľmi dobre pozorovať práve v našom kempe. Potom tí študenti, ktorí sú lepšie pripravení si u nás doplnia svoje vedomosti o skúsenosti z praxe a ostatní sa naučia veľa nového z oblasti informačných technológií. Myslím si, že nikto z nich neľutuje, že sa prihlásil do kempu a tak urobil niečo pre svoj ďalší rozvoj aj napriek tomu, že sú prázdniny.


V posledný deň kempu sme sa účastníkov opýtali:

V ČOM VIDÍTE PRÍNOS?


Andrej HRAŠKO, 3. ročník Masarykova univerzita Brno

-Som tu prvý raz a som spokojný. Naučil som sa niečo nové s technológiou, s ktorou som doteraz nepracoval a osviežil som si aj vedomosti zo školy, ktoré už pomaly zapadali prachom. Uspokojuje ma aj vedomie, že cez prázdniny som niečo robil, že som nevypadol úplne zo študijného procesu a príjemným bonusom je aj finančná odmena. No najdôležitejšie je, že som si oťukal fungovanie v skutočnej firme a podľa toho sa budem aj v budúcnosti riadiť.


Miroslav NEPŠINSKÝ, 2. ročník FM UK Bratislava

-Myslím si, že sa zlepšilo moje programátorské, ale aj analytické myslenie a viem sa dnes aj z inej stránky pozrieť na tie aplikácie, viem, ako prebieha ich tvorba.... V podstate som nemal až tak rozvinuté poznanie. Do kempu som sa prihlásil prvýkrát a som rád, že som ho mohol absolvovať. Málokto v dnešnej dobe totiž môže povedať, že absolvoval kurz zadarmo, zdokonalil sa v IT a ešte mu k tomu pribudnú aj nejaké financie. Pre študentov je to veľké plus.


Eva TURŇOVÁ, 4. ročník TU Košice

-Počas tohto kempu som mala možnosť vidieť vývoj reálnej aplikácie nielen zo školského zadania, so všetkým, čo k tomu patrí a vyskúšať si všetky časti pri jej vývoji. Do kempu, o ktorom som sa dozvedela z internetu, som chcela ísť už vlani, no časovo to nevyšlo a tak som to zrealizovala v tomto roku. Bolo to správne rozhodnutie, dalo mi to hodne, a aj zárobok bol motiváciou.


Lukáš ŠTULRAJTER, 1. ročník Mendelova univerzita Brno

-Kemp, to je množstvo užitočných rád a skúseností, ktoré ako som presvedčený, využijem vo svojom živote. Prihlásil som sa na túto akciu s priateľkou Lenkou, ona zistila, že niečo takéto existuje a sme tu. Peniaze z kempu využijem v závere prázdnin na pobyt niekde pri vode.


Lenka MUTIŠOVÁ, 3. ročník Ekonomická univerzita Bratislava

-Som veľmi spokojná, naučila som sa viac, ako v škole za tri roky, je to iný prístup ako v škole. Som spokojná, že som sa rozhodla kemp absolvovať, získala som veľa po teoretickej, hlavne však po praktickej stránke. Samozrejme, potešia aj peniažky.
Aj tohtoročný kemp bol pre účastníkov prínosom. Foto: A. Nociarová


Autor (zdroj): Viera Kúkolová