20.7.2023 11:00:56
S Ing. Jozefom Weissom, vedúcim odboru zásobovaniaZásobovanie je neustále hľadanie kompromisov

Plynulý chod takého kolosu, ako je naša spoločnosť, si vyžaduje aj bezchybný systém v zásobovaní výrobných prevádzkarní, či obslužných útvarov. To je jedno z poslaní vášho odboru. Ako sa vám darilo počas uplynulých mesiacov v tomto smere?

-Odbor zásobovania zabezpečuje nákup vstupných surovín, náhradných dielcov a režijného materiálu pre celú akciovú spoločnosť, a aj pre niektoré dcérske spoločnosti. Všetky vstupy sú nakupované podľa požiadaviek, niektoré však aj priamo, ako tzv. štandardný materiál. Teší nás, že sa nám darilo držať stavy materiálov v požadovaných objemoch, dokonca v priebehu roka dochádzalo k ich znižovaniu. Podľa očakávaní po prijatí účinných opatrení na začiatku roka sa postupne znižovala aj výška tzv. nepohyblivých zásob. Definitívne výsledky tohto vývoja ukážu až čísla na konci kalendárneho roka.Vyskytli sa aj problémové situácie?

-Zásobovanie je hľadanie neustálych kompromisov, hlavne v oblasti termínov medzi požiadavkami prevádzkarní a možnosťami dodávateľov. Aj v tejto oblasti sa nám zatiaľ väčšinou podarilo uspieť. Najproblematickejšou bola začiatkom roka výška nepohyblivých zásob, ktorá aj vďaka zmenenej metodike „vystúpala“ k vyšším hodnotám. Aj tu, vďaka okamžitým organizačným opatreniam a zmenám v informačnom systéme, sa nám spoločne podarilo tento trend zvrátiť a dnes nepohyblivé zásoby klesajú.

Ako ste v jednom z rozhovorov pre Podbrezovan uviedli, zhruba 90 percent tovaru rozvážate priamo objednávateľovi. Tento systém bol zavedený asi pred ôsmimi rokmi. Ako ho hodnotíte z dnešného pohľadu?

- Rozvoz materiálov úspešne pokračuje a v súčasnosti dosahuje trvale 90 percentnú hranicu. Desať percent tvoria materiály, kde z rozmerových alebo technologických dôvodov si odvoz zabezpečujú prevádzkarne vlastnými prostriedkami.

Čím žijete v týchto dňoch?

-V súčasnosti, tak ako iné prevádzkarne, aj my sa pripravujeme na nasledujúci rok. Našu organizačnú schému sa snažíme prispôsobiť systému práce výrobných prevádzkarní. Aj tohto roku si budeme musieť obhájiť naše pracovné miesta, pričom sa snažíme robiť čo najefektívnejšie, s čo najnižšími nákladmi. Zároveň nás čakajú s dodávateľmi rokovania o zabezpečení vstupných komodít pre budúci rok.

Vaše želanie na posledné týždne tohto roka?

-Želám všetkým pracovníkom zásobovania, ako aj ostatných prevádzkarní, kolegom v riadiacich funkciách veľa zdravia, šťastia a pracovného elánu, aby sme zdarne zavŕšili tento úspešný rok a zodpovedne sa pripravili na ten nastávajúci. Tým zabezpečíme prosperitu pre nás samých, ako aj pre celý náš región.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová