20.7.2023 11:01:50
Projekt Euroscola v SG ŽP

Žiaci Súkromného gymnázia ŽP zorganizovali 13. októbra 2014 stretnutie, ktorého témou bola problematika nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu.

V úvodnej krátkej prezentácii najprv žiačky tretieho ročníka priblížili problematiku a najčastejšie dôvody neúčasti Slovákov v eurovoľbách. Svojich spolužiakov oboznámili s priebehom, štatistikami a výsledkami volieb v Slovenskej republike, a porovnali našu účasť vo voľbách s ostatnými krajinami. Nasledovala diskusia. Pozvanie na podujatie prijal aj poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Brezna, Ing. Jaroslav Demian.
Autor (zdroj): SG ŽP