6.12.2021 19:09:48
Nový kotol do teplárne

Nový kotol do teplárneV zmysle schváleného plánu investičného rozvoja na rok 2014 sa v teplárni nového závodu v týchto dňoch začína inštalovať nový parný kotol od firmy BOSCH, typ UL-SX-IE s parným výkonom 18 ton pary/hodina, ktorý je náhradou za súčasný kotol OKP25 s parným výkonom 25 ton/hodina. Starý parný kotol bol uvedený do prevádzky ešte v roku 1978 a po približne 64 tisíc prevádzkových hodinách bol už natoľko opotrebovaný, že si to vyžiadalo jeho výmenu.

Parametre výstupnej prehriatej pary z nového kotla - teplota 220 stupňov Celzia a tlak 1,3 MPa. Ako palivo bude používaný zemný plyn.
Osemnásteho augusta v ranných hodinách bol nový kotol dopravený na miesto určenia, pred tepláreň v novom závode. Vykládku kotla a dopravu na miesto inštalácie zabezpečoval externý dodávateľ Isengmont, s.r.o. Levice, za koordinácie zamestnancov odboru technického a investičného rozvoja. Na vykládku kotla, ktorého hmotnosť najväčšej časti bola 42 ton, bol použitý 120 tonový žeriav, zabezpečený od externého dodávateľa, nakoľko Železiarne Podbrezová a.s. nedisponujú žeriavom s takouto nosnosťou. Kotol bol prekladaný z návesu ťahača na dvakrát, na vopred pripravenú spevnenú plochu pred teplárňou a potom na špeciálnych štyroch dopravníkoch bol dopravený na miesto inštalácie v priestore teplárne. Celý proces vykládky a dopravy zvládli zamestnanci dodávateľa v priebehu piatich hodín. V nasledujúcich dňoch bude prebiehať jeho montáž a pripojenie do potrubných sietí v teplárni nového závodu.Premiestňovanie kotla pomocou 120 tonového žeriava

Autor (zdroj): Ing. Jozef Hiľovský