20.7.2023 11:01:50
Deň otvorených dverí TUKE

Veľmi zaujímavým a inšpiratívnym bol pre žiakov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP 11. november 2014, v ktorom sa zúčastnili Dňa otvorených dverí (DOD) Hutníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach. Organizácia DOD bola na veľmi dobrej úrovni, o čom vypovedá spokojnosť a postrehy žiakov.


Hneď po príchode na univerzitu si žiakov rozdelili do troch skupín pridelení sprievodcovia. Ich úlohou bolo sprevádzať žiakov po jednotlivých laboratóriách a učebniach. Najzaujímavejšie bolo laboratórium nanotechnológií a laboratórium, v ktorom sa nachádza model odlievania za studena. Žiakom boli poskytnuté základné informácie týkajúce sa štúdia a akcií organizovaných fakultou. Mali sme možnosť navštíviť stánok spoločnosti Volkswagen, ktorá spolupracuje s Technickou univerzitou.
Po ukončení akcie sme sa presunuli do Slovenského technického múzea, kde sme absolvovali veľmi pútavú prehliadku Planetária a prezreli sme si krásnu nočnú oblohu. Bol to síce náročný deň, ale zážitky z neho nám určite ostanú v pamäti.
Ďakujeme doc. Ing. Ivete Vaskovej, PhD., za čas, ktorý s nami strávila, prípravu DOD a spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. za poskytnutie autobusovej dopravy.Autor (zdroj): Ing. Miriam Pindiaková