20.7.2023 11:02:02
So zľavou aj pre zamestnancov ŽP a dcérskych spoločností


Ján Dunajský

Autoškola tvorí súčasť Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová už šiesty rok. Svoje služby poskytuje predovšetkým študentom súkromných škôl a zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. a jej dcérskych spoločností. V uplynulom roku pripravila podľa paragrafu 80 odst. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. 61 žiadateľov na skúšky odbornej spôsobilosti o udelenie vodičských oprávnení skupiny AM, B a B1 a preškolených bolo okolo dvesto vodičov referentských vozidiel Železiarní Podbrezová a jej dcérskych spoločností. Svoje služby však poskytuje aj širokej verejnosti a my sme požiadali vedúceho Autoškoly SG ŽP Jána Dunajského o bližšie informácie:

Čo ponúknete záujemcovi o vaše služby?

-Začnem tým, čo nemajú všetci. Svoje služby ponúkame predovšetkým v príjemnom prostredí moderného školského areálu, so špičkovými učebnými pomôckami, kvalifikovanými inštruktormi, snažíme sa o vytváranie bezstresového prostredia a učebné pomôcky poskytujeme zadarmo. Máme vlastné autocvičisko, umožňujúce vykonávať a preverovať ovládanie základov vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z vedenia motorového vozidla. U nás si môžu záujemcovia v zimnom období vyskúšať aj školu šmyku, ABS a systém zvládania vozidla v rizikovej situácii.

U vás je možné získať vodičský preukaz skupiny „B“. Priblížite nám, čo kurz obnáša?

-Výučbu vykonávame v zmysle najnovších ustanovení zákonov NR SR o premávke vozidiel na cestných komunikáciách. Teoretické vyučovanie trvá tridsaťdva vyučovacích hodín, ovládanie vozidla jedna hodina, na autocvičisku trvá výučba osem hodín, jazdy absolvuje účastník kurzu v trvaní dvadsaťdeväť hodín a kurz praktickej údržby trvá tri hodiny. Kurzy prvej pomoci absolvujú uchádzači individuálne, v inštitúciách na to oprávnených. Našou devízou je prispôsobenie sa požiadavkám či individuálnym potrebám účastníkov našich kurzov.

Prezradíte nám, koľko stojí kurz pre „domácich“ a koľko pre „cezpoľných“?

-Vyznamenaní žiaci našich škôl platia za kurz 280 eur, ostatní študenti a zamestnanci ŽP, dcérskych spoločností, aj našich škôl, 290 eur. Ostatní záujemcovia zaplatia 300 eur, ale poskytujeme pre nich aj skupinovú zľavu. Ak ich je minimálne sedem, kurz ich bude stáť 290 eur na osobu. Poskytujeme aj kondičné jazdy a jedna stojí dvadsať eur.

Ste dlhoročný skúsený inštruktor. Upriamujete sa pri školeniach aj na fakt, že na cestách stále pribúda viac dopravných nehôd?

-Vzhľadom na zvýšenie počtu dopravných nehôd aplikujeme pri výučbe a praktických jazdách opatrenia na zručnosť a hlavne na úmyselnú pozornosť uchádzačov na vodičské oprávnenia. Tu cítime veľký vplyv rôznych počítačových hier, ktoré neimitujú skutočné následky a príčiny dopravných nehôd a pod. Táto okolnosť výrazne ovplyvňuje procesy výchovy (sebavýchovy) pri praktických jazdách (nedodržanie rýchlosti, techniku riadenia vozidla a pod.). Z hľadiska školenia vodičov referentských vozidiel, hlavne v ŽP a.s. a dcérskych spoločnostiach, hodnotíme úmyselnú pozornosť školiacich na vysokej úrovni, čo dokumentuje atmosféra na jednotlivých školeniach.    Kontakt: autoskola@sgzp.sk

    Telefón: 617 28 09

    0902 504 827


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová