24.1.2022 18:43:02
S Ing. Jozefom Marčokom, riaditeľom ŽP Šport, a.s.„Aby aj v Podbrezovej bol sviatok, keď...“
Ako hodnotíte plnenie hlavných cieľov v minulom roku?
-Najprv by som chcel zaželať všetkým čitateľom Podbrezovana už v začatom roku 2013 všetko najlepšie, veľa úspechov a veľa športových zážitkov. Pracovníci akciovej spoločnosti ŽP Šport, sú tu kvôli tomu, aby umožnili hlavne mladým ľuďom športovať vo vytypovaných športových odvetviach a pripravili pre širokú divácku rodinu nezabudnuteľné zážitky zo športových zápolení pod heslom „Fandí celé Horehronie.“
Keď sme pred rokom stanovovali hlavné ciele ŽP Šport,a.s., zamerali sme sa hlavne na sprehľadnenie nákladov do jednotlivých činností, na rozširovanie rodiny partnerov ŽP Šport, ktorí budú ochotní podporiť dlhodobé snaženie Železiarní Podbrezová na poli športovom a neustále vytvárať kvalitné podmienky pre stúpajúci trend výkonnosti kolektívov i jednotlivcov tak, aby sme pritiahli na športoviská čo najviac divákov.
Rok 2012 hodnotím pozitívne a chcem využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým partnerom, ktorých rodina naozaj narástla a potešiteľný je hlavne stúpajúci záujem partnerov o dianie v jednotlivých oddieloch ŽP Šport.

Môžete byť konkrétnejší pri hodnotení jednotlivých oddielov?
- Tých oddielov je sedem. Najmäsovejší je mládežnícky futbal, kde funguje trinásť mládežníckych družstiev od U 6 do U 19 ročných.
V tejto oblasti došlo vlani ku kvalitatívnemu nárastu, hlavne v systematickom prístupe k vyhľadávaniu a výchove talentov s postupným uprednostnením detí „z doliny“. Som presvedčený o tom, že dlhodobým systematickým prístupom k výchove futbalovej mládeže vyrastú v Podbrezovej ďalší známi a slávni futbalisti.
Futbalové mužstvo dospelých je v súčasnosti veľmi kvalitné, optimálne spája skúsenosti starších hráčov s dravosťou mladých. Existuje reálna možnosť, že družstvo mužov využije veľkú šancu a postúpi tohto roku do najvyššej futbalovej súťaže.
Kolkári dlhodobo preukazujú, že sú najlepší na svete. Koncom marca 2013 sa pokúsia zabojovať tretíkrát po sebe vo finále Ligy majstrov o najlepšie umiestnenie. Podujatie sa uskutoční v Podbrezovej, v dňoch 30. a 31. marca.
S nádejou pozeráme na mladých pretekárov v oddieloch cyklistov, lyžiarov a tiež biatlonistov. Som presvedčený, že systematickou a trpezlivou prácou a úsilím sa v týchto odvetviach športu postupne dočkáme veľkých úspechov.
Siedmym oddielom je oddiel balónového lietania. V tomto roku určite nájdeme tú optimálnu dimenziu, aby aj balóny a ľudia okolo balónového lietania napĺňali očakávania Železiarní Podbrezová a trvale prinášali radosť a obdiv pre všetkých.

Došlo k zmenám v oblasti služieb pre verejnosť?
-Sú to poväčšine skromné služby, no na druhej strane - v našom regióne, ponúkané vo veľmi vzácnych strediskách, na ktoré sme právom hrdí. Reč je o letnom kúpalisku v Podbrezovej, Športovej hale na Štiavničke, Kolkárničke pri Hrone, Kolkárskej šesťdráhe v Dome športu ŽP, ktoré sa snažíme vylepšovať a zatraktívňovať. Taktiež spomeniem fitnescentrum a ubytovacie kapacity v telocvični na Štiavničke, kde ponúkame 32 postelí.

Čo priniesla modernizácia športovísk?
-V roku 2012 sme začali využívať štadión na Skalici s umelou trávou, novou tribúnou a umelým osvetlením. Rozhodnutie o jeho vybudovaní bolo určite správne, pretože vytvára pre futbalistov všetkých vekových kategórií možnosť kvalitného tréningového procesu, čo sa postupne odrážalo v kvalitných výkonoch hneď na začiatku jari. Keď sa podarí dokončiť šatne, tak na Skalici bude tréningové centrum, aké sa široko ďaleko nenájde.

S akými plánmi vstupujete do nového roka?
-Napriek tomu, že v Podbrezovej majú športovci veľmi dobré podmienky na tréningy i samotné zápolenie, ešte nám stále veľa chýba. V tomto roku rozšírime hľadisko na šesťdráhovej kolkárni v Dome športu ŽP a čo nás veľmi páli a treba vyriešiť - je problém trávnika futbalového štadióna v Podbrezovej, ktorého nerovnomerná kvalita spôsobuje v jarných mesiacoch problémy. Príčina je jasná a riešenie bude závisieť od toho, ako sa bude dariť fabrike. Tu chcem materskej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., ako generálnemu partnerovi ŽP Športu, ale aj všetkým hlavným, oficiálnym partnerom a ostatným poďakovať za podporu, ktorá smeruje k športovcom, trénerom, organizačným tímom, ale aj divákom a všetkým priaznivcom športu. Želám si, aby sa nám všetkým práca darila tak, aby sme mali radosť z dosahovaných výsledkov na poli športu a aby sa rodina fanúšikov neustále rozširovala, aby aj v Podbrezovej bol „sviatok“ vždy vtedy, keď je futbal, kolkársky zápas alebo iné preteky ďalších športových odvetví. K tomu nám treba zlepšiť ešte jednu dôležitú vec, a síce - správne, úplne a včas informovať verejnosť o programe, ale aj o výsledkoch jednotlivých družstiev či už tradičnou - plagátovou formou, prostredníctvom novín, rozhlasu a tiež elektronicky na webovej stránke.
Je ešte viac vecí, ktoré v ŽP Športe treba vylepšiť, ale vieme, kde nás tlačí topánka, takže spoločnou prácou celého kolektívu ŽP Športu, ktorému ďakujem za spoluprácu, postupne dosiahneme ešte lepšie výsledky.
Prajem všetkým zdravie, šťastie a radosť z vykonanej práce pri šírení dobrého mena Železiarní Podbrezová a.s.Podbrezovský 2. ligový tím prvý v tabuľke


Autor (zdroj): Viera Kúkolová