20.7.2023 11:01:50
Jaroslav Danielič zvíťazil

Žiak III. D triedy Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP - odbor obrábač kovov, Jaroslav Danielič, sa zúčastnil kvalifikačného kola Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní. Súťažného kola sa zúčastnili stredné odborné školy Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Svoje sily si zmerali študenti z rôznych oborov: mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik číslicovo riadených strojov, programátor obrábacích a zváracích strojov, obrábač kovov. Z každej školy mohol súťažiť len jeden žiak v kategórii sústruženie alebo frézovanie. Úlohou súťažiacich bolo podľa výkresu vypracovať program pre vyhotovenie súčiastky, ktorý pri hodnotení odsimulovali v 3D simulátore. Pri tvorbe programu súťažiaci musel vedieť vypočítať priesečníky kontúr, vybrať vhodné rezné nástroje a navrhnúť optimálne rezné podmienky. Náš mladý programátor sústružník pristupoval k príprave na súťaž zodpovedne. Cvičné úlohy riešil nielen v rámci vyučovania, ale aj mimo svojich školských povinností. Tréningové snaženie mu prinieslo úspech, stal sa víťazom kvalifikačného kola. V súčasnosti sa už začal pripravovať na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční na budúci rok, koncom apríla v Nitre, ako súčasť výstavy Mladý tvorca. K víťazstvu mu blahoželáme.


Autor (zdroj): Ing. I. Majer + foto