17.10.2021 04:36:21
V rámci prvomájovej revízie elektrických zariadení prebieha aj revízia výpočtovej techniky.
Novinkou bolo nasadenie záložného generátoraV rámci prvomájovej revízie elektrických zariadení v našej spoločnosti prebieha aj revízia výpočtovej techniky. Vedúceho odboru technická podpora, Ing. Romana Kohútika zo ŽP Informatika sme sa opýtali:

V čom spočíva revízia výpočtovej techniky?
-Počas odstávky sme sa sústredili hlavne na práce, ktoré nie je možné vykonať za bežnej prevádzky. Naši pracovníci vykonali údržbu, skontrolovali stav rozvádzačov, elektrických rozvodov, ale aj zariadení, ktoré sú umiestnené mimo našich dátových centier v starom či novom závode. Prvomájová revízia je jediným dňom v roku, keď je možné na krátku dobu vypnúť najdôležitejšie servery či dátové uzly. Administrátori využili revíziu na hardvérovú a systémovú údržbu týchto zariadení, prípadne na ich fyzickú alebo logickú migráciu.


Riešili ste aj nejaké nepredvídané situácie?
-Vyslovene nepredvídané situácie sme našťastie riešiť nemuseli. Úplnou novinkou pre nás bolo nasadenie nového záložného motorgenerátora počas revízie v dátovom centre v starom závode. Prvýkrát v histórii prvomájových revízií sme o 6. hod. ráno nevypínali zariadenia, ale všetky systémy sme nechali bežať. Po výpadku napájania z distribučnej siete o 6.hod. motorgenerátor automaticky naštartoval a prevádzka dátového centra pokračovala bez prerušenia. Práve nasadenie motorgenerátora vzbudzovalo najväčšie obavy zo strany energetikov – hrozilo totiž zavlečenie napätia po distribučnej sieti v podniku na pracoviská, na ktorých sa tiež vykonávali revízne činnosti a tým aj ohrozenie života pracovníkov na týchto pracoviskách. Podobná situácia bola aj v dátovom centre v novom závode, kde niektoré časti informačného systému boli napájané zo záložného zdroja (UPS). Vysoko si cením profesionálny prístup kolegov z elektroservisu a energetiky, ktorí nám počas prípravných prác pred revíziou pomohli identifikovať rizikové body a navrhnúť opatrenia, ktoré vylúčili prienik napätia mimo dátových centier.

Ako hodnotíte priebeh tohtoročnej revízie?
-Napriek novej a zložitejšej situácii, ktorá nastala nasadením záložných napájacích zdrojov, sa nám podarilo realizovať všetky naplánované činnosti v obidvoch dátových centrách, aj vysunutých lokalitách v Železiarňach Podbrezová a.s. Veľmi oceňujem zodpovedný a nadštandardný prístup všetkých našich pracovníkov, ktorí sa zapojili do prípravných prác alebo priamo do činností počas revízie.Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová