17.10.2021 06:10:52
LETO V ZNAMENÍ VÝPOČTOVEJ TECHNIKYVedomosti prezentovali pred publikomSpoločnosť ŽP Informatika organizuje už niekoľko rokov pre študentov stredných a vysokých škôl letné vzdelávacie aktivity so zameraním na informačné technológie.


O priebehu letného kempu pre vysokoškolákov nás informoval Ing. Miroslav Štulrajter, projektový manažér ŽP Informatika, s.r.o.:

Môžete nám priblížiť organizáciu a priebeh šiesteho ročníka?
-Šiesty ročník letného kempu informačných technológií sa tradične uskutočnil v priestoroch ŽP Informatika s.r.o., v termíne od 15.júla do 2.augusta 2013. Poslaním kempu bolo priblížiť mladým ľuďom reálne fungovanie IT spoločnosti. V rámci relatívne krátkeho času účastníci spoznávajú hlavné črty procesu vývoja informačného systému, od zberu a analýzy požiadaviek až po realizáciu a testovanie, pričom si tieto činnosti vyskúšajú na individuálnom zadaní. Výsledkom ich snaženia na konci kempu bola funkčná malá aplikácia. Všetko sa to dialo pod vedením našich skúsených a odborne fundovaných lektorov. Oživením bolo zaradenie neinformatického bloku do programu kempu. V rámci tejto
časti účastníci spoznávali zásady tvorby prezentácií, zásady prezentovania témy pred publikom. Aj tento blok obsahuje na konci praktickú časť, v ktorej účastníci využili získané informácie pri vytvorení vlastnej prezentácie.

Aké bolo zloženie účastníkov a tohtoročné zameranie kempu?
-Zámerom spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. je každoročne pritiahnuť do kempu študentov vysokých škôl so zameraním na informačné technológie. Tento zámer sa nám darí úspešne napĺňať, účastníkmi boli študenti vysokých škôl ako STU Bratislava, UMB Banská Bystrica alebo STU MTF Trnava. Pravidelne dávame príležitosť účasti v kempe aj šikovným stredoškolákom, ktorí majú príležitosť porovnať svoje schopnosti so staršími kolegami. Do programu kempu sú tradične vyberané webové technológie v spojení s databázovým systémom tak, aby s ohľadom na rozsah trvania kempu boli zvládnuté všetkými účastníkmi.

Ako zvládli účastníci samotné zadania a ich prezentáciu?
-Program kempu bol koncipovaný s dôrazom na praktickú časť. Účastníci na základe vedomostí získaných v kempe realizovali samostatné zadania, ktorých výsledkom bolo fungujúce dielo. Neoddeliteľnou súčasťou bolo záverečné prezentovanie vytvoreného diela pred publikom. Individuálny prístup lektorov ku každému účastníkovi, rozsah zadaní prispôsobených individuálnym schopnostiam kempistov boli predpokladom úspešného zvládnutia úloh. Môžem konštatovať, že účastníci kempu každoročne veľmi dobre zvládajú pridelené úlohy a úspešne pôsobia v kempe. Verím, že získané informácie a nadobudnuté vedomosti im pomôžu v ďalšom štúdiu. Študenti sa po kempe následne často vracajú do spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. ako diplomanti, ale aj ako budúci zamestnanci, čo potvrdzuje napĺňanie zámerov, ktoré sme definovali pri vzniku kempov.Devíza do budúcnosti


V súkromných školách Železiarní Podbrezová prebiehal už po piaty raz letný kemp pre stredoškolákov, ktorý zhodnotil Ing. Ivan Štubňa:

-V súlade s niekoľkoročnoutradíciou sme aj v tomto roku, v spolupráci so ŽP Informatika, s.r.o, zabezpečili Letný kemp 2013 pre informatikov – stredoškolákov, z radov žiakov súkromných škôl Železiarní Podbrezová. Do kempu sa prihlásili študenti, ktorí úspešne ukončili prvý ročník štúdia aza dva týždne (od 1. do 12. júla 2013) zvládli učivo, ktoré v škole prezentované nebolo. Informácie boli preúčastníkov tejto aktivity nové a verím, že im pomohli rozšíriť si vedomosti z oblasti výpočtovej techniky. Predmetom výučby boli základy programovania HTML a PHP tvorba webovej stránky, ich publikovanie na webe..., oblasť, ktorá sa využíva v ŽP Informatika, s.r.o. Dokonca, časť z prebraného učiva majú v osnovách až vo vyšších ročníkoch.


V kempe sa stretli študenti so záujmom o informačné technológie, ktorí sa chcú v tejto oblasti neustále zdokonaľovať.Súčasťou kempu bola i oblasť venovaná psychológii osobnosti, prezentácii jednotlivých účastníkov kempu a ich osobnostný rozbor.Verím, že získané vedomosti budú ich devízou do praxe, i v ďalšom štúdiu.


Počas výučby...Autor (zdroj): Viera Kúkolová