17.10.2021 05:05:36
S Ing. Jozefom Urbanom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.


„Toto prekvapenie poteší“

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

-Interným projektom číslo jeden v tomto roku je pre nás projekt vytvorenia novej infraštruktúry pre vývoj Java aplikácií. Pristúpili sme k nemu jednak z dôvodu potreby modernizácie Informačného systému ŽP a.s. a jednak z dôvodu udržania si konkurencieschopnosti. Tlak na využívanie posledných hitov elektroniky, či už tabletov, inteligentných mobilov..., stále rastie a naša spoločnosť nechce byť pozadu. Do konca tohto roku by sme chceli projekt uviesť do skúšobnej prevádzky. O jeho prínosoch a výhodách budeme informovať v samostatnom článku.

Blíži sa koniec roka, ako sa javí bilancia plnenia naplánovaných úloh z dnešného pohľadu?

-Splnenie plánu na tento rok je pre nás, z dôvodu plnenia prijatej
stratégie rozvoja ŽP Informatika s.r.o. na roky 2012 až 2015, nesmierne dôležité. Podľa toho ako sa podarí splniť prvý rok, tak sa budú odvíjať ďalšie roky. Všetko na seba nadväzuje a akýkoľvek posun vyvolá problémy v budúcich rokoch. Je pre mňa potešujúce, že už koncom októbra môžem prehlásiť, že plán určite splníme. Strategickými úlohami na tento rok boli pre nás:

v oblasti prevádzky a služieb: inštalácia motor generátora, pripojenie do rozvádzača VS SZ, inštalácia video konferencií pre obchodné spoločnosti ŽP a.s., implementácia špeciálneho SW pre monitoring siete,

v oblasti vývoja : projekt vytvorenia novej infraštruktúry pre vývoj Java aplikácií, projekt modernizácie IS ŽP EKO QELET a.s., Žiaromat a.s., ŽP a.s., ŽĎAS, a.s.,

v oblasti marketingu: naša spoločnosť získala v apríli tohto roku ocenenie za najlepší ITSM projekt roku 2011 od medzinárodného fóra itSMF,

v oblasti kvality: úspešne sme absolvovali dohľadové audity na normy ISO 9000 a 20 000,

v oblasti personálneho rozvoja: počas roku absolvovali prevažne mladí kolegovia špeciálne tréningy pre zlepšenie komunikačných, prezentačných, obchodných zručností.
To všetko sú projekty, ktorých splnenie v tomto roku položí základ pre úspešné plnenie stratégie rozvoja ŽP Informatika s.r.o. na roky 2012 až 2015.

V júnovom rozhovore ste naznačili, že na konci roka chystáte prekvapenie súvisiace s tohtoročnými významnými výročiami. Platí to?

-Platí. Trinásteho decembra organizujeme koncoročné posedenie spojené s oslavami spomínaných výročí. Na tomto podujatí by sme chceli predstaviť - pre nás - novú formu marketingového materiálu. Je to kombinácia video sekvencií, fotodokumentácie, histórie Informatiky od jej vzniku až po dnešok. Je to základ novej multimediálnej kroniky, ktorá bude postupne dopĺňaná o dôležité udalosti spoločnosti. No a jedno malé prekvapenie chystáme pre našich dôchodcov, ale to naozaj nemôžem prezradiť.

Povráva sa, že chystáte aj ďalšie prekvapenie. Prezradíte nám ho alebo ešte nedozrel čas?

-Čas už dozrel, takže: už začiatkom tohto roku Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Podbrezová (MO SRZ) oznámila, že nebude v roku 2013 organizovať tradičný „rybársky ples“. ŽP Informatika sa preto po dohode s Dozornou radou a MO SRZ Podbrezová rozhodla usporiadať 25.januára v roku 2013 „ples informatikov“. Je to voľné pokračovanie tradície „rybárskych plesov“ v Podbrezovej. Podrobnosti o plese budú včas zverejnené. Verím, že tých, ktorí sú pravidelnými účastníkmi rybárskych plesov, toto prekvapenie poteší.


Programátori pri práci. Foto: archív ŽP Informatika


Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová