6.12.2021 18:29:25
Už o mesiac bude v obehu nová 10 - eurová bankovka

Eurosystém dokončuje prípravy na zavedenie novej bankovky 10 €. Nová bankovka zo série Európa bude zavedená do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov, a to v celej eurozóne od 23. septembra 2014. ECB plánuje dať do obehu 4,5 miliardy kusov. Nová bankovka obsahuje niekoľko nových a zdokonalených ochranných prvkov. Vo vodoznaku a holograme je zobrazený portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je táto séria bankoviek pomenovaná. Nápadné „smaragdové číslo“ mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú a vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Krátke vystupujúce čiarky umiestnené na ľavom a pravom okraji bankovky uľahčujú jej identifikáciu, najmä zrakovo postihnutým. Všetky tieto ochranné prvky sa nachádzajú na lícnej strane novej bankovky a dajú sa jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

Lícna strana bankovky 10 € série Európa
Rubová strana bankovky 10 € série Európa

10-eurové bankovky prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia. Národná banka Slovenska (NBS) doteraz vyškolila vyše 100 zástupcov polície, bánk, finančných inštitúcií a ďalších organizácií, ktorí budú poskytovať odborné školenia o novej bankovke na celom Slovensku. V rámci príprav na zavedenie novej bankovky boli do 3 miliónov obchodov a malých podnikov v eurozóne rozposlané informačné letáky. NBS plánuje pri príležitosti zavedenia tejto novej bankovky do obehu zorganizovať 22. septembra 2014 tlačovú konferenciu v ústredí NBS v Bratislave. Široká verejnosť môže informácie o novej 10-eurovej bankovke tiež získať prostredníctvom médií, letákov, výstavy a internetovej stránky www.nove-eurobankovky.sk .


Autor (zdroj): TS