20.7.2023 11:02:02
V januári 2014 odišli do predčasného starobného dôchodku
V januári 2014 odišli do predčasného starobného dôchodku

Jaroslav DODOK
Pavel FODOR
Zdena KOŠIČIAROVÁ
Ján KUREK
Milan KVAČKAJ,
Marta KVIETKOVÁ
Benjamín LEITNER
Peter ROSIAR
Štefan SLAŠŤAN

do starobného dôchodku

Jaroslav BABNIČ
Mariana BOBOKOVÁ
Anna BRUNOVSKÁ
Jozef MACHNIČ
Katarína MOTYČKOVÁ
Štefan MÓC
Ing. Mária SLOBODNÍKOVÁ
Viera ŤAŽKÁ
Jozef VAŠŠ

V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov živote prajeme veľa slnečných dní.

Autor (zdroj): Personálny odbor