20.7.2023 11:02:02
Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Prečo v prezidentských voľbách podporím Roberta Fica


Vážení spolupracovníci,

hneď začiatkom roku mám niekoľko vážnych dôvodov opäť sa vám prihovoriť. Ten najdôležitejší súvisí s výsledkami hospodárenia dosiahnutými za uplynulý rok a s výhľadom na rok 2014. Onedlho sa uskutočnia na Slovensku aj prezidentské voľby a všetko so všetkým súvisí.

Ak sa vrátime k výsledkom hospodárenia za rok 2013 musíme konštatovať, že bol kladný len vďaka dividendám od našich dcérskych spoločností. Rok 2013 sme totiž skončili s prevádzkovou stratou. Jedným z jej dôvodov je skutočnosť, že sme realizovali pre nás veľmi strategické investičné akcie v oceliarni. Naša spoločnosť bude mať vďaka nim ďalších dvadsať – tridsať rokov zabezpečenú výrobu kvalitnej ocele a zásadne si ochránime životné prostredie.

Jednou z hlavných príčin prevádzkovej straty je klesanie cien našich výrobkov na európskych trhoch.

Odberatelia, vzhľadom na konkurenciu, ponúkajú vždy nižšie a nižšie ceny, a to je pre našich obchodníkov nočná mora. Je to neustály boj o dosiahnutie cien, ktoré by boli vyššie, ako sú naše náklady a pritom sme firma, ktorá disponuje modernou technológiou výroby. Veľmi negatívne na náš prevádzkový výsledok vplývajú aj ceny vstupov, hlavne oceľového šrotu. To nedokážeme ovplyvniť.

Veľmi vážnym dôvodom, o čom hovoríme už dlhšie obdobie, sú ceny elektrickej energie. Slovensko má totiž najvyššie koncové ceny elektrickej energie v rámci krajín Európskej únie. Je to spôsobené absolútne nesprávnou filozofiou poskytovania licencií pre obnoviteľné zdroje, hlavne pre fotovoltaické a veterné elektrárne. Už rok o tom komunikujeme a presviedčame vládu SR, aby ona niesla podstatnú časť týchto nákladov, nie veľký priemysel.

Máme aj pozitívne vyhliadky a tou naj..., okrem zabezpečenia zákaziek a naplnenie finančného plánu, je filozofia Európskej únie – prijatie Akčného plánu pre oceľ na roky 2014 až 2020. V súčasnosti je v štádiu medzirezortného pripomienkového konania a bol predložený Ministerstvu hospodárstva SR. Som presvedčený, že tento dokument v najbližších týždňoch prijme aj vláda SR.

Vážení spolupracovníci,

začiatkom marca sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb. Možno bude jediné, možno budú dve..., to je nepodstatné. Ja si však pokladám za povinnosť vyjadriť k týmto voľbám svoj názor.

Za uplynulé desaťročia som mal a stále mám možnosť komunikovať so všetkými uchádzačmi o túto pozíciu. Myslím si, že na Slovensku potrebujeme urobiť všetko pre to, aby sme naštartovali ekonomický rast, aby veľký priemysel, ktorého súčasťou bezpochyby sme, mohol normálne fungovať, aby mohol vyrábať, vytvárať nové pracovné príležitosti vo všetkých súvislostiach aj smerom k našim subdodávateľom. Fungujúci priemysel totiž vždy bol, a aj v budúcnosti bude jedinou garanciou ekonomického rozvoja krajiny. Boli už takí, čo si mysleli, že trh všetko vyrieši. Oni už dávno skončili a trh nič nevyriešil. Ak sa štát v záujme posilňovania demokratických princípov zbaví svojho poslania rozhodovať a túto funkciu odovzdá tretiemu sektoru – mimovládnym organizáciám, skončí skôr, ako životy nositeľov týchto myšlienok.

Osobne si myslím, že najbližších desať rokov potrebujeme, aby komunikácia medzi prezidentom, vládou a parlamentom bola naklonená občanom v záujme ekonomického rozvoja krajiny. Chýb, ktoré boli napáchané za posledných dvadsať rokov, je veľmi veľa.

Keď sa budete rozhodovať komu dať svoj hlas, mali by ste si položiť na adresu každého uchádzača otázku: „Čo tento človek urobil pre Horehronie, pre železiarne a čo v prípade zvolenia do funkcie prezidenta SR dokáže urobiť?“ Väčšina z nich Horehronie pozná, ale za ostatných desať rokov tu ani nebola, ani pre Horehroncov nič neurobila.

Moje rozhodnutie podporiť Roberta Fica je absolútne pragmatické. Som si plne vedomý, že v prípade zvolenia zostane naďalej maximálne zodpovedný za ekonomický rast Slovenska, za to, či štát prestane zdierať veľké firmy prostredníctvom vysokých cien elektrickej energie alebo vytvorí podmienky na to, aby mohli existovať a dávali ľuďom garancie aj do budúcnosti.

Naštartovať ekonomický rozvoj je jednoduché, aj zložité. Jednoduché pre toho, kto tomu rozumie a má možnosť komunikovať s vládou a parlamentom váhou svojej osobnosti, ale neriešiteľné pre toho, kto to nevie a môže iba sľubovať, rozprávať svoje názory, ale ľuďom to v konečnom dôsledku neprinesie nič.

Slovensko je malá a pekná krajina, o svoju budúcnosť však musí bojovať. Jediná cesta k úspechu je cesta k ekonomickému rastu. Od toho je priamo závislá aj budúca úroveň školstva, zdravotníctva, kultúry a všetkého, čo súvisí so životnou úrovňou.

Ak vám môžem odporúčať - a myslím to úprimne - žiaden iný z kandidátov moje predstavy o budúcnosti nedokáže naplniť!


Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták