6.12.2021 18:55:26
ŽP REHABILITÁCIA JE TU PRE VÁS: Procedúry musí odporučiť lekár

Popísať o význame zdravia pre človeka by sa dali celé stránky novín, nie je to však účelom môjho článku. Vedenie Železiarní Podbrezová považuje starostlivosť o zdravie svojich zamestnancov za prioritné, čoho nesporným dôkazom sú konkrétne kroky v tejto oblasti.
Poskytovanie rehabilitačných služieb pre zamestnancov našej spoločnosti má dlhoročné tradície a tak bolo samozrejmé, že keď p. Katarína Kurtyová oznámila svoj zámer ukončiť činnosť verejno obchodnej spoločnosti FYRES, ktorá zabezpečovala rehabilitačné služby pre našich zamestnancov, hľadali sme riešenie so zreteľom na ich zachovanie. A tak vznikla 1. apríla 2012 dcérska spoločnosť ŽP REHABILITÁCIA s.r.o.

Prechod sme chceli zabezpečiť tak, aby ho zamestnanci vôbec nepocítili a preto sme už v predstihu rokovali so zdravotnými poisťovňami, lekármi i personálom. Dňa 1. apríla sme vďaka tomu mohli začať plne zabezpečovať rehabilitačné služby. Súčasťou prípravných krokov bol aj podnikateľský zámer spoločnosti, ktorý ráta aj s postupným rozširovaním, skvalitňovaním služieb a modernizovaním vybavenia i prostredia. Odborným garantom je MUDr. Mária Kubišová, ktorá zároveň jeden deň v týždni - vždy v stredu od 14. do 18. hodiny, ordinuje priamo v ŽP REHABILITÁCIA.

Tí, ktorí už navštívili počas predchádzajúcich mesiacov ŽP Rehabilitáciu s.r.o. v Podbrezovej a prišli tam v posledných dňoch opäť, určite postrehli i zmenu, ktorú sme realizovali počas letných, viacmenej dovolenkových dní. Rozšírili sme priestory, doplnili zariadenia a tak sa dnes personál sestier môže venovať procedúram v príjemnejšom prostredí. Tvoria ho rehabilitačné sestry Viera Urbanová, Katarína Kurtyová a Mgr. Eva Kňazovická a sú tu pre všetkých, ktorí potrebujú absolvovať procedúry, poskytované v ŽP Rehabilitácia. Sú to procedúry: galvanizácia, DD – prúdy, Tens – prúdy, elektrogymnastika, elektrostimulácia, ultrazvuk , interferenčné prúdy (endomed), hydrogalván, elektromagnet, termozábal, solux, ošetrenie biotropnovou lampu. Poskytujú aj cielené cvičenia – liečebnú telesnú výchovu, mäkké techniky, trakcie na nohy. No a pripomínam, že ponúkame aj hĺbkovú laserovú terapiu - ošetrenie laserom LCT 1000, ktorý je u nás v prevádzke už od septembra 2011.Všetky uvedené procedúry možno absolvovať na základe odporúčania odborného lekára a okrem ošetrenia laserom, ktoré je hradené v zmysle platného cenníka, sú hradené zo zdravotného poistenia.

Ak máte záujem o služby ŽP REHABILITÁCIA, stačí sa objednať na telefónnych číslach 048/645 2954 a 645 1512 a rehabilitačné sestry sa vám budú venovať denne od 7. do 15. hodiny. Sme presvedčení, že tento krok bude obojstranne k prospechu a spokojnosti – jednak zamestnávateľa, pre ktorého je prirodzeným želaním mať zdravých a spokojných zamestnancov, jednak vás, ako užívateľov týchto zdravotných služieb.


Autor (zdroj): Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka ŽP