6.12.2021 18:12:22
Polrok v druhovýrobe

Peter BELKO
Vedúci druhovýroby
Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej prevádzkarni?
Celkovo možno hodnotiť prvý polrok ako pomerne dobrý. Plánované výrobné úlohy v druhovýrobe boli splnené na úrovni bilančného plánu – vyrobili sme celkovo 1506 ton výrobkov. Keď to rozčleníme na jednotlivé druhy výrobkov, najlepšia situácia bola vo výrobe delených rúr, kde je už dlhodobejšie stabilizovaná zákazková náplň a väčšinu zákaziek máme v dostatočnom predstihu. Vyrobili sme celkovo 1017 ton výrobkov z delených rúr, čo je 112 percentné plnenie. Rúr pre hydraulické valce bolo vyrobených 61 ton. Naopak, menej priaznivá situácia bola v oblasti výroby zváraných rúr veľkých priemerov, kde zákazky neboli zabezpečené v súlade s plánom a pri nižších objemoch výroby boli v jednotlivých mesiacoch pomerne veľké výkyvy. Vyrobených bolo 429 ton zváraných rúr veľkých priemerov, čo je plnenie na 80 percent.Nižší počet zákaziek vo zvarovni rúr veľkých priemerov si vyžiadal aj redukciu počtu zamestnancov, časť ich bola preradená na pracoviská v novom závode. Môžem konštatovať, že prvý polrok bol celkovo dobrý aj v ekonomických ukazovateľoch, nakoľko výsledok hospodárenia prevádzkarne je lepší ako plánované zámery.


Čo očakávate od druhého polroku?
Ako som už spomenul, v segmente delených rúr je situácia priaznivá. Už dnes máme zákazkovo z väčšej časti naplnený aj október, takže z dnešného pohľadu sa aj druhý polrok javí optimisticky. O zvarovni rúr je ťažko vyslovovať nejaké prognózy, keďže v priebehu prvého polroku bol zaznamenaný značný prepad objednávok v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Limitovaní sme taktiež polotovarmi, kde sa v súčasnosti objednávajú plechy len na aktuálne zákazky. Je to z dôvodu pomerne vysokého stavu skladu plechov vo vzťahu k objemom výroby, ktorý vznikol kvôli stornovaným projektom z nedávnej minulosti. Sklad plechov sme za posledný polrok znížili zhruba o 100 ton. Aktuálne sa zužitkováva pomerne málo skladových plechov, bežných akostí a rozmerov je totiž na sklade už minimum a rozmerová aj akostná škála zostávajúcich plechov je značne široká.
V energetike
Ing. Jozef ČERAN,
vedúci energetiky
Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej prevádzkarni?
-Po rekordných výrobách elektrickej energie vo vodných elektrárňach, kedy boli nadpriemerné zrážky, prišli i obdobia, kedy bola výdatnosť vodných tokov hlboko pod dlhodobým priemerom, preto bol pre rok 2012 postavený plán výroby elektrickej energie na báze priemerných výrob z predchádzajúcich rokov.
V prvom polroku 2012 bolo plánované vyrobiť 33 086 megawathodín (MWh) elektrickej energie, z toho vo vodných elektrárňach 14 505 MWh.
Dosiahnuté výsledky výroby elektrickej energie na kogeneračnej jednotke sú v prvom polroku na úrovni plánu. Vo vodných elektrárňach bola výroba negatívne ovplyvňovaná hneď od začiatku roka. Nízke zásoby spodných vôd a mrazivé počasie spôsobili obmedzenú výrobu vo vodných elektrárňach. V mesiacoch január a február dosiahla výroba elektrickej energie len 49,37 percenta plánu výroby. Pozitívne bola ovplyvnená výroba v ďalších mesiacoch, najmä z dôvodu topenia sa snehu a zvýšených vodných tokov. Jarné obdobie býva dlhodobo obdobím maximálnych výrob elektrickej energie vo vodných elektrárňach


Plánované úlohy sme splnili len v apríil, kedy bolo vyrobených 3 265 MWh elektrickej energie. V ďalších mesiacoch máj a jún bolo vyrobených vo vodných elektrárňach len 83,5 percenta plánu, čo predstavuje 5 073 MWh elektrickej energie.
Aj napriek tomu, že v pláne výroby elektrickej energie boli vylúčené maximálne výroby a tento plán bol vytvorený na základe priemerných výrob, skutočnosť výroby elektrickej energie bola na úrovni 92,08 percenta, z toho vo vodných elektrárňach bolo vyrobené 11 905 MWh, čo predstavuje plnenie len na 81 percent plánu.
Čo očakávate od druhého polroku?
-
Naďalej pretrváva suché počasie, ktoré nám negatívne ovplyvňuje plnenie plánu výroby elektrickej energie aj v druhom polroku 2012. Krátkodobo vzrastie výroba v dôsledku zvýšenia hladín vo vodných tokoch po búrkach.
Výhľad počasia, tak ako nepraje poľnohospodárom, nepraje ani výrobcom elektrickej energie vo vodných elektrárňach. Nezostáva nám nič iné, len čakať, že sa počasie „zlepší“ a jeseň bude bohatšia na zrážky.

Foto: archív TeAutor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová