20.7.2023 11:02:02
Tradičné stretnutie vedenia so zamestnancami

O závažných problémoch bola aj diskusia


Vedenie Železiarní Podbrezová kladie veľký dôraz na objektívnu informovanosť svojich zamestnancov a využíva k tomu rôzne komunikačné nástroje. Rokmi osvedčenou metódou je organizovanie pravidelných stretnutí predstavenstva s vedúcimi pracovníkmi na všetkých stupňoch riadenia. Takýto aktív sa uskutočnil aj 4. februára 2014 v dome kultúry. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie výsledkov dosiahnutých v uplynulom roku a oboznámenie sa s tým, čo očakávame od toho nasledujúceho.

Členovia predstavenstva, riaditelia jednotlivých úsekov, zhodnotili postupne dosiahnuté výsledky a oboznámili prítomných s vyhliadkami na nasledujúce mesiace. Riaditeľ pre kapitálový rozvoj Ing. Ľudovít Ihring vyhodnotil aj výsledky dcérskych spoločností a spoločností skupiny ŽP GROUP.

Už dopredu avizovaná téma hodnotenia súčasného stavu zásob rozvinula zaujímavú a podnetnú diskusiu.

Dôležitých informácií, ktoré odzneli počas takmer trojhodinového stretnutia vedenia so zamestnancami bolo veľmi veľa a preto vás o ich priebehu budú informovať na pracovných poradách vaši nadriadení.
Foto. I. Kardhordová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová