20.7.2023 11:02:02
Skôr, ako sa rozhodnete
Pár rokov dozadu nebolo pre záujemcov jednoduché dostať sa na štúdium kdekoľvek. Kritériá prijatia boli náročné, populácia silná a nie každý si mohol vybrať štúdium o akom sníval. Nech však študoval kdekoľvek, mal istotu, že zamestnanie po ukončení štúdia dostane.
Dnes sa situácia podstatne zmenila. Populácia klesá, škôl však pribúda. A tak azda každý si môže vybrať z množstva niekedy aj neuveriteľných študijných kombinácií. Kľúčové pri rozhodovaní by malo však byť uplatnenie v praxi a to si mnohí neuvedomujú.
Vy, pätnásťroční, stojíte pred životným rozhodnutím. Pochopiteľne, väčšina z vás ešte nemá tušenia, čo by chcela robiť a preto svoje zohráva aj vplyv rád dospelých. Či sú to vaši rodičia alebo pedagógovia, berte do úvahy ich životné skúsenosti.
Vaša úloha správne sa rozhodnúť je nesmierne ťažká. S voľbou štúdia si zároveň volíte aj povolanie do budúcnosti.
Ak patríte medzi študentov, ktorí plánujú študovať na vysokej škole, vyberte si školu, ktorá vám ešte umožní štyri roky profilovania. Gymnázium je na to ako stvorené. V tom našom máte možnosť orientovať sa vo vyššej miere buď na cudzie jazyky alebo informatiku a talentovaní športovci budú mať možnosť skĺbiť svoj športový rast so štúdiom.
Ak vaše ambície smerujú k odbornému vzdelaniu, študijné a učebné odbory, ktoré ponúka Súkromná stredná odborná škola hutnícka sú vašou perspektívou a garancia zamestnania je tou najväčšou devízou. Navyše, aj táto škola má športové triedy.
Súkromné školy Železiarní Podbrezová sú vybavené modernými učebňami, učebnými pomôckami a pedagogický zbor tvorí kolektív mladých ľudí. Aj mimoškolská činnosť týchto škôl je veľmi pestrá. Študenti sa uplatňujú na rôznych súťažiach, navštevujú aktivity organizované aj za hranicami Slovenska a žijú spoločenským životom.
Sú to školy rodinného typu, v ktorých sa všetkým páči. Majú materiálne zázemie materskej firmy, ktorá patrí medzi špičkových výrobcov oceľových rúr v Európe a to je najväčšia záruka vašej perspektívnej budúcnosti.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová